وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)

آخرین مطالب صخا(صندوق خانوادگی ابرسج) به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.فداکاری کن چراغ روشن کن سوختش همکاری می شود

درخواست حذف اطلاعات
صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد   تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید  بسیاری از ضدهمکاریها و حتی معوقات هم یک نوع همکاری محسوب می شوند همیشه مغرضان و مغروران و منفوران بیشترین خدمت را به فداکاران .د آنها با شیطنتها و کینه هایشان تاثیرات بیشتری از تبلیغات و تشویقات داشته اند  چراغی که فداکاران روشن می کنند اتفاقا با ضدهمکاری هم نور می گیرد و شعله ورمی شود و این مهم نباید مورد توجه قرار نگیرد  بسیاری از عزیزان از طریق همین دشمنی ها متوجه فداکاران می شوند پس لطف خدا همه جوره متوجه نیکوکاران می شود عدو شود باعث خیر اگر خدا خواهد  تائب زحمت کش... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/02/فداکاری-کن-چراغ-روشن-کن-سوختش-همکاری-می-شود
تقویت قرض الحسنه تقویت انسان خیرخواه و انساندوست

درخواست حذف اطلاعات
وقتی یک نفر حاضر می شود مهیا می گردد و یک چراغی روشن می کند و بی نهایت همت و تلاش می نماید باید انسانهای صالح از سراسر جهان به او توجه و عنایت داشته باشند بندگان شایسته و ارزشمند خداوند از همه دنیا با او حمایت و همکاری کنند تا محتاج بندگان پست و ذلیل خداوند نگردد  حیف است انسانی همچون تائب که در بدترین شرایط و با کمترین امکانات یک چراغ عرفانی در قالب قرض الحسنه و خیریه روشن نموده است آنوقت برای تقویت این مجموعه و برای تقویت خودش به انسانهای مغرض و مغرور و منفور رو بیندازد که اصلا اثری ندارد و حتی بدتر می شود و گل می گیرند و برعلیه چنین فداکاری تا می توا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/03/تقویت-قرض-الحسنه-تقویت-انسان-خیرخواه-و-انساندوست
سخنان تائب

درخواست حذف اطلاعات
وعده هائی که من در صخا به شما می دهم نظیر همان وعده هائیست که سالها یوسف در زندان می داد و یک روز ثابت شد (تائب)   ضدهمکاریهائی را که فداکاران می بینند مردم هرگز از یاد نمی برند (تائب)  با .انی که حقوق عاشقان را پایمال می کنند هرگز شریک نشوید چون نزد خداوند روسیاه خواهید شد (تائب)  خودم را به فعالیت و فداکاری مجبور و دیگران را به حمایت و همکاری دعوت . (تائب)  من خانواده ام را به قرض الحسنه و خیریه و فرهنگ و ورزش اجبار نمودم و هرگز اجازه نمی دهم اظهار تنفر کنند (تائب)  وقتی که از فداکاری نزد شما غیبت می کنند تهمت می زنند برآشوبید (تائب)  هرگز با اعمال و رفتا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/03/سخنان-تایب
تقویت قرض الحسنه تقویت انسان خیرخواه و انساندوست

درخواست حذف اطلاعات
وقتی یک نفر حاضر می شود مهیا می گردد و یک چراغی روشن می کند و بی نهایت همت و تلاش می نماید باید انسانهای صالح از سراسر جهان به او توجه و عنایت داشته باشند بندگان شایسته و ارزشمند خداوند از همه دنیا با او حمایت و همکاری کنند تا محتاج بندگان پست و ذلیل خداوند نگردد  حیف است انسانی همچون تائب که در بدترین شرایط و با کمترین امکانات یک چراغ عرفانی در قالب قرض الحسنه و خیریه روشن نموده است آنوقت برای تقویت این مجموعه و برای تقویت خودش به انسانهای مغرض و مغرور و منفور رو بیندازد که اصلا اثری ندارد و حتی بدتر می شود و گل می گیرند و برعلیه چنین فداکاری تا می توا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/03/تقویت-قرض-الحسنه-تقویت-انسان-خیرخواه-و-انساندوست
پاداش خوبی را خداوند با خوبی می دهد

درخواست حذف اطلاعات
تا می توانید خوبی کنید خداوند خودش وعده داده است و خداوند خلف وعده نمی کند من یک انسان بسیار خوش اخلاق بسیار نازنین بنام کربلائی عباس سلیمانی در ابرسج دیدم از کودکی عاشقش بودم  و بی بهانه و بی ریا دوستش داشتم هرچه بزرگتر می شدم به او نزدیکتر می شدم تا اینکه در سال 1374اوایل علم و عرفانم بود از آنجا که این انسان شریف قرآن را خوب تفسیر می کرد خیلی زود عاشق قرآن شدم تفاسیرش معناهایش حرف نداشت و هنوز هم با اینکه سالهاست به رحمت خداوند رفته است هفته ای سه چهار بار سرقبرش حاضر می شوم اتفاقا همین یکی دو ساعت پیش که از کوهنوردی برمی گشتم سرقبرش فاتحه می خواندم ی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/02/پاداش-خوبی-را-خداوند-با-خوبی-می-دهد
فداکاری کن چراغ روشن کن سوختش همکاری می شود

درخواست حذف اطلاعات
صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد   تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید  بسیاری از ضدهمکاریها و حتی معوقات هم یک نوع همکاری محسوب می شوند همیشه مغرضان و مغروران و منفوران بیشترین خدمت را به فداکاران .د آنها با شیطنتها و کینه هایشان تاثیرات بیشتری از تبلیغات و تشویقات داشته اند  چراغی که فداکاران روشن می کنند اتفاقا با ضدهمکاری هم نور می گیرد و شعله ورمی شود و این مهم نباید مورد توجه قرار نگیرد  بسیاری از عزیزان از طریق همین دشمنی ها متوجه فداکاران می شوند پس لطف خدا همه جوره متوجه نیکوکاران می شود عدو شود باعث خیر اگر خدا خواهد  تائب زحمت کش... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/02/فداکاری-کن-چراغ-روشن-کن-سوختش-همکاری-می-شود
دین من . من

درخواست حذف اطلاعات
صخا از معجزات علم و عرفان    صخا لطف و عنایتهای یزدان   دین من . من از یک انسان ضعیف و ناتوان از یک انسان فقیر و خسته مثل من تائب می سازد که چراغی بنام صخا روشن می کند تنوری بنام صخا آماده می کند تا نان رسان و گره گشا و مشکل گشا شود و در قالب قرض الحسنه و خیریه به مردمان خدمات ارائه بدهد  دین من . من این است مرا می سازد تا در راه فرهنگ و ورزش کوشا باشم تا در راه قرض الحسنه و خیریه بی نهایت همت و تلاش کنم دین من . من به من می گوید عاشق انسانیت و شرافت باشم و به همه احترام بگذارم هیچ یک از .ان برایم فرقی نداشته باشند  همه برایم عزیز و گرامی هستند نصحیت های همه آن ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/02/دین-من-اسلام-من
پاداش خوبی را خداوند با خوبی می دهد

درخواست حذف اطلاعات
تا می توانید خوبی کنید خداوند خودش وعده داده است و خداوند خلف وعده نمی کند من یک انسان بسیار خوش اخلاق بسیار نازنین بنام کربلائی عباس سلیمانی در ابرسج دیدم از کودکی عاشقش بودم  و بی بهانه و بی ریا دوستش داشتم هرچه بزرگتر می شدم به او نزدیکتر می شدم تا اینکه در سال 1374اوایل علم و عرفانم بود از آنجا که این انسان شریف قرآن را خوب تفسیر می کرد خیلی زود عاشق قرآن شدم تفاسیرش معناهایش حرف نداشت و هنوز هم با اینکه سالهاست به رحمت خداوند رفته است هفته ای سه چهار بار سرقبرش حاضر می شوم اتفاقا همین یکی دو ساعت پیش که از کوهنوردی برمی گشتم سرقبرش فاتحه می خواندم ی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/02/پاداش-خوبی-را-خداوند-با-خوبی-می-دهد
حامیان تائب در صخا زرنگ نیستند

درخواست حذف اطلاعات
تائبا محرم اسرار شدی آگاه باش (هاتف غیب)  یک منجی کوچک یک عاشق زیبا و دوست داشتنی و محبوب یک فعال و فداکار خیلی زود در مدت چهل شبانه روز با ریاضتهای عرفانی تائب می شود تائب نام می گیرد و به خدمت مردم در می آید و از برکت این نام یک قرض الحسنه خانوادگی راه می اندازد و منجی کوچک نام می گیرد  خدمات بزرگی ارائه می دهد در فرهنگ و ورزش کوشا می شود و حمایتها و پشتیبانیهائی می نماید و در تحریک و تشویق نوجوانان و جوانان می کوشد از ورزش ووشو حمایت می کند و اسپانسر می گردد پشتیبان مسئول و س.رستش می شود که امروز بعد از ده سال همان تیم ووشو با همان مربی در ایران حرف اول ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/01/حامیان-تایب-در-صخا-زرنگ-نیستند
این تنها لطف خدا هست و بس

درخواست حذف اطلاعات
صخا از معجزات علم و عرفان    صخا لطف و عنایتهای یزدان  من هم مثل میلیونها روستائی ساده و غریب در یک روستای دوردست از این جهان پهناور مشغول زندگی خودم هستم اما متفاوت از همه دنیا از کودکی فکر درد و رنج دیگران صددرصد با من بوده است بطوری که یک سرسوزن به فکر خودم نبوده ام و اگر یک سرسوزن به پای یک نفر در آنطرف دنیا رفته بود و من می شنیدم دلگیر می شدم و دردآن را در خودم احساس می . همیشه از خداوند می خواستم قدرتی به من بدهد که مسکن درد دردمندان جهان باشم تا اینکه خداوند صخا را به من هدیه کرد و انصافا مسکن دردهای دیگران هم شدم اما حمایت و همکاری هم می خواستم تا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/02/این-تنها-لطف-خدا-هست-و-بس
بهترین چیز را برای مشهور شدن ارائه کرده ام

درخواست حذف اطلاعات
اگر می خواهید در اینترنت مشهور بشوید باید یک چیز برای ارائه داشته باشید من قبل از اینکه اینترنت وارد ایران شود آن چیز مهم را برای ارائه آماده داشته ام یعنی اینکه لطف و عنایت خداوند با من یار بود تا چیزی آماده داشته باشم  یک ایده بسیار باارزش یک کار خوب یک عمل خیرخواهانه چون لطف خداست می دانم که یک روز با استقبال بسیار بی نظیری روبرو خواهد شد  صخا یک خواب خوش و شیرین است که تعبیرش را خداوند کرده است همان .ی که پشتیبان نیکوکاران است و قلبهای همه دنیا از اوست صاحب قلبها صخا را به خواب تائب آورد تا با این ایده به درد همه روستاهای جهان بخورد  این خواب ساله ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/02/بهترین-چیز-را-برای-مشهور-شدن-ارایه-کرده-ام
دین من . من

درخواست حذف اطلاعات
صخا از معجزات علم و عرفان    صخا لطف و عنایتهای یزدان   دین من . من از یک انسان ضعیف و ناتوان از یک انسان فقیر و خسته مثل من تائب می سازد که چراغی بنام صخا روشن می کند تنوری بنام صخا آماده می کند تا نان رسان و گره گشا و مشکل گشا شود و در قالب قرض الحسنه و خیریه به مردمان خدمات ارائه بدهد  دین من . من این است مرا می سازد تا در راه فرهنگ و ورزش کوشا باشم تا در راه قرض الحسنه و خیریه بی نهایت همت و تلاش کنم دین من . من به من می گوید عاشق انسانیت و شرافت باشم و به همه احترام بگذارم هیچ یک از .ان برایم فرقی نداشته باشند  همه برایم عزیز و گرامی هستند نصحیت های همه آن ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/02/دین-من-اسلام-من
ترفندها برای جلب توجه یکی از آنها توهین و ناسزاست

درخواست حذف اطلاعات
تائب س.رست صخا اهل توهین و ت.یب و ناسزا نیست حتی با مغرضان و مغروران و منفوران دوست دارد ساده و بی ریا باشد مظلوم باشد و واکنش نشان ندهد و ع. العمل نشان ندهد  اما برع. هستند .انی که اهل توهین و ناسزا می باشند و به قول ما امروزیها بی حیا و پررو هستند و البته خیلی هم به نتیجه می رسند و روی سر همه هم جا دارند  پس ما که اهل ناسزا و بدوبیراه نیستیم چه باید . ما که با یک دنیا صداقت و ایمان به چشم نمی آئیم ما که در اوج فعالیت و فداکاری اذیت و آزار می شویم چه کنیم تا دانشمندان و ثروتمندان محبوب جهان ستاره های معروف دنیا توجه و عنایت به ما داشته باشند  ما که در علم و ع ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/01/ترفندها-برای-جلب-توجه-یکی-از-آنها-توهین-و-ناسزاست
منجی کوچک تائب با صخا

درخواست حذف اطلاعات
اندک پول خودش را با یک ایده خوب و یک صندوق قرض الحسنه خانوادگی بکار بزرگی گرفت بطوری که همین پول اندک و همین صندوق قرض الحسنه خانوادگی خدمات بسیار بزرگی ارائه نمود و امید فراوانی بوجود آورد و خیلی بزرگ شد بطوری که چندین سال بعد فکرهای بزرگی در سر تائب پرورش داده می شد آنقدر خوب پیش رفت که حتی فکر گلستان . روستایش و روستاهای جهان را کرد و در این راه و با این فکر همت و تلاشهای بسیاری پدید آمد  تلاشهائی که بدون این پول اندک و این قرض الحسنه خانوادگی امکان پذیر نبود  اما .انی که باید توجه می .د و عنایت می .د حمایت و همکاری می .د ن.د ندیدند نشنیدند و این در شان ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/01/منجی-کوچک-تایب-با-صخا
حامیان تائب در صخا زرنگ نیستند

درخواست حذف اطلاعات
تائبا محرم اسرار شدی آگاه باش (هاتف غیب)  یک منجی کوچک یک عاشق زیبا و دوست داشتنی و محبوب یک فعال و فداکار خیلی زود در مدت چهل شبانه روز با ریاضتهای عرفانی تائب می شود تائب نام می گیرد و به خدمت مردم در می آید و از برکت این نام یک قرض الحسنه خانوادگی راه می اندازد و منجی کوچک نام می گیرد  خدمات بزرگی ارائه می دهد در فرهنگ و ورزش کوشا می شود و حمایتها و پشتیبانیهائی می نماید و در تحریک و تشویق نوجوانان و جوانان می کوشد از ورزش ووشو حمایت می کند و اسپانسر می گردد پشتیبان مسئول و س.رستش می شود که امروز بعد از ده سال همان تیم ووشو با همان مربی در ایران حرف اول ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/01/حامیان-تایب-در-صخا-زرنگ-نیستند
این تنها لطف خدا هست و بس

درخواست حذف اطلاعات
صخا از معجزات علم و عرفان    صخا لطف و عنایتهای یزدان  من هم مثل میلیونها روستائی ساده و غریب در یک روستای دوردست از این جهان پهناور مشغول زندگی خودم هستم اما متفاوت از همه دنیا از کودکی فکر درد و رنج دیگران صددرصد با من بوده است بطوری که یک سرسوزن به فکر خودم نبوده ام و اگر یک سرسوزن به پای یک نفر در آنطرف دنیا رفته بود و من می شنیدم دلگیر می شدم و دردآن را در خودم احساس می . همیشه از خداوند می خواستم قدرتی به من بدهد که مسکن درد دردمندان جهان باشم تا اینکه خداوند صخا را به من هدیه کرد و انصافا مسکن دردهای دیگران هم شدم اما حمایت و همکاری هم می خواستم تا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/02/این-تنها-لطف-خدا-هست-و-بس
. مرا در رنج انداخت

درخواست حذف اطلاعات
. یارانی دارد بنام مغرضان و مغروران و منفوران از آنجا که . طاقت دیدن انسانهای عاشق و فعال و فداکار را ندارد لذا در هر خانواده و روستا و شهری اگر یک انسان عاشق پیدا بشود همه همت و کوشش خودش را بکار می گیرد و یارانش را بسیج می کند تا به هرطریق ممکن موفق شوند  راههای مختلفی را بکار می گیرند یکی از راههای که همیشه از همان قدیم در زمانهای حضرت موسی و ابراهیم جواب می داده است سم پاشی و جوسازی بوده است ت.یب و تحقیر و تضعیف عاشقان با حرفهای متنوع و گوناگون موثر و مفید و کارساز بوده است  در داستان موسی می خوانیم که فرعونیان در بین مردم چه شایعه هائی می .د و همه بلا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/01/شیطان-مرا-در-رنج-انداخت
بسیاری از مشهوران کاری را که من کرده ام نمی کنند

درخواست حذف اطلاعات
اندک شهرت و محبوبیتی اندک پولی را که بدست آوردم یک چراغ و یک تنور بنام صخا روشن . و در قالب قرض الحسنه و خیریه به همه دوستان و اقوام وامهای بدون چک و سفته و بدون کارمزد دادم  همه را خوشحال و خشنود . اما به جای حمایت و همکاری عده ای مغرض و مغرور و منفور که خداوند آبرویشان را در دنیا و آ.ت ببرد و یک جو رحم و غیرت و خج. ندارند در ت.یب و تحقیر و تضعیفم شریک شدند و کوشش .د  سختیها و عذاب های زیادی را به من تحمیل .د سوء تفاهم ها و سوء ظن هائی بوجود آوردند و بدبختانه مردم هم کاری به چراغی روشن شده است ندارند به تنوری که گرم شده است ندارند به خدماتی که راحت و آسان گرفته... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/01/بسیاری-از-مشهوران-کاری-را-که-من-کرده-ام-نمی-کنند
رسد آدمی به جائی که به جز از خدا نبیند

درخواست حذف اطلاعات
تائب س.رست قرض الحسنه صخا از سی سال پیش شبی دو سه ساعت بیشتر نخو.د و نیتش این بود دعا و آرزویش این بود که به خدا برسد پس ریاضت کشید چراغ روشن کرد عاشق شد عارف شد و نویسنده و شاعر شد مطالعه و بررسی کرد هرزحمتی را که لازم بود کشید  دوستانی یافت که عاشق بودند اهل فرهنگ و ورزش یکدل و یکزبان صاف همچون آینه ساده و بی ریا همه اینها را تائب انجام دادتا رضایت پروردگار را جذب و جلب کند شعارش فقط خدا شد تا خداوند را خشنود کند صبر و شکر جمیل کرد  برغیبت ها و اذیت و آزار مغرضان که بی گناه و مثل یک سگ گازش می گرفتند استقامت کرد با ورزش و فرهنگ دوا و درمان می کرد خودش را ف ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/01/رسد-آدمی-به-جایی-که-به-جز-از-خدا-نبیند
صخا لحن پاک تائب یک فریاد عاشقانه در قالب قرض الحسنه

درخواست حذف اطلاعات
همه .انی که درانکار عاشقان در ت.یب و تحقیر و تضعیف عاشقان کوشش .د بی تفاوتی و ضدهمکاری .د غافل هستند که خدا و فرشتگان و افراد صالح در سراسر جهان حامی و پشتیبان فداکاران و عاشقان هستند  آنها چهره زشت خودشان را به نمایش می گذارند هیچ . جرات ندارد به لحن و به صدای عاشقان بخل بورزد زمین و زمان به او می خندند  آنها در قالب انسانهای فداکار و کارهای خیرخواهانه زشتی هایشان را بروز می دهند و اینجاست که خداوند می فرماید ولله و خیر والماکرین  هیچ انسانی حاضر نمی شود با عاشقان در بیفتد چون از خداوند که پشتیبان آنهاست می ترسد به جز . و یارانش که آنها هم از فرط بدبختی... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sakhaeyan.blog.ir/1396/03/01/صخا-لحن-پاک-تایب-یک-فریاد-عاشقانه-در-قالب-قرض-الحسنه