وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

تعبیر خواب بنا

پست با عنوان تعبیر خواب بنا به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تعبیر خواب بنا

درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب بنا منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بنا و ساختمان در خواب های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می خواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور .شی. بنا هر ح.ی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است. متن از تعبیر خواب جامع لوک اویتنهاو می گوید : بنا ( شخص) : تاخیر در یک کار بسیار مشکل یوسف نبی علیه السلام می فرماید: ... ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1395/12/10/post-816/