وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

شعرهایم برای توست

آخرین مطالب شعرهایم برای توست به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.من و شیراز

درخواست حذف اطلاعات
باور میکنم پای رقیبی در میان باشدتو می‌روی تا عشق، سهم دیگران باشدسر می‌گذاری روی زانویت نمی‌خواهیبرشانه‌هایت دیگر این بار گران باشدتنها رهایم میکنی نگهبانی نمی‌خواهیبهتر که این گنجینه دست یاغیان باشددر ع.هایت دیگر از شیراز می‌گوییعمرا  اگر عمری دلت در اصفهان باشدچون زنده‌رود آن قدر مغروری که می‌میریتا نام تو بی نامِ من، جاودان باشداین عشق را می‌خواستی روزی به هر قیمتحالا نمی‌خواهی اگر هم رایگان باشد ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/19/post-312/من-و-شیراز
حال من فاجعه ست ..

درخواست حذف اطلاعات
مادرم می گفت :به دیوار تکیه کن ... ولی به مردها نه !!که دیوار اگر پشتت را خالی کرد ... سنگ است و گچ، نهایتسرت می شکند!!ولی مردی اگر رهایت کرد ...دلت می شکند ...روح و تمام زندگیت می شکند ...و زنی که بشکند ...سنگ می شود ...سرد و سخت!!که نه می خندد ونه می گرید!!واین فاجعه است ..."فاجعه زنی که از دلدادگی ترسیده"...خدایا راضیم  بمیرم :( ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/19/post-310/حال-من-فاجعه-ست-
در من حکومت میکنی

درخواست حذف اطلاعات
دلم را از سرِ راه نیاورده ام سرِ راهِ هر. و نا. ی بگذارمو بگویم :لطفا مرا بردارید و دوستم بدارید !شده باشد تنهایی تمامش را به دوش بکشمآوازه خوانِ کوچه و خیابان بشومدوست داشتنت را زمین نمی گذارمجایش را هم به زور به هیچ نگاهی نمی بخشمراستش حتی به تو هم هیچ ربطی نداردچه برسد به دیگرانکه چرا اینگونه بی رحمانه دل پایِ تو نشسته استاما برایِ خاطر جمعیِ هر. که می پرسد از خلوتِ خودشکه مگر می شود دوست داشت اینچنین ؟می شود ! حتی بی بوسه و آغوش هم می شودحتی می شود آنقدر وفادار بود که هر.ی از لحنِ حرفهایتبفهمد که اینجا .ی دارد عاشقی می کندکافیست یک دل داشته باشی که دو?... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/19/post-308/در-من-حکومت-میکنی
بهونه زندگی

درخواست حذف اطلاعات
ﻫـﺮ ﮐﺠﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺧــﻨﺪﻩﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﻢﭘﺴﺖ ﮐﻦ ...ﻗﻠـﺐ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧـﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ؛ﺍﻧﮕﯿـــﺰﻩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/18/post-306/بهونه-زندگی
فدای تو..

درخواست حذف اطلاعات
سراغ من را از چشم هایت بگیرهمه چیز؛ زیر سر آنهاستبپرس ؛چه دیدند در من که تو راتا بی نهایت؛ خواستنی کرده اندبرای دلم!حواسم پرتِ چشمهایت بوددلم را ربودو گذاشت میانِ پلکهایشو مرا به اسارت برده استفدایِ خنده هایتحالا که ربوده ایمراقبش باشپس دادنشپیشکش ...عادل_دانتیسم  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/19/post-307/فدای-تو-
ایمان میرود

درخواست حذف اطلاعات
دلبراچون می روی ،دل می رود ...جان می رود !گر نیایی بی گُمان ،از عشق ایمان می رود !مریم_قهرمانلو ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/17/post-304/ایمان-میرود
دوستت دارم ...

درخواست حذف اطلاعات
ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥﺗﻪ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﺧﺎﮎ ﺑﺨﻮﺭﺩﻭ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻭﺩ ...ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺣﺴﺮﺕ !ﺣﺴﺮﺗﯽ ﮐﻪﺷﺎﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖﻧﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ ...ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖﺍﺭﺯﺵ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﻭﺩﻝ ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...ﺭﺿﺎ_ﮐﺮﯾﻢ_ﭘﻮﺭ ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/18/post-305/دوستت-دارم-
قاب قلبت ..

درخواست حذف اطلاعات
تقدیرِ من این بود دائم در سفر باشماز شهرِ مرموزِ نگاهت بی خبر باشم ،اما خیالم هر قدم را با تو برداردعمری برای لحظه هایت دردِسر باشم ،فریاد کن اسمِ مرا دیگر نمی خواهمدر جبهه ی شعرِ تو مفقودالاثر باشم ،آسیب خوردن از تو رویای دل انگیزى ستاصلا دلم می خواهد امشب در خطر باشم ،در قابِ قلبت یک نفر کابوسِ روحم بوداین لحظه می خواهم فقط آن "یک نفر" باشم ،مصلوب کن در تختخوابت پیکرم را تاکفاره ی کُلِّ گناهانِ بشر باشم ،تاریکی محض است و ما چیزی نمی بینیمدیوانه شو من حاضرم دیوانه تر باشم ؛صنم_نافع ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/17/post-303/قاب-قلبت-
قلب ...

درخواست حذف اطلاعات
شنیده بودم قلب هر . به اندازه مشت گره کرده اش استمشت می کنمو خیره می شومبه انگشتهای گره خورده امدستم را می چرخانم و دور تا دورش را نگاه می کنمچقدر کوچک و نحیف باید باشد قلبمدر عجبم از این کوچک نحیفکه چه به روزم آوردهوقتی تنگ می شودمیخواهم زمین و زمان را بهم بدوزموقتی می شکندچنگ می اندازد به گلویم و نفس را سخت می کند.وقتی که میخواهد و نمی تواندموج موج اشک می فرستد سراغ چشمهایمدر عجبم از این کوچک نحیفاحمد_شاملو ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/13/post-293/قلب-
نگاهم کن

درخواست حذف اطلاعات
مرا دوست بدار به سان گذر از یک سمت خیابان به سمتی دیگر . . . اول به من نگاه کن بعد به من نگاه کن و باز هم مرا نگاه کن ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/14/post-294/نگاهم-کن
تنها یک دلیل ...

درخواست حذف اطلاعات
.انی که شما را دوست دارند ؛حتی اگر هزار دلیل برای رفتنداشته باشندترکتان نخواهند کرد !آنها یک دلیل برای ماندنخواهند یافت ...بهومیل_هرابال ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/16/post-296/تنها-یک-دلیل-
بلد بودن

درخواست حذف اطلاعات
دلم میخواست .ی باشد که مرا "بلد"باشد ...بلد بودن مهم تر از عاشق بودن یا حتی دوست داشتن است ....ی که تو را بلد باشد با تمام پستی و بلندی هایت کنار می آیدمیداند کی سکوت کندکی .کی نگاهت کندکی سرت داد بزندو کی در اوج عصبانیت تو را محکم در آغوش بگیرد ...فاطمه_مهریپ.ن : به راحتی تنهام گذاشت  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/16/post-297/بلد-بودن
من بدون تو ..

درخواست حذف اطلاعات
مرا بی خودت تنها نگذارمنِ بی تو مرا خواهد کشت.وقتی که تو نیستی، منِ بی تو آزارم میدهد، دلش هم نمیسوزد.زخم میزند و مرهم نمیگذارد.خلاصه میگویم،مرا بی خودت تنها نگذاراینجا در من جلادی به انتظار نشسته تا که حواسِ تو پرت شود و جان مرا بگیرد ...منِ بدون تو مرا خواهد کشت ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/16/post-298/من-بدون-تو-
قصه عشق تو..

درخواست حذف اطلاعات
این چه عشقی است که در دل دارممن از این عشـــق چـه حـاصل دارممی‌گـــــریزی زِ مـن و در طلبـــتبـــاز هم کـــوششِ بـــــاطل دارمباز لب‌های عطـــش کــــرده‌ی منلب ســــوزانِ تـــــو را می‌جـــویدمی‌تپد قلبـــــم و با هـــــر تپشیقصــه‌ی عشـــق تـــو را می‌گویدفروغ_فرخزاد ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/16/post-300/قصه-عشق-تو-
بی صدا دوستت دارم ..

درخواست حذف اطلاعات
فکر نکن دوستت ندارم خوب من !اما ترجیح میدهم تو را همین قدر بی صدا در دلم دوست بدارم ...راستش از آ.ین باری که"دوستت دارم" را برایت . . ؛خاطره ی خوبی ندارم و مُدام صدای ش.تگی در گوشم ‌میپیچد ...صدای ش.تگیِقلبم ،احساسم ،غرورم ،غرورم ،غرورم ...سحر_رستگار ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/16/post-301/بی-صدا-دوستت-دارم-
بلد بودنت ...

درخواست حذف اطلاعات
برخی آدمها تو را خوب بلدندمثلا میدانندکدام آجر نصفه ی دیوار دلت ر.رون بکشندتا دیوارت ی.رهفرو بریزد...محمد_هادی_فرج_الهی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/13/post-288/بلد-بودنت-
باورش سخته

درخواست حذف اطلاعات
فهمیدم با خودم جنگیدن چیزی را تغییر نمی دهد...اینکه بخواهی خودت را آزار بدهی؛مسیر زندگی ات را عوض نمی کند..باید یک چیزهایی را بپذیری؛اینکه آدم ها می آیند که بروند،اینکه وجودِ هیچ. همیشگی نیست...باید چشم هایت را باز کنی و البته به مشکلات پوزخند بزنی..همه ی آدم ها کم می آورند؛مهم این است که آن مرحله را خوب بُگذرانیزندگی مثل یک بازی می ماند،باید برایش بجنگی..بشینی تماشایش کنی،مطمئنن اگر بازنده نباشیبرنده هم نیستی!اما ما نیامده ایم تماشاچیِ این قصه باشیم،من ...تو...ما...آمده ایم که این قصه را ببریم؛آمده ایم برسیم به غولِ آ.!اگر مقاومت می کنیم برای باورهایمان ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/13/post-291/باورش-سخته
زن عاشق ...

درخواست حذف اطلاعات
زن ها ساده دل میبندندساده باور میکننددرگیر خامی و بی تجربگی دلشان میشوندگاهی زیر آوار یک نگاه یارتا ابد جان میدهندبا گفتن احساسشانغرورشان را له میکنندغزل میبافند برای دل سردی های مداوم، برای آشوب های شبانه شانبعضی وقت هاصداقت در گفتارشان، میشود طناب دار خود و رویاهایشانمیشکنند و تکه های خورد شده دلشان را میچسبانندبه قاب تنهایی روزگارسکوت میکنندلبخندی میزنند ...از آن لبخند های سرد و بی روحی که میتوان بی تفاوتی را درش دید ...  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/13/post-292/زن-عاشق-
دیدنَت را دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات
چقدر مندیدنَت را دوست دارمدر خوابدر غروبدر همیشه‌یِ هر جاهر جایی کهبتوان تو را دید ، صدا کردو از انعکاسِ نامَتکیف کردچه ‌قدر مندیدنِ تو را دوست دارم.افشین_صالحی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/11/post-279/
ماندن...

درخواست حذف اطلاعات
ح. چقدر خوب مى شودیکى پیدا شودجنسش خالص باشدبگوید هستماز آن بودنهایى که هیچ وقت تمام نمى شودتو هم بگویىبزرگترین لذت دنیاست.ى که دوست داشتن رادر کنار ماندن بلد باشد._وجود ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shabahe-ayene-poosh.blogsky.com/1396/04/11/post-280/ماندن-