وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

ترمه

آخرین مطالب ترمه به صورت خودکار دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای مطالب نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.بی عنوان

درخواست حذف اطلاعات
آری ای الهه ی عشق !لبخند ناشیانه ی احساس برای دوری ات ،همان اشک و آه فا.ی بودکه منطق بی احساس قاضی خلق حیا می خواندش ...!ترمه سلطانی هفشجانی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/72/بي عنوان/
بی عنوان

درخواست حذف اطلاعات
سکوت پر صدای من آن جو. بودکه ثانیه شمار شلوغ ساعت روزگاربی ملاحظهتیک تاک ظالم تاوان را سزاوارش دانستآری ای شعر محزون حقیقتروزگار همان ساعت همیشه بیداریستکه نه خواب انصاف سرش می شودو نه باران اشک احساسترمه سلطانی هفشجانی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/73/بي عنوان/
بی عنوان

درخواست حذف اطلاعات
من اگر خارم،تو همان گلی باشکه فرهاد را،به یاد شی. شیرین می انداخت.....!*****ترمه سلطانی هفشجانی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/74/بي عنوان/
بهشت خیالی

درخواست حذف اطلاعات
من در بهشت خیالی امبا پادشاهی زندگی میکنمکه . وسنبل برای خندیدن با او می خندند ومارهاو مرداب هابرای مردنازاواجازه میگیرندآری!اوهمان قهرمانیست کهلبخندزیبایش نشانی از بهاراست و دُرچشمانش نگهبان ستاره ی بی مثال من.....! ترمه سلطانی هفشجانی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/75/بهشت خيالي/
بی عنوان

درخواست حذف اطلاعات
توهستی،همینجا،توی این خانه;دست هاوگوش هابه بودنت باوردارندوچشم هافقط آدمک ظاهرت رادیدندامادرخانه قلبم،نامت بیگانه است و روحازبیم بیگانگان هراسان!چشم ها دنبال ماهیتت گشتند وفقط زمستانی دیدندکه حرف از رفتن میزد.....!ترمه سلطانی هفشجانی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/76/بي عنوان/
خداوندگار مهر

درخواست حذف اطلاعات
خداوندگار سیمرغ،خس و خیره نبود؛اگر بود که.ت مهر زال،جان نمی گرفت.....! ترمه سلطانی هفشجانی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/68/خداوندگار مهر/
بی عنوان

درخواست حذف اطلاعات
در مکنون دلم، بدره ی عشقی می خواستکه ز دستارچه ی عرضی غم بگریزدلیک دل هاروت او، مستی و رندی می خواستنه رسن از دل من ببرید و نه حظیره ی صنم ویران ساختمن نه آنم که به قلبش بزنم خنجر خشم،ورنه دل با مه غم کاری داشت؟! ترمه سلطانی هفشجانی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/69/بي عنوان/
بی عنوان

درخواست حذف اطلاعات
نازنینی کردی و برقع خلد ربودیرخ نمودی و با من .اب رفق نمودیغزلی بر دل من باریدی، ابر شدیمهر طاق سپهرم شدی، درخشیدیمسمار سخن کوفتی بر در دلمرحم عرضی عشاق شدیدردی کش قرابه ی مستی بودمدمم ربودی و نسیب* فراغ شدی*****ترمه سلطانی هفشچانینسیب*:بیت اغازین یک شعر به خصوص .اتی که مشتمل بر احوالات عاشقانه است. ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/67/بي عنوان/
خداوندگار مهر

درخواست حذف اطلاعات
خداوند سیمرغ،خس و خیره نبود؛اگر بود که.ت مهر زال،جان نمی گرفت.....! ترمه سلطانی هفشجانی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/68/خداوندگار مهر/
تیر سخن

درخواست حذف اطلاعات
تا حرف را دریافتمالفاظ غم تیری شدندبر . ی جانم زدند.....*****ترمه سلطانی هفشجانی(سروین) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/62/تير سخن/
نیرنگ

درخواست حذف اطلاعات
فریاد بی نوایی ام را سر میدهم؛دوست دارم گوش های ناشنوای سرنوشت،جو. بدهندبه چراهای بی پاسخ،و سکوت های بی بنیان.تا اگر توده ی فراخ نیرنگامیدی واهی برای جای خالیت شد،گیسوان گلگون محبتنردبانی باشند،تا  ثریای مرموز خیال.....!*****ترمه سلطانی هفشجانی(سروین) ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/63/نيرنگ/
بی عنوان

درخواست حذف اطلاعات
متفقین جنگ جهانی هجر و حزن،دیار یار بود و .ت عشقی کهتو پادشاهش بودی.....!******ترمه سلطانی هفشجانی (سروین)* ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/65/بي عنوان/
برای تو

درخواست حذف اطلاعات
میان فریادهای مغیلان عیش و سرمستی،همچون هزاری آونگ خوشی سر میدهمدر باتلاق ناخوشی؛نازنینم، من همه مفتون توام!ل. با فام خیال،نفس زنگار بسته ی غم رامی نویسم بر کاغذ دل ؛و بانگ عجز رادر توبره ای از جنس سکوت می اندازم؛به امید آن روز که در مقر مقدس تو،متاع زندگیم را بیابم.....!******ترمه سلطانی هفشجانی(سروین)* ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/66/براي تو/
بی عنوان

درخواست حذف اطلاعات
نازنینی کردی و برقع خلد ربودیرخ نمودی و با من .اب رفق نمودیغزلی بر دل من باریدی، ابر شدیمهر طاق سپهرم شدی، درخشیدیمسمار سخن کوفتی بر در دلمرحم عرضی عشاق شدیدردی کش قرابه ی مستی بودمدمم ربودی و نسیب فراغ شدی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/67/بي عنوان/
بی عنوان

درخواست حذف اطلاعات
متفقین جنگ جهانی هجر و حزن،دیار یار بود و .ت عشقی کهتو پادشاهش بودی.....!******ترمه سلطانی هفشجانی* ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/65/بي عنوان/
برای تو

درخواست حذف اطلاعات
میان فریادهای مغیلان عیش و سرمستی،همچون هزاری آونگ خوشی سر میدهمدر باتلاق ناخوشی؛نازنینم، من همه مفتون توام!ل. با فام خیال،نفس زنگار بسته ی غم رامی نویسم بر کاغذ دل ؛و بانگ عجز رادر توبره ای از جنس سکوت می اندازم؛به امید آن روز که در مقر مقدس تو،متاع زندگیم را بیابم.....!******ترمه سلطانی هفشجانی* ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/66/براي تو/
نیرنگ

درخواست حذف اطلاعات
فریاد بی نوایی ام را سر میدهم؛دوست دارم گوش های ناشنوای سرنوشت،جو. بدهندبه چراهای بی پاسخ،و سکوت های بی بنیان.تا اگر توده ی فراخ نیرنگامیدی واهی برای جای خالیت شد،گیسوان گلگون محبتنردبانی باشند،تا  ثریای مرموز خیال.....!*****ترمه سلطانی هفشجانی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/63/نيرنگ/
سماء

درخواست حذف اطلاعات
امروز در آسمان جشن بود؛قطره ها . باران داشتند با آواز بهار،همه در بزم سپهر می خندیدند،باران با نوای عشق،سماء می .ید در مرغزار اردیبهشتو تنها دل بیچاره ی منآرام و مغمومنت آهنگ درد را می نوشتدر سکوتی محزونکه نمی دانم مرگش، کی فرا می رسد .....! ***ترمه سلطانی هفشجانی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/57/سماء/
بنده ی عشق

درخواست حذف اطلاعات
من که در منزل جانان سر تعظیم فرو آوردم    بنده ی عشقم و بر حیله ی غم میخندمغازیم، غاش سلوکم، همه مجذوب تو ام      غانم جنگ نگاهم، من پریشان تو امغث  فوار سخن دائر و دائم ماند                بر خیو حسد خیره مشو! طابع فرمان تو ام *ترمه سلطانی هفشجانی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/58/بنده ي عشق/
احساس

درخواست حذف اطلاعات
مملو احساسم و تو،داستانی حزیناز کتاب احساسات منی.....!*****ترمه سلطانی هفشجانی ... ادامه مطلب ...

جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/60/احساس/