وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

شور و نور shour-o-nour

آخرین مطالب شور و نور shour-o-nour به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.فلسفه زیارت

درخواست حذف اطلاعات
به نام حضرت دوست  آیا هرگز به فلسفه زیارت (.‌«ص» و ائمه اطهار‌«ع») عمیقاً .شیده‌اید؟ منظور تفکری مستقل از بُعد سنتی آن است، مردم با هدف‌ شفای جسم و نیز رفع مشکلات زندگی به سوی مکان‌های متبرک می‌شتابند. شفای روح و مسائل فرامادی به‌ندرت منظور نظر آنها است. مسائلی که راه نجات انسان‌ها از جهل و گمراهی و ضامن سعادت مادی و معنوی است... بی‌.شه بدانسو می‌روند و نجات از آنچه را خود به‌وجود آورده‌اند و گریبانشان را گرفته از بندگان خاص پروردگار می‌طلبند... اما ای کاش قدری بیشتر بین.یم و به‌خاطر اصلاح .شه و عملکرد خویش که شخصیت انسانی ما را از شکل انداخته دس ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/328
فشرده تفسیری از آ.ین بخش آیه43 سوره شریفه بقره ... .

درخواست حذف اطلاعات
تفسیر آ.ین قسمت از آیه 43 سوره شریفه بقره به نام دوست عقل در پیشگاه کلام وحی در سومین قسمت آیه شریفه می‌فرماید: "و با خداپرستان، خداوند را پرستش کنید": عبادت جمعی، انسان‌های یکتاپرست آگاهانه و نه کورکورانه، همصدا با هم، به راز و نیاز و تسبیح پروردگار مشغول... . انرژی‌های پاک که به سوی کانون انرژی اوج می‌گیرند، انرژی‌ها در هم ادغام می‌شوند و در مسیر اوج و نهایت آن به سوی کانون (که آفریده خداوند است) تطهیر می‌گردند و سپس آن امواج مطهر به سوی تسبیح‌کنندگان و ملتمسین باز می‌گردند تا جان‌های بیدار را بیدارتر و هوشیارتر سازند و برکات و نعمت ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/330
فشرده تفسیری از آ.ین بخش آیه43 سوره شریفه بقره ... .

درخواست حذف اطلاعات
تفسیر آ.ین قسمت از آیه 43 سوره شریفه بقره به نام دوست.... عقل در پیشگاه کلام وحی..... در سومین قسمت آیه شریفه می‌فرماید....: "و با خداپرستان، خداوند را پرستش کنید": عبادت جمعی، انسان‌های یکتاپرست آگاهانه و نه کورکورانه، همصدا با هم، به راز و نیاز و تسبیح پروردگار مشغول... . انرژی‌های پاک که به سوی کانون انرژی اوج می‌گیرند، انرژی‌ها در هم ادغام می‌شوند و در مسیر اوج و نهایت آن به سوی کانون (که آفریده خداوند است) تطهیر می‌گردند و سپس آن امواج مطهر به سوی تسبیح‌کنندگان و ملتمسین باز می‌گردند تا جان‌های بیدار را بیدارتر و هوشیارتر سازند و برکات ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/331
دعای خالصانه.... .

درخواست حذف اطلاعات
دعا رشته ارتباطی بسیار قدرتمندیست که روح ما را تا مرزهای حریم مبارک نامهای اعظم الهی"به اوج میبرد .....، بهوش باشیم و این اتصال و ارتباط عظیم را هرگز فرو نگذاریم.....، بهوش باشیم . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/326
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
فلسفه زیارت به نام حضرت دوست آیا هرگز به فلسفه زیارت (.‌«ص» و ائمه اطهار‌«ع») عمیقاً .شیده‌اید؟ منظور تفکری مستقل از بُعد سنتی آن است، مردم با هدف‌ شفای جسم و نیز رفع مشکلات زندگی به سوی مکان‌های متبرک می‌شتابند. شفای روح و مسائل فرامادی به‌ندرت منظور نظر آنها است. مسائلی که راه نجات انسان‌ها از جهل و گمراهی و ضامن سعادت مادی و معنوی است... بی‌.شه بدانسو می‌روند و نجات از آنچه را خود به‌وجود آورده‌اند و گریبانشان را گرفته از بندگان خاص پروردگار می‌طلبند... اما ای کاش قدری بیشتر بین.یم و به‌خاطر اصلاح .شه و عملکرد خویش که شخصیت انسانی ما را از شکل ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/328
در رابطه با فلسفه زیارت ...

درخواست حذف اطلاعات
در مورد مقاله زیر، شاید برخی چنین بین.یند که "مستحق بودن "ما خود دلیل بر بیگناهی ما و در نهایت سدی بزرگ در مقابل مشکلاتیست که هر لحظه امکان دارد بسوی ما و زندگی مان هجوم آورند و در اینصورت نیازی به دعا برای رفع مشکلات و گرفتاریها نخواهیم داشت" البته به غیر از .وم دعای خیر برای دیگران"، اما میدانیم که بشربغیر از مقربین بارگاه" الهی" هرگز کامل نیست و هر لحظه در معرض کشیده شدن بسوی وسوسه های م.ب است، از دیگر سو، ما انسان ها تا زمانی که برایمان کاملأ نامشخص است در آزمون های مختلف قرار داریم، بدین معنا که در شرایطی قرار میگیریم که خود، باید ایمان خویش را مح ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/329
دوست .... .

درخواست حذف اطلاعات
وقتی او خود قوانین عزیز آسمانی اش را بر ما نازل کرده و راه ما را از طریق عقل و .د راهگشا، روشن و آشکار، تا مرز رسیدن، تا مرز ....... پیوستن، طبق قوانین غیر قابل تغییر و تردیدش که در نهایت بازگست همه به سوی اوست، در برابرمان گسترده، آیا نمیتوانیم سخت امیدوار باشیم که شاید اکنون یا زمانی نه چندان دور.....؟ عارف شوریده حال با قلبی ملتهب و سخت آرزومند از او میطلبد: یا رب مرا بیاموز تا دعا کنم، کار کنم، شهامت آن بیایم که راههای دشوار را بپیمایم که به فراسوها منتهی میشود و سرانجام به فروغ لایزال الهی میرسد که در آن "من" ناپدید میشود و فقط "تو" باقی هستی....... اما عش ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/320
ادامه مقاله جستجوهای بی ثمر :

درخواست حذف اطلاعات
ادامه مقاله جستجوهای بی ثمر : دسترسی به آرزوهای متعالی و فرا مادی ، اگر منشاٌ الهی نداشته و در ارتباط کامل با عقل بنیادین شهودی و ضمیر فراهشیار قرارنگیرد هرگز میسر نخواهد بود. امواج منفی هرگز قادر نیستند وارد جهان ماوراً گردند، و انسانهایی که با بار منفی امواج انرژی خود یا روح تباه شده ی خویش وارد جهان ماوراً میشوند ، در نوعی خلاً َُ قرار میگیرند و تا آغاز و انجام مراحل تزکیه که آن ، گسترش تدریجی حتی ذره ی بسیار کوچکی از سپیدی و انرژی پاک الهی است و حتما ٌ در وجود انسان باقی خواهد ماند تا زمانهایی بس دراز که قادر شود در صورت استحقاق بتدریج تولدی دوبار ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/321
به "قادر مطلق" در همه حال توکل کنیم .... .

درخواست حذف اطلاعات
به "قادر مطلق" توکل کنیم و برای تمامی انسانها دعا کنیم که: در ثروت یا فقر هستند، در شهرت یا گمنامی اند، در قدرت یا در ضعف و فرو افتادگی اند، در شادمانیند یا در غم و اندوه، " زیرا میدانیم تضمینی در ماندگاری آنچه که ذکر شد وجود ندارد، بلکه بفرموده قرآن کریم : تمامی آنها فقط با هدف "آزمون بشر "به انسانها عطا شده اند.. . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/322
فرازی از فرازهای نهج البلاغه :

درخواست حذف اطلاعات
و اینک فرازی از فراز های نهج البلاغه, حضرت میفرمایند : "خداوند متعال" نخست بین خویش و جهانیان حقی بر اصل مساوات و برابری بر قرار کرد که : حق من بر بندگان اطاعت و عبادتست و حق بندگان برمن نعمت و بهشت جاودان, سپس در میان بندگان حقوق فردی و اجتماعی مقرر داشت که بنیان حقوق ملل بر پایه آن استوار است, اما در مدار ملیت و اجتماع دو حق را مانند محور بر قرار فرمود که چرخهای زندگی تنها با فشار این دو حق بزرگ گردش میکنند, و آن, حق شاه و حق رعیت است, همانگونه که حقِ "آفریدگار بزرگ" با بندگانش مساویست, حق شاه و حق رعیت نیز مانند دو کفه ترازوی حساس و عادل اندک تفاوت با هم ن ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/324
بمناسبت سالروز میلاد بزرگ مرد تاریخ بشر ... .

درخواست حذف اطلاعات
سال روز استثنایی میلاد بزرگ مرد تاریخ بشر . مومنان،، بر جهان و جهانیان بویژه شیعیان حقیقی آن حضرت خجسته باد، با امید به اینکه تا جای ممکن بکوشیم که از رهروان حقیقی راهشان باشیم . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/319
رستاخیز طبیعت.... .

درخواست حذف اطلاعات
رستاخیز طبیعت, جشن شکوهمند بهار , چقدر شگفت انگیز است, تا چه حد با شکوه و ستودنیست... , بارها در کتاب آسمانی به پژمردن و سپس نابود شدن طبیعتِ سر سبز, و رستا خیز دوباره آن اشاره شده, که نمادیست سخت روشن و آشکار بر روند زندگی انسان از آغاز تا انجام, و سپس رستاخیز بزرگ و ...... زندگی ابدی او با این تفاوت که طبیعت, "انرژی مادی" در نهایت نابود شدنیست, اما "انرژی معنوی " یا روح انسان, در درجات و مراتب کاملآ متفاوت " که قبلآ توضیح داده شده", جاودانه است انسانهای .شمند که در گذشته های دور در این مرز و بوم میزیستند, چه زیبا رستاخیز طبیعت را مرکز توجه قرار دادند و "بر ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/318
در رابطه با جشن شکوهمند بهار ... .

درخواست حذف اطلاعات
آنهمه ناز و تنعم که خزان میفرمود ... . جملگی در قدم باد بهار آ. شد... حافظ... ، جشن شکوهمند بهار و آغاز سال نو را به تمامی عزیزان صمیمانه تبریک گفته و بهترین ها را از درگه باریتعالی برای شما طلب میکنم ،با امید به آینده روشن و سعادت بار ... . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/316
(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات
most people all over the world don't know any thing about this very great religion 's reality,"islam" had been the best way of life in all times and will be the same but symmetrical with a.nced and even modern life until the end of the world, unfortunately there had been so many people and groups in the world try to blazon islam in a false feature as far as possible just for their special interests since years... and the others believe this feature blindly without trying to understand the reality, but as great "quran"promised strictly, sooner or later " real islam" will be world wide .... ."in reply to very positive view of cnn and almost negative replies of some readers about "islam". ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/317
فجایعی که در قالب شادی و سرور!! هر ساله شاهد آنها هستیم.... !

درخواست حذف اطلاعات
.ب باز هم تهران تقریبأ روی هوا بود، از صداهای وحشتناک ترقه و نارنجک و اگر هم دسترسی باشد بمب ! نمیخواهم انتقاد کنم ولی وقتی بعد از آنهمه اتفاقات ناگوار در طی سالها و با آنهمه تذکر و یاد آوری از سوی مسئولین رسانه ای و غیر رسانه ای، مجددأ همان حوادث در اثر جه. گروهی بزرگ تکرار و باز تکرار میشوند آیا میتوان .ت و بی تفاوت بود؟؟ فکر میکردیم بعد از فاجعه ساختمان پلاسکو و جانفشانیهای آتش نشانها حد اقل بخاطر احترام به روان قربانیان فاجعه این موجودات انسان نما قدری آرام میگیرند، اما در جاییکه عقل و ایمان نباشد چه انتظاری میتوان داشت؟ کشورهای پیشرفته إشکالا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/315
در رابطه با جشن شکوهمند بهار ... .

درخواست حذف اطلاعات
آنهمه ناز و تنعم که خزان میفرمود جملگی در قدم باد بهار آ. شد... . حافظ ، جشن شکوهمند بهار و آغاز سال نو را به تمامی عزیزان صمیمانه تبریک گفته و بهترین ها را از درگه باریتعالی برای شما طلب میکنم ،با امید به آینده روشن و سعادت بار ... . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/316
و... آسمان را سقفی ویژه گردانیدیم.... .

درخواست حذف اطلاعات
و ... آسمان را سقفی ویژه گردانیدیم, : در فشرده تفسیری از این آیه شریفه میتوان گفت : کره زمین را هوائی فشرده و لطیف اما به ضخامت چند صد کیلومتر در بر گرفته که همانند سقفی پولادین دارای مقاومت بوده و نه تنها مانع از اشعه های مرگبار کیهانی میگردد, بلکه از برخورد 20 میلیون از سنگهای آسمانی که هر روز با سرعتی حدود 50 کیلومتر در ثانیه بسوی زمین میآیند, جلو گیری مینماید, و زمین و .نانش را در امان نگاه میدارد . آنچه گهگاه و با فواصل زمانی بسیار , همانند سقوط شهاب سنگی که اخیرآ رخ داد, اتفاق میافتد, دلائل پنهان و آشکار "باطن و ظاهر" , هر دو را داراست, دلا ئل آشکار, "ظاهر" ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/312
فجایعی که در قالب شادی و سرور!! هر ساله شاهد آنها هستیم.... !

درخواست حذف اطلاعات
.ب باز هم تهران تقریبأ روی هوا بود، از صداهای وحشتناک ترقه و نارنجک و اگر هم دسترسی باشد بمب ! نمیجواهم انتقاد کنم ولی وقتی بعد از آنهمه اتفاقات ناگوار که در طی سالها و با آنهمه تذکر و یاد آوری از سوی گروهی از مسئولین رسانه ای و غیر رسانه ای باز در اثر جه. گروه بزرگی همان حوادث تکرار و باز تکرار میشوند آیا میتوان .ت و بی تفاوت بود؟؟ فکر میکردیم بعد از فاجعه ساختمان پلاسکو و جانفشانیهای آتش نشانها حد اقل بخاطر احترام به روان قربانیان فاجعه این موجودات انسان نما قدری آرام میگیرند، اما در جاییکه عقل و ایمان نباشد چه انتظاری میتوان داشت؟ کشورهای پیشرفت... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/315
در رابطه با سومین آیه از سوره شریفه حمد، "مالک یوم الدین":

درخواست حذف اطلاعات
در آیه 10 سوره شریفه سجده میفرماید: قبل از إیجاد عالم که ابتدا زمین و بعد آسمانها خلق شد، آسمانها دودی شکل بود و .....،در تفسیراین بخش از آیه شریفه حمد میتوان گفت، هنوز هیچ چیز وجود نداشت و فضائی دود مانند که در غلظت بسیار و طبیعتأ برنگ سیاه میبود قبل از خلقت آسمانها وجود داشته که اشاره به تاریکی و سیاهی محض ، یا "ماده سیاه " است و مجددأ با نابودی و پایان کامل جهان پس از ز.له های دهشتناک ودیوانه کننده در عالم، با استناد به آیات کلام الهی، و در نهایت فرا رسیدن هنگامه رستاخیز مجددأ شرایط یاد شده، تاریکی و سیاهی محض و ......إیجاد خواهد شد،از سوی دیگر در آیاتی چن ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/311
مست عشقم .... .

درخواست حذف اطلاعات
مست عشقم،مست شوقم مست دوست مست آن دلبر، که عالم مست اوست..... . ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shahlamohyi.persianblog.ir/post/313