وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

سیستم روز

آخرین مطالب سیستم روز به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.مبانی و پیشینه نظری جهت گیری مذهبی (فصل 2)

درخواست حذف اطلاعات
مبانی و پیشینه نظری جهت گیری مذهبی (فصل 2)مبانی نظری و پیشینه پژوهش جهت گیری مذهبی در 36 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docدسته بندیمبانی و پیشینه نظریفرمت فایلdocxحجم فایل63 کیلو بایتتعداد صفحات فایل39مبانی نظری و پیشینه پژوهش جهت گیری مذهبی دارای 36 صفحه وورد قابل ویرایش با فرمت docدر متن توضیحات زیر ممکن است متن بهم ریخته باشد (به جهت کپی از فایل ورد)، ولی فایل اصلی کاملا اصولی می باشد همراه با منبع نویسی درون متنی و منابع پایانی انگلیسی و فارسی به شیوه apa جهت استفاده فصل دوتوضیحات نظری کامل در مورد متغی.یشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرها ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/23/post-1052/مبانی-و-پیشینه-نظری-جهت-گیری-مذهبی-فصل-2-
مبانی و پیشینه نظری دختران فراری (فصل 2)

درخواست حذف اطلاعات
مبانی و پیشینه نظری دختران فراری (فصل 2)مبانی نظری و پیشینه پژوهش دختران فراری در 35 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docدسته بندیمبانی و پیشینه نظریفرمت فایلdocxحجم فایل66 کیلو بایتتعداد صفحات فایل38مبانی نظری و پیشینه پژوهش دختران فراری دارای 35 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc در متن توضیحات زیر ممکن است متن بهم ریخته باشد (به جهت کپی از فایل ورد)، ولی فایل اصلی کاملا اصولی می باشد همراه با منبع نویسی درون متنی و منابع پایانی انگلیسی و فارسی به شیوه apa جهت استفاده فصل دوتوضیحات نظری کامل در مورد متغی.یشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشاب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/23/post-1053/مبانی-و-پیشینه-نظری-دختران-فراری-فصل-2-
مبانی و پیشینه نظری رضایت .شویی (فصل 2)

درخواست حذف اطلاعات
مبانی و پیشینه نظری رضایت .شویی (فصل 2)مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت .شویی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docدسته بندیمبانی و پیشینه نظریفرمت فایلdocxحجم فایل46 کیلو بایتتعداد صفحات فایل19مبانی و پیشینه نظری پایان نامه رضایت .شوییدارای 19 صفحه word قابل ویرایش با فرمت داکدر متن توضیحات زیر ممکن است متن بهم ریخته باشد (به جهت کپی از فایل ورد)، ولی فایل اصلی کاملا اصولی می باشد همراه با منبع نویسی درون متنی و منابع پایانی انگلیسی و فارسی به شیوه apa جهت استفاده فصل دوتوضیحات نظری کامل در مورد متغی.یشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشا ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/23/post-1054/مبانی-و-پیشینه-نظری-رضایت-زناشویی-فصل-2-
. مبانی و پیشینه نظری سرسختی

درخواست حذف اطلاعات
مبانی و پیشینه نظری سرسختیمبانی نظری و پیشینه پژوهش سرسختی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docدسته بندیمبانی و پیشینه نظریفرمت فایلdocxحجم فایل36 کیلو بایتتعداد صفحات فایل20مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرسختیدارای 20 صفحه word قابل ویرایش با فرمت docدر متن توضیحات زیر ممکن است متن بهم ریخته باشد (به جهت کپی از فایل ورد)، ولی فایل اصلی کاملا اصولی می باشد همراه با منبع نویسی درون متنی و منابع پایانی انگلیسی و فارسی به شیوه apa جهت استفاده فصل دوتوضیحات نظری کامل در مورد متغی.یشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/23/post-1055/دانلود-مبانی-و-پیشینه-نظری-سرسختی
مبانی و پیشینه نظری سلامت روانی (فصل دوم)

درخواست حذف اطلاعات
مبانی و پیشینه نظری سلامت روانی (فصل دوم)مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روانی در 29 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docدسته بندیمبانی و پیشینه نظریفرمت فایلdocxحجم فایل65 کیلو بایتتعداد صفحات فایل31مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روانیدارای 29 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc در متن توضیحات زیر ممکن است متن بهم ریخته باشد (به جهت کپی از فایل ورد)، ولی فایل اصلی کاملا اصولی می باشدهمراه با منبع نویسی درون متنی و منابع پایانی انگلیسی و فارسی به شیوه apa جهت استفاده فصل دوبا شکل و توضیحات نظری کامل در مورد متغی.یشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرها ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/23/post-1056/مبانی-و-پیشینه-نظری-سلامت-روانی-فصل-دوم-
پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری کلانتری

درخواست حذف اطلاعات
پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری کلانتری (1389)این پرسشنامه در یک فایل ورد ارایه شده است و دارای 4 بعد (عوامل سازمانی، عوامل فناوری، مشتری محوری، نتایج مالی نتایج بازار) و دارای 30 سوال است و منبع آن نیز در فایل آمده استدسته بندیپرسشنامهفرمت فایلdocxحجم فایل20 کیلو بایتتعداد صفحات فایل3این پرسشنامه در یک فایل ورد ارایه شده است و دارای 4 بعد (عوامل سازمانی، عوامل فناوری، مشتری محوری، نتایج مالی نتایج بازار) و دارای 30 سوال است و منبع آن نیز در فایل آمده است   مولفه : داردتعداد گویه ها : 30منبع : داردروایی و پایایی : دارد نمره گذاری و تفسیر : دارد  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/23/post-1057/پرسشنامه-مدیریت-ارتباط-با-مشتری-کلانتری
پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف

درخواست حذف اطلاعات
پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف (2007)این پرسشنامه در یک فایل ورد ارایه شده است و پرسشنامه ای حاوی 6 بعد (یادگیری، خودگشودگی، مشارکت، مثبت .شی، معناداربودن کار، علاقه به کار) و 23 سوال می باشددسته بندیپرسشنامهفرمت فایلdocxحجم فایل9 کیلو بایتتعداد صفحات فایل2این پرسشنامه در یک فایل ورد ارایه شده است و پرسشنامه ای حاوی 6 بعد (یادگیری، خودگشودگی، مشارکت، مثبت .شی، معناداربودن کار، علاقه به کار) و 23 سوال می باشدمولفه : داردتعداد گویه ها : 23منبع : دارد  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/23/post-1058/پرسشنامه-نشاط-سازمانی-کرولف
پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف

درخواست حذف اطلاعات
پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف (2007)این پرسشنامه در یک فایل ورد ارایه شده است و پرسشنامه ای حاوی 6 بعد (یادگیری، خودگشودگی، مشارکت، مثبت .شی، معناداربودن کار، علاقه به کار) و 23 سوال می باشددسته بندیپرسشنامهفرمت فایلdocxحجم فایل9 کیلو بایتتعداد صفحات فایل2این پرسشنامه در یک فایل ورد ارایه شده است و پرسشنامه ای حاوی 6 بعد (یادگیری، خودگشودگی، مشارکت، مثبت .شی، معناداربودن کار، علاقه به کار) و 23 سوال می باشدمولفه : داردتعداد گویه ها : 23منبع : داردروایی و پایایی : نداردنمره گذاری و تفسیر : ندارد  ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/23/post-1059/پرسشنامه-نشاط-سازمانی-کرولف
مقاله مطالعه ی تهیه وبه کارگیری کمپوزیت پلی ونیل ایمیدازول- نانو لوله های کربنی به روش سل ژل به عنوان فیبر جدید میکرواست.ا

درخواست حذف اطلاعات
مقاله ارشد شیمی : مطالعه ی تهیه وبه کارگیری کمپوزیت پلی ونیل ایمیدازول- نانو لوله های کربنی به روش سل ژل به عنوان فیبر جدید میکرواست.اج فاز جامد جهتمخازن ذخیره زیرزمینی به طور معمول برای نگهداری آب یا سایر مواد شیمیایی مایع مورد استفاده قرار می گیرند یکی از معمول ترین استفاده های این مخازن در ذخیره سوخت های نفتی است در عین حال مهم ترین عامل آلودگی هیدروکربنی و بطور عمومی یکی از مهم ترین عوامل آلودگی منابع آبهای زیرزمینی و خاک، نشت محصولات نفتی در جایگاههای سوخت گیری استدسته بن.یمیفرمت فایلdocحجم فایل14375 کیلو بایتتعداد صفحات فایل109مقاله ارشد شیمی ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/23/post-1060/مقاله-مطالعه-ی-تهیه-وبه-کارگیری-کمپوزیت-پلی-ونیل-ایمیدازول-نانو-لوله-های-کربنی-به-روش-سل-ژل-به-عنوان-فیبر-جدید-می
پاو.وینت تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی

درخواست حذف اطلاعات
پاو.وینت تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی. پاو.وینت ارائه کلاسی با عنوان تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی در حجم 48 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت عمومی مبانی سازمان و مدیریت اصول مدیریت و تئوریهای مدیریت پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشددسته بندیمدیریتفرمت فایلpptxحجم فایل756 کیلو بایتتعداد صفحات فایل48عنوان: پاو.وینت تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزیدسته: مدیریت (مدیریت عمومی- مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت- تئوری های مدیریت پیشرفته)فرمت: پاو.وینت(powerpoint)تعداد اسلاید: 48 اسلایداین فایل... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/23/post-1061/پاورپوینت-تاریخچه-و-سیر-تحول-برنامه-ریزی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمال کاری (فصل 2)

درخواست حذف اطلاعات
مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمال کاری (فصل 2)مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمال کاری در 18 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docدسته بندیمبانی و پیشینه نظریفرمت فایلdocxحجم فایل44 کیلو بایتتعداد صفحات فایل18مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمال کاری  در 18 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docدر متن توضیحات زیر ممکن است متن بهم ریخته باشد (به جهت کپی از فایل ورد)، ولی فایل اصلی کاملا اصولی می باشد همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دوتوضیحات نظری کامل در مورد متغی.یشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبم... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/22/post-1047/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-اهمال-کاری-فصل-2-
مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی (فصل 2)

درخواست حذف اطلاعات
مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی (فصل 2)مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docدسته بندیمبانی و پیشینه نظریفرمت فایلdocxحجم فایل40 کیلو بایتتعداد صفحات فایل31مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی  دارای 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docدر متن توضیحات زیر ممکن است متن بهم ریخته باشد (به جهت کپی از فایل ورد)، ولی فایل اصلی کاملا اصولی می باشد همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دوتوضیحات نظری کامل در مورد متغیر و شکل بصورت کاملا اصولی و استانداردپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیره... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/22/post-1048/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-کیفیت-زندگی-فصل-2-
مبانی نظری و پیشینه پژوهش اتیسم (فصل 2)

درخواست حذف اطلاعات
مبانی نظری و پیشینه پژوهش اتیسم (فصل 2)مبانی نظری و پیشینه پژوهش اتیسم در 21 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docدسته بندیمبانی و پیشینه نظریفرمت فایلdocxحجم فایل44 کیلو بایتتعداد صفحات فایل21مبانی نظری و پیشینه پژوهش اتیسمدارای 21 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docدر متن توضیحات زیر ممکن است متن بهم ریخته باشد (به جهت کپی از فایل ورد)، ولی فایل اصلی کاملا اصولی می باشد همراه با منبع نویسی درون متنی و منابع پایانی انگلیسی و فارسی به شیوه apa جهت استفاده فصل دوتوضیحات نظری کامل در مورد متغی.یشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پا... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/22/post-1049/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-اتیسم-فصل-2-
مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازدارندگی رفتاری (فصل 2)

درخواست حذف اطلاعات
مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازدارندگی رفتاری (فصل 2)مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازدارندگی رفتاری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docدسته بندیمبانی و پیشینه نظریفرمت فایلdocxحجم فایل75 کیلو بایتتعداد صفحات فایل33مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازدارندگی رفتاریدارای 33 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc  در متن توضیحات زیر ممکن است متن بهم ریخته باشد (به جهت کپی از فایل ورد)، ولی فایل اصلی کاملا اصولی می باشد همراه با منبع نویسی درون متنی و منابع پایانی انگلیسی و فارسی به شیوه apa جهت استفاده فصل دوتوضیحات نظری کامل در مورد متغی.یشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/22/post-1050/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-بازدارندگی-رفتاری-فصل-2-
مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرشت و منش (فصل 2)

درخواست حذف اطلاعات
مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرشت و منش (فصل 2)مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرشت و منش در 39 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docدسته بندیمبانی و پیشینه نظریفرمت فایلdocxحجم فایل40 کیلو بایتتعداد صفحات فایل39مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرشت و منش  در 39 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc  در متن توضیحات زیر ممکن است متن بهم ریخته باشد (به جهت کپی از فایل ورد)، ولی فایل اصلی کاملا اصولی می باشد همراه با منبع نویسی درون متنی و منابع پایانی انگلیسی و فارسی به شیوه apa جهت استفاده فصل دوتوضیحات نظری کامل در مورد متغی.یشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرف... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/22/post-1051/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-سرشت-و-منش-فصل-2-
مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی (فصل 2)

درخواست حذف اطلاعات
مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی (فصل 2) مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی مبانی و پیشینه نظری فرمت فایل docx حجم فایل 29 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 28 مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc    در متن توضیحات زیر ممکن است متن بهم ریخته باشد (به جهت کپی از فایل ورد)، ولی فایل اصلی کاملا اصولی می باشد   توضیحات: فصل دوم کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری) همراه ب ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/22/post-1037/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-سبک-زندگی-فصل-2-
مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی (فصل 2)

درخواست حذف اطلاعات
مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی (فصل 2) مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی مبانی و پیشینه نظری فرمت فایل docx حجم فایل 165 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 40 مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc  در متن توضیحات زیر ممکن است متن بهم ریخته باشد (به جهت کپی از فایل ورد)، ولی فایل اصلی کاملا اصولی می باشد   توضیحات: فصل دوم کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری) همراه با م... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/22/post-1038/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-رضایت-شغلی-فصل-2-
مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری .شویی (فصل 2)

درخواست حذف اطلاعات
مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری .شویی (فصل 2) مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری .شویی در 35 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی مبانی و پیشینه نظری فرمت فایل docx حجم فایل 56 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 35 مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری .شویی در 35 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc در متن توضیحات زیر ممکن است متن بهم ریخته باشد (به جهت کپی از فایل ورد)، ولی فایل اصلی کاملا اصولی می باشد   توضیحات: فصل دوم کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری) همر... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/22/post-1039/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-سازگاری-زناشویی-فصل-2-
مبانی نظری و پیشینه پژوهش عزت نفس (فصل 2)

درخواست حذف اطلاعات
مبانی نظری و پیشینه پژوهش عزت نفس (فصل 2) مبانی نظری و پیشینه پژوهش عزت نفس در 33 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی مبانی و پیشینه نظری فرمت فایل docx حجم فایل 35 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 33 مبانی نظری و پیشینه پژوهش عزت نفس در 33 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc  کامل و قابل ویرایششامل مبانی نظری و پیشینه تحقیقشامل منابع داخلی و خارجیمنبع نویسی استاندارد  بخشی از مبانی نظری:  داشتن عزت نفس سالم یک نیاز اساسی انسان است. تقویت عزت نفس در زندگی، سرم... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/22/post-1040/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-عزت-نفس-فصل-2-
مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری (فصل 2)

درخواست حذف اطلاعات
مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری (فصل 2) مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی مبانی و پیشینه نظری فرمت فایل docx حجم فایل 27 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 20 مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc کامل و قابل ویرایش شامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شامل منابع داخلی و خارجی منبع نویسی استاندارد بخشی از مبانی نظری: اصطلاح تاب آوری در اصل و ابتدا در متالوژی برای نشان داد... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://systemruz.blogsky.com/1396/01/22/post-1041/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-تاب-آوری-فصل-2-