وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

شعرهایم برای توست

آخرین مطالب شعرهایم برای توست به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.غوغاست در دلم..

درخواست حذف اطلاعات
باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم آشوب عشق آن قد و بالاست در دلم خوابم ش.ت و مردم چشمم به خون نشست تا فتنه ی خیال تو برخاست در دلم خاموشی لبم نه ز بی دردی و رضاست از چشم من ببین که چو غوغاست در دلم من ناله ی خوش نوایم و خاموش ای دریغ لب بر لبم بنه که نواهاست در دلم دستی به . ی من شوریده سر گذار بنگر چه آتشی ز تو ب.است در دلم زین موج اشک تفته و توفان آه سرد ای دیده هوش دار که دریاست در دلم باری امید خویش به دلداری ام فرست دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم گم شد ز چشم سایه نشان تو و هنوزصد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم"سایه"  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/03/05/post-238/غوغاست-در-دلم-
هیچ . کامل نیست

درخواست حذف اطلاعات
مردم می گویند:آدم های خوب را پیدا کنیدو بدها را رهااما باید اینگونه باشد:خوبی را در آدمها پیدا کنیدو بدی را نادیده بگیریدهیچ. کامل نیست ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/02/31/post-228/هیچ-کس-کامل-نیست
دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات
چه از تو دورم کرده‌اند کلمات!کاش جای این‌همه شعرفقط نوشته بودم:دوستت دارم!  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/02/31/post-229/
یه جور خاص دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات
احساست را نفس میکشمنگاهت را می خوانمقلبت را می نوازمصدایت را می بوسماز عاشقانه هایت برای خودم لباس میدوزمدیوانه نیستمفقطیک جور خاص که .ی بلد نیستعاشقت هستم... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/03/02/post-232/
به به ،رطبی تو :)

درخواست حذف اطلاعات
بر سابقه ی شاعری من سببی تو با لیلی و شیرین به خدا هم نسبی تو شیرینی لب ها و سیاهی دو چشمت شد شاهد این مسئله ، به به! رطبی تو موهات سیاه است و رخت ماه نشان است نقاشی بی نقص ز مهتاب و شبی تو ممنوعه و سرخ است، وَ حوا شده ام باز تقصیر دلم چیست که گیلاس لبی تو بیمار نگاهت شده ام روی مگردان انگار در این شهر تو صاحب مطبی ، تومحدثه رضایی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/03/03/post-234/
روزه سکوت میگیرم ..

درخواست حذف اطلاعات
روزه سکوت میگیرمبه نیت تمام حرف هایی که .ی منتظرشان نبودو همه ی معادلاتی که در زندگی حل نشده باقی ماندزیباترین شعر دنیاستپر از رمزو راز و حرف های یواشکیکه آغوش بی انتهایش برای من و دلتنگی هایم جا داردقلم برای نوشتن دلتنگی هایم رنگ نمیدهدبا کاغذ غریبی میکندگویی او نیز پی برده که پلکان نردبان اعتماد پوسیده استبی قراری ها را فراری میدهمو یک پیاله خاطره بدرقه راهشان میکنمبه این امید که دیگر هیچگاه در وادی احساسات من سبز نشوند! ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/02/30/post-227/روزه-سکوت-میگیرم-
من عروس توام ...

درخواست حذف اطلاعات
به تو گفتم که در این دور شدن ناچاری؟سر به تایید تکان دادی و گفتی آری !عین مرگ است اگر بی تو بخواهد برود !او که از جان خودت ، دوست تَرش می داری ای که نزدیک تری از منِ دلتنگ ، به منبین ما نیست به جز فاصله ای اجباریمن عروس توام ، ای از من و آغوشم دورخطبه را گریه ی من می کند امشب جاریزندگی چیست به جز خاطره ای افسردهزندگی چیست به جز رنج و غمی تکراریگله ای نیست به تنهایی خود دل بستمبه - غزل گریه - ی هر روز ، به شب بیداریروی دیوار دلم سایه ای از قامت توستمثل تنهایی من قد بلندی داری ...سیده تکتم حسینی  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/02/29/post-226/من-عروس-توام-
قلب پریشانم

درخواست حذف اطلاعات
موهایم را نبافاین وحشی رام نشدنی سیاهتجسم پریشانی قلب من استوقتی تو نگاهم نمی کنی."روشنک آرامش" ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/02/29/post-222/قلب-پریشانم
زن دیوونه ی عاشق

درخواست حذف اطلاعات
زنِ  دیوانه ی عاشق نه دل به دریا می زندنه سر به کوه و بیابان می گذارد و نه راهِ صحرا را پیش می گیرد!زنِ دیوانه ی عاشقناگهاندست تو را در دستِ  زندگی می گذاردو به غار تنهایی اش بر می گردد!نسترن وثوقی  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/02/29/post-223/زن-دیوونه-ی-عاشق
اما دوستم دارد ..

درخواست حذف اطلاعات
نمیگوید دوستم دارداما حواسش هست به .ی جز من جانم ‌نگویدحواسش هست قلب آبی نفرستد لابه لای حرف هایش برای .یحواسش هست چه باشم و چه نباشم نگاهش را هرز نچرخاند روی هر غریبه اینمیگوید دوستت دارم و حواسش هست...نمیگوید دوستم دارد و یادش هست قهوه هایم را شیرین میخورمیادش هست باران که میبارد مثل من باید چترش را فراموش کند و دنبالم بیایدیادش هست من برخلاف همه رز آبی دوست دارم و نرگس سفیدنمیگوید دوستت دارم و یادش هست...نمیگوید دوستم دارد و برایش مهم نیست حرف و حدیث های دیگران درباره مانبرایش مهم نیست هرچقدر هم بدخلق شوم و بی اعصاب در جواب همه ی محبت ها و صبوری هاش ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/02/27/post-218/اما-دوستم-دارد-
غم یار و غم یار ...

درخواست حذف اطلاعات
سه درد آمد به جانم،هر سه یکبار؛غریبی و اسیری و غم یار...غریبی و اسیری چاره دارد!غم یار و غم یار و غم یار...باباطاهر  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/02/27/post-219/غم-یار-و-غم-یار-
امان خدا

درخواست حذف اطلاعات
اگر بچه که بودیم به جای گفتن:دیوار موش دارد و موش گوش دارد، میگفتند:"فرشته ها در حال نوشتن هستند..."نسلی از ما متولد میشد که به جای مراقبت مردم، "مراقبت خدا" را در نظر داشت.قصه از جایی تلخ شد که در گوش یکدیگر با عصبانیت خو.م:بچه را ول کردی به امان خدا !ماشین را ول کردی به امان خدا !خانه را ول کردی به امان خدا !و اینطور شد که "امانِ خدا" شد مظهر ناامنی!مظهر خدا امن ترین جاست اتفاقا. فراموش نکنید. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/02/27/post-220/امان-خدا
بازنده تر ...

درخواست حذف اطلاعات
همه رابطه ها یک بازنده دارند و یک "بازنده تر"..."بازنده تر" .ی است که حافظه اش قوی است،"بازنده تر" .ی است که خودش را یادش رفتهولی هنوز یادش نرفته .ی سمت راست لبش یک خالِ کمرنگ داشت،"بازنده تر" .ی است که موقع خواب به آرزوهایش که نهبه اینکه کاش میشد به عقب برگشت فکر میکند،"بازنده تر" .ی است که از آ.ین دیدارش با یارش ماه ها و سالها گذشتهولی هنوز یکجوری زندگی میکند توی همان دقیقه ها و ساعت انگار همین حالا بوده،"بازنده تر" .ی است که همیشه چشم به راه میماند،همیشه خودش را آماده برگشت نگه داشته و عطرِ محبوب یار را به تن زده..."بازنده تر" .ی است که جراتِ رد شدن از یک خیابان ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/02/27/post-214/بازنده-تر-
بغض عجیب ّ..

درخواست حذف اطلاعات
عشق آن بُغضِ عجیبیست که از دوریِ یارنیمه شب بینِ گلو مانده و جان می‌گیردفهیمه تقدیری  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/02/27/post-215/بغض-عجیب-ّ-
بگو دوستم داری !...

درخواست حذف اطلاعات
بگو دوستم داریتا درد را فراموش کنمتا صدای .د شدن استخوان هایم را نشنومو از رنجی که قلبم را سخت می فشاردبکاهم!بگو دوستم داریواژه هادر دهان تو چون شیشه های دارویندچون دمنوش های آرامبخشو از مرهمی که در زبانت پنهان کرده ایمرا شفایی ابدیت ببخش! حمید جدیدی  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/02/27/post-216/بگو-دوستم-داری-
باور پروانه ...

درخواست حذف اطلاعات
باور آدمهای ساده را .اب نکنآدمهای ساده با تو تا ته خط می آیندو اگر بی معرفتی ببینند قهر نمی کنندمی میرندمرگ پروانه ها را آیا دیده ای ؟پروانه ها با یک تلنگر می میرند !"نسرین بهجتی "  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/02/27/post-210/باور-
دوست داشتنت ابدی ست

درخواست حذف اطلاعات
محبوبم!تو هم مثل من خسته ای؟تو هم مثل من تنها...و مثل من به  این دوریِ زوال انگیز  فکر  میکنی؟مثل اینکه باید دست کشیدو عشق راچون ظرفی عتیقه و نایابدر پستوها پنهان کردظرفی که هر بار تکه ای از آن راناخواسته  ش.تیم! گاه ترک خورد گاهی بر زمین افتادو رنگِ گل های زیبایش پرید!مثل اینکه باید دست کشیدو عشق راچون ظرفی عتیقه و نایابدر پستوها پنهان کرد!عشقی کهن و ماندگارتا سالها بعد هر که یافتاز تنها بوته ی سرخِ جا مانده بر روی ظرف بفهمد..."دوست داشتنت ابدی ست""حمید جدیدی " ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/02/27/post-211/دوست-داشتنت-ابدی-ست
چگونه زنده بمانم ؟

درخواست حذف اطلاعات
محبوبم!دنیا ویرانه ی کوچکی ست...ما یادگرفته ایم که گریستن، بخشی از انسان است...مثل درد؛مثل زخم ها،مثل تنهایی!ما یادگرفته ایم؛ بگرییم...چرا که درد و تنهایی و زخم را نمی توان پنهان کردچرا که "دوستت دارم" را نمی توان پنهان کردو قلب های سرخ حتیاز زیر پیراهن هایمان هم پیداستحالا تو ای رنج همیشگیای صلابت وصف ناپذیر اندوه های پنهانیبه من بگواگر دوستت نداشته باشمچگونه زنده بمانم...؟که آیا انسان بی درد را می توان آدمی نامید؟"حمید جدیدی" ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/02/27/post-212/چگونه-زنده-بمانم-؟
آه چه بی بها شدم

درخواست حذف اطلاعات
خواب نمیبَرد مرا ؛ یار نمیخَرد مرامرگ نمیدَرد مرا ؛ آه چه بی بَها شدمعباس معروفی  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/02/27/post-213/آه-چه-بی-بها-شدم
دارم برایت دیوانگی میکنم ...

درخواست حذف اطلاعات
می خواهم معنایِ دوست داشتن راتازه کنم !دارد خاک می خورد زیرِ .وارها بی تفاوتیدارد مچاله می شوددارد می میردبیچاره مانده استمیانِ غرور و بدبینی و مسمومیتِ آدمهادارد رنگ می بازد آنقدر کهبی حرمتش کرده اند !می خواهم آنقدر دوستت بدارمتا مردم بپرسند از تواین کارها چیست این دیوانه می کند ؟و تو بگویی با خنده ای و شوقی :دارد برایم دیوانگی می کندو دوست داشتن نامِ دیگرِ دیوانگی ستدیوانه ی یکی بودندیوانه ی شب تا سحرگفتن و خندیدن های دو نفرهدوست داشتن!آخ امان از این دوست داشتنکه اگر ناب باشدمستت می کندیک مستیِ شیرینبی پشیمانیبی نبودن .... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/02/26/post-208/دارم-برایت-دیوانگی-میکنم-