وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

مریم و سعید و سروش و سینا زیر یک سقف www.asheghaneha.com

آخرین مطالب مریم و سعید و سروش و سینا زیر یک سقف www.asheghaneha.com به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.دل من...،

درخواست حذف اطلاعات
این دلدیر میگیرهسخت میشکنهبه ندرت از .یکینه به دل میگیره!!امااگر گرفت خیلی اذیتم میکنهاگر ش.ت دیگه بند نمیخورهاگر کینه از .ی گرفتشاید تا همیشه یادش نره!حتی اگر طرف رو ببخشهحیف اگر از .انی دلگیر بشی که توقع نداری!!!!!!حیف.چه حیفوقتی که بزرگ بشی باید بغض های زیادی رو بی صدا دفن کنی...... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/05/01/post-3381/دل-من-،
اشتباهات بزرگسالی......

درخواست حذف اطلاعات
اشتباهاتمون خیلی زشت تر و بزرگتر هستنبه همین خاطر هست که میگن کلاس اول و دوم با مدا.ی سوم به بعد با خ.ر!چون نمیشه پاک کرد!!!!!!توی تمام عمرم یک بار عبارت ""کمکم کن !"""رو بکار بردم.و ازاین اشتباه سخت پشیمونم.ومن دیگه اشتباه هم برم ..کمک نمیخوام!!!! ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/05/01/post-3382/اشتباهات-بزرگسالی-
۲۶ تیر

درخواست حذف اطلاعات
امسال نامقبول ترین ترین ۲۶ تیر در پی ۱۴  سال اخیر بود.داشتن هر چیزی لیاقت می خواد. لیاقتی که شامل سلامت عقلی، صلاحیت اخلاقی، بینش وسیع و شخصیت رشد یافته و .... باشه.وقتی حضور دیگرون رو‌توی زندگیمون پر رنگ می کنیم یعنی توی جاده ی باخت قدم گذاشتیم. چون می خوایم ظواهر دیگرون  را با درونیات خودمون مقایسه کنیم و‌طبیعتا یه احساس ضعف و عجز بهمون دست میده.هیچ ثروت ، زیبایی ، قدرت و .... نمی تونه باشکوهتر از عشق توی دنیا باشه و‌احمق اونیه که عشق رو قربانی می کنه.....گاهی کافیه وجود یک‌.. یا ضعف کوچکی را بپذیریم و‌درمانش کنیم تا به زجرهای مدام و‌نابودی کشانده نشیم.... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/04/26/post-3379/۲۶-تیر
در گذشته نمانیم

درخواست حذف اطلاعات
ماندن در معایب و‌  محاسن  گذشته ریشه ی بسیاری از .اب شدنهاب فزصتعای امروزمان است. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/04/31/post-3380/در-گذشته-نمانیم
دل من...،

درخواست حذف اطلاعات
این دلدیر میگیرهسخت میشکنهبه ندرت از .یکینه به دل میگیره!!امااگر گرفت خیلی اذیتم میکنهاگر ش.ت دیگه بند نمیخورهاگر کینه از .ی گرفتشاید تا همیشه یادش نره!حتی اگر طرف رو ببخشهحیف اگر از .انی دلگیر بشی که توقع نداری!!!!!!حیف. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/05/01/post-3381/دل-من-،
تعارف که نداریم.

درخواست حذف اطلاعات
وقتیحوصله یخودتمندارییعنیافسرده ای! ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/04/20/post-3375/تعارف-که-نداریم-
شاید...،

درخواست حذف اطلاعات
شاید از خودت بپرسیعشق دیوونت چرا آدم نمیشه..... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/04/21/post-3378/شاید-،
۲۶ تیر

درخواست حذف اطلاعات
امسال نامقبول ترین ترین ۲۶ تیر در پی ۱۴  سال اخیر بود.داشتن هر چیزی لیاقت می خواد. لیاقتی که شامل سلامت عقلی، صلاحیت اخلاقی، بینش وسیع و شخصیت رشد یافته و .... باشه.وقتی حضور دیگرون رو‌توی زندگیمون پر رنگ می کنیم یعنی توی جاده ی باخت قدم گذاشتیم. چون می خوایم ظواهر دیگرون  را با درونیات خودمون مقایسه کنیم و‌طبیعتا یه احساس ضعف و عجز بهمون دست میده.هیچ ثروت ، زیبایی ، قدرت و .... نمی تونه باشکوهتر از عشق توی دنیا باشه و‌اخکق اونیه که عشق رو قربانی می کنه.....گاهی کافیه وجود یک‌.. یا ضعف کوچکی را بپذیریم و‌درمانش کنیم تا به زجرهای مدام و‌نابودی کشانده نشیم.... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/04/26/post-3379/۲۶-تیر
کاش..،،

درخواست حذف اطلاعات
کاش این بار مغزم مثل  ماهیهر 3 ثانیه یک بار ریفرش نشهتاه. چیزو باز فراموش کنم.!راستی:::   اگر سوپاپ های اطمینان رو از زندگیمون حذف کنیم چه ها که نخواهد شد....پس سر جایتان  باشید لطفا سوپاپ محترم! ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/03/20/post-3362/کاش-،،
دلم تنگه برای گریه ....

درخواست حذف اطلاعات
دلم برات تنگ شده عزیزترینمخوابت اروم....کجاست مادرکجاست گهواره ی من...... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/03/21/post-3363/دلم-تنگه-برای-گریه-کردن-
فکر و سجل!!

درخواست حذف اطلاعات
از نزدیک شدنبه آدمهایی که سن فکریشوناز سن شناسنامشون کمترهبه شدتتت بپر.د!! ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/03/21/post-3364/فکر-و-سجل-
عاشقم.

درخواست حذف اطلاعات
عاشق اون دسته آدمهام کهوقتی ازم ناراحتن صاف توی چشمم نگاه میکننو علت رو میگننهاینکه یا پشت سرم بد گویی کننو یا اونقدر توی دلشون نگش دارن که گند کنه توی دل!!!یا حق. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/03/22/post-3365/عاشقم-
سارا و آیدا !!!!!

درخواست حذف اطلاعات
هنوز اکران عمومی نشدهولی فکر میکنم از اون دسته .ها باشهیک بار دیدنش منو سیر نکنهمثل قرمز...فریدون جیرانی. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/03/23/post-3366/سارا-و-آیدا-
تیرماه...

درخواست حذف اطلاعات
سخت ترین  تیر تاریخ در پیش  استخدا کند این تابستان مرا نسوزاند‌‌‌.‌..... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/03/31/post-3368/تیرماه-
ازدواج

درخواست حذف اطلاعات
ازدواج . آسان .امه دادن زندگی هنر می خواهد.خدایا به همه زوجین قدرت و هنر حفظ زندگیشان را عطا فرما ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/04/14/post-3370/ازدواج
برگ جدید.

درخواست حذف اطلاعات
برگ جدیدی از این دفتر پیش روستبرگی سختآیا من می توانم؟؟؟؟؟پ.ن:::هیچ چیز رنگ و بوی آن روزها را ندارد!!! راستی کدام روزها؟؟؟؟؟؟؟ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/04/16/post-3372/برگ-جدید-
میشود؟

درخواست حذف اطلاعات
اینجایک نفر حال دلش خوب نیستمیشودبرای دلشام یجییب بخوانی؟؟؟؟ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/04/18/post-3373/میشود؟
کینه و‌ انتقام

درخواست حذف اطلاعات
وقتی زندگیمان را هزینه ی  انتقامجویی کینه توزانه می کنیمنباید ر  انتظار روزهای خوبی باشیم.گاهی داشته هایمان را با همه ی نقائصش هزینه ی چیزهایی می کنیم که معلوم نیست .....گاهی بد نیست به ا این فکر کنیم که در‌پیش آمدن شرایط نامطلوب خودمان چه نقشی داشته ایم.... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/04/20/post-3374/کینه-و‌-انتقام
باید....

درخواست حذف اطلاعات
نه!باید ببینمت که دلم تازه تر شود....... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/03/18/post-3358/باید-
خنده ی تلخ من از گریه غم انگیز تر است.....

درخواست حذف اطلاعات
بحثی را که نه خود قانع میشوی ونه میتوانی طرف مقابلت را قانع کنیپسبا یک لبخند تمام کن! ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghf.blogsky.com/1396/03/18/post-3359/خنده-ی-تلخ-من-اژ-گریه-غم-انگیز-تر-است-