وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

تعبیر خواب پای بند

پست با عنوان تعبیر خواب پای بند به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تعبیر خواب پای بند

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب پای بند . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن پای بند در خواب بر سه وجه است. اول: ثبات در دین. دوم: زن خواستن. سوم: از سفر بازآمدن. هر که در خواب بیند در پای او بند است، اگر در نیکی بود، نیکی در وی پایدار باشد. اگر در بدی باشد همچنین. متن ازسایت تعبیر خواب جامع دانیال نبی علیه السلام می فرماید: اگر . بیند که بر پای خود بند آهنین داشت، دلیل که از ولایت خویش به سفر رود و در آن سفر بماند. اگر بیند در هر دو پایش بند نهاده بود، دلیل که ولایت یابد. اگر بیند چهار بند در پای داشت، دلیل است ک ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1395/12/11/post-825/