وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

ائتلاف عربی - جستجو

ائتلاف عربی از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتها و وبلاگهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورت مشاهده مطالب نامناسب، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید..ی برای آزادسازی جولان تشکیل داده‌ایم

درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی . «النجباء» عراق می‌گوید که . از سلاح‌های .یی، ماشین‌های عربستانی و غذاهای قطری استفاده می‌کند؛ و در مقابل ائتلاف عربي حاضر نیست که حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به ما یاری برساند.                 ائتلاف عربي حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به عراق یاری نرساند/ ائتلاف عربي معترض حضور مستشاری حاج قاسم سلیمانی است. بسیاری از .ان . اتباع عربستان هستند. . .‌سازی جولان، شامل نیروهای ویژه آموزش دیده و مجهز است ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://javanieman.blogsky.com/1395/12/22/post-275/

.ی برای آزادسازی جولان تشکیل داده‌ایم

درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی . «النجباء» عراق می‌گوید که . از سلاح‌های .یی، ماشین‌های عربستانی و غذاهای قطری استفاده می‌کند؛ و در مقابل ائتلاف عربي حاضر نیست که حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به ما یاری برساند.                 ائتلاف عربي حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به عراق یاری نرساند/ ائتلاف عربي معترض حضور مستشاری حاج قاسم سلیمانی است. بسیاری از .ان . اتباع عربستان هستند . خارجه عربستان خواهان پایان دادن به حملات هوایی عراق به مواضع . در . شد . .‌سازی جولان، شامل نیروهای ویژه آموزش دیده و مجهز است ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nemadbasirat.blogsky.com/1395/12/19/post-923/سپاهی-برای-آزادسازی-جولان-تشکیل-داده‌ایم

.ی برای آزادسازی جولان تشکیل داده‌ایم

درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی . «النجباء» عراق می‌گوید که . از سلاح‌های .یی، ماشین‌های عربستانی و غذاهای قطری استفاده می‌کند؛ و در مقابل ائتلاف عربي حاضر نیست که حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به ما یاری برساند.  ائتلاف عربي حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به عراق یاری نرساند/ ائتلاف عربي معترض حضور مستشاری حاج قاسم سلیمانی است. بسیاری از .ان . اتباع عربستان هستند. خارجه عربستان خواهان پایان دادن به حملات هوایی عراق به مواضع . در . شد. .‌سازی جولان، شامل نیروهای ویژه آموزش دیده و مجهز است ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://aryapolptic.blogsky.com/1395/12/20/post-440/

.ی برای آزادسازی جولان تشکیل داده‌ایم

درخواست حذف اطلاعات

  سخنگوی . «النجباء» عراق می‌گوید که . از سلاح‌های .یی، ماشین‌های عربستانی و غذاهای قطری استفاده می‌کند؛ و در مقابل ائتلاف عربي حاضر نیست که حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به ما یاری برساند.                 ائتلاف عربي حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به عراق یاری نرساند/ ائتلاف عربي معترض حضور مستشاری حاج قاسم سلیمانی است. بسیاری از .ان . اتباع عربستان هستند . خارجه عربستان خواهان پایان دادن به حملات هوایی عراق به مواضع . در . شد . .‌سازی جولان، شامل نیروهای ویژه آموزش دیده و مجهز است ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://reza72096.persianblog.ir/post/2392

.ی برای آزادسازی جولان تشکیل داده‌ایم

درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی . «النجباء» عراق می‌گوید که . از سلاح‌های .یی، ماشین‌های عربستانی و غذاهای قطری استفاده می‌کند؛ و در مقابل ائتلاف عربي حاضر نیست که حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به ما یاری برساند.                 ائتلاف عربي حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به عراق یاری نرساند/ ائتلاف عربي معترض حضور مستشاری حاج قاسم سلیمانی است. بسیاری از .ان . اتباع عربستان هستند. خارجه عربستان خواهان پایان دادن به حملات هوایی عراق به مواضع . در . شد. .‌سازی جولان، شامل نیروهای ویژه آموزش دیده و مجهز است ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://najaf616.blogsky.com/1395/12/20/post-160/

.ی برای آزادسازی جولان تشکیل داده‌ایم

درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی . «النجباء» عراق می‌گوید که . از سلاح‌های .یی، ماشین‌های عربستانی و غذاهای قطری استفاده می‌کند؛ و در مقابل ائتلاف عربي حاضر نیست که حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به ما یاری برساند.                 ائتلاف عربي حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به عراق یاری نرساند/ ائتلاف عربي معترض حضور مستشاری حاج قاسم سلیمانی است. بسیاری از .ان . اتباع عربستان هستند. . .‌سازی جولان، شامل نیروهای ویژه آموزش دیده و مجهز است. خارجه عربستان خواهان پایان دادن به حملات هوایی عراق به مواضع . در . شد ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ramazan1394.blogsky.com/1395/12/19/post-488/

.ی برای آزادسازی جولان تشکیل داده‌ایم

درخواست حذف اطلاعات

 سخنگوی . «النجباء» عراق می‌گوید که . از سلاح‌های .یی، ماشین‌های عربستانی و غذاهای قطری استفاده می‌کند؛ و در مقابل ائتلاف عربي حاضر نیست که حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به ما یاری برساند.                 ائتلاف عربي حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به عراق یاری نرساند/ ائتلاف عربي معترض حضور مستشاری حاج قاسم سلیمانی است. بسیاری از .ان . اتباع عربستان هستند. خارجه عربستان خواهان پایان دادن به حملات هوایی عراق به مواضع . در . شد. .‌سازی جولان، شامل نیروهای ویژه آموزش دیده و مجهز است ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://babolsar3.blogsky.com/1395/12/19/post-2236/

.ی برای آزادسازی جولان تشکیل داده‌ایم

درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی . «النجباء» عراق می‌گوید که . از سلاح‌های .یی، ماشین‌های عربستانی و غذاهای قطری استفاده می‌کند؛ و در مقابل ائتلاف عربي حاضر نیست که حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به ما یاری برساند.                 ائتلاف عربي حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به عراق یاری نرساند/ ائتلاف عربي معترض حضور مستشاری حاج قاسم سلیمانی است. بسیاری از .ان . اتباع عربستان هستند. . .‌سازی جولان، شامل نیروهای ویژه آموزش دیده و مجهز است. خارجه عربستان خواهان پایان دادن به حملات هوایی عراق به مواضع . در . شد ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ataher.blogsky.com/1395/12/19/post-3418/

.ی برای آزادسازی جولان تشکیل داده‌ایم

درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی . «النجباء» عراق می‌گوید که . از سلاح‌های .یی، ماشین‌های عربستانی و غذاهای قطری استفاده می‌کند؛ و در مقابل ائتلاف عربي حاضر نیست که حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به ما یاری برساند.                 ائتلاف عربي حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به عراق یاری نرساند/ ائتلاف عربي معترض حضور مستشاری حاج قاسم سلیمانی است. بسیاری از .ان . اتباع عربستان هستند . خارجه عربستان خواهان پایان دادن به حملات هوایی عراق به مواضع . در . شد . .‌سازی جولان، شامل نیروهای ویژه آموزش دیده و مجهز است ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ebraheimy59.blogsky.com/1395/12/21/post-426/

.ی برای آزادسازی جولان تشکیل داده‌ایم

درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی . «النجباء» عراق می‌گوید که . از سلاح‌های .یی، ماشین‌های عربستانی و غذاهای قطری استفاده می‌کند؛ و در مقابل ائتلاف عربي حاضر نیست که حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به ما یاری برساند.  ائتلاف عربي حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به عراق یاری نرساند/ ائتلاف عربي معترض حضور مستشاری حاج قاسم سلیمانی است. بسیاری از .ان . اتباع عربستان هستند. خارجه عربستان خواهان پایان دادن به حملات هوایی عراق به مواضع . در . شد. .‌سازی جولان، شامل نیروهای ویژه آموزش دیده و مجهز است ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://iranculture.blogsky.com/1395/12/20/post-128/

.ی برای آزادسازی جولان تشکیل داده‌ایم

درخواست حذف اطلاعات

.ی برای آزادسازی جولان تشکیل داده‌ایم.ی برای آزادسازی جولان تشکیل داده‌ایمسخنگوی . «النجباء» عراق می‌گوید که . از سلاح‌های .یی، ماشین‌های عربستانی و غذاهای قطری استفاده می‌کند؛ و در مقابل ائتلاف عربي حاضر نیست که حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به ما یاری برساند.                 ائتلاف عربي حتی در حد کمک‌های مستشاری نیز به عراق یاری نرساند/ ائتلاف عربي معترض حضور مستشاری حاج قاسم سلیمانی است. بسیاری از .ان . اتباع عربستان هستند. . .‌سازی جولان، شامل نیروهای ویژه آموزش دیده و مجهز است. خارجه عربستان خواهان پایان دادن به حملات هوایی عراق به مواضع . د ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://talari110.blogsky.com/1395/12/20/post-2146/

پنتاگون هماهنگی روسیه با ائتلاف . در . را تکذیب کرد

درخواست حذف اطلاعات

پنتاگون هماهنگی روسیه با ائتلاف . در . را تکذیب کرد • گمنام کربلا     پنتاگون هماهنگی روسیه با ائتلاف . در . را تکذیب کرد • گمنام کربلا وزارت دفاع . (پنتاگون) هرگونه هماهنگی میان ائتلاف تحت .ی . با جنگنده های روسیه را تکذیب کرد.  گمنام کربلا:  وزارت دفاع . (پنتاگون) هرگونه هماهنگی میان ائتلاف تحت .ی . با جنگنده های روسیه را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا به نقل از گاردین، ‘اریک پاهون’ سخنگوی پنتاگون با بیان این مطلب، افزود: هیچ هماهنگی میان حملات هوایی این ائتلاف و روسیه وجود ندارد. وی مدعی شد: در زمان حاضر گزارشی دال بر کمک عضوی از ائتلاف .یی به روسی ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://khathayeroozegar.persianblog.ir/post/78

گروه بین الملل / حوزه خاور میانه

درخواست حذف اطلاعات

۹۵/۱۲/۰۶ :: ۱۷:۲۸برخی قدرت موشکی یمن را عامل سقوط می‌دانندسقوط یک جنگنده اردنی عضو ائتلاف سعودی علیه یمن در عربستانیک فروند جنگنده اردن که در ائتلاف عربي ضد یمن به سرکردگی عربستان سعودی در مأموریت بود، جنوب این کشور سقوط کرد اما برخی می‌گویند، قدرت پ.ند هوایی یمن، عامل آن بوده است.به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، فرماندهی ائتلاف عربي ضد یمن به سرکردگی عربستان سعودی از سقوط یک فروند جنگنده اردن در خاک عربستان خبر داد.خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، با اعلام این خبر گزارش داد، جنگنده اف 16 اردن بر اثر نقص فنی دچار سانحه شد و در منطقه نجران عربستان ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabriz49.blogsky.com/1395/12/06/post-471/

در پی آغازفعالیت های انتخاباتی نظام .ی کشاورزی ائتلاف نو.شان فعالیت های ا

درخواست حذف اطلاعات

اسامی ک.داهای  ائتلاف نو.شان به ترتیب الفباعبارتست از: 1-منصور احمدی 2-عباداله اسماعیلی 3- شهریار قاسمی 4- محمود ناصری 5- حسین رضا یوسفوند ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmodnaseri.persianblog.ir/post/9

آقایان اصولگرا! لطفا دندان طمع را بکشید...

درخواست حذف اطلاعات

وقتی که . سابق تهران که عمری در دنیای شعرو ادب فارسی سپری کرده بود و خواست برای انتخابات 92 ریاست جمهوری فکری .د،تصمیم به ایجاد ائتلاف گرفت هیچ . فکر نمی کرد این ائتلاف ساختن ها چیزی جز اتلاف انرژی و زمان نیست و نخواهد بود! وقتی مبنای کار بشود چند عدد نظر سنجی یا همان نظرسازی هدفمند! و . جهادی و خوشتیپ به خیال این که حتما خودش از دل این ائتلاف ساختگی به عنوان ک.د نهایی بیرون میاید و به مانند همیشه نتواند در سخنرانی،درست سخن بگوید و بگوید!!! اگر از این ائتلاف چیزی جز اتحاد و.. بیرون بیاید در دین داری شان شک کنیم! ایا برای رسیدن به راه یقین برای دین داشتن ای... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://farhangeparvaz.blog.ir/1395/11/14/da1

جنگنده‌های اف-۱۶ تضعیف شده به کشورهای عربی فروخته شد

درخواست حذف اطلاعات

 رو.مه رای الیوم فاش کرد که جنگنده‌های اف ۱۶ فروخته شده به تعدادی از کشورهای عربي ۳۰ درصد توان جنگنده‌های اف ۱۶ فروخته شده به رژیم . را دارند.به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، رو.مه رای الیوم در گزارشی نوشت که نیروهای . و کمیته های مردمی یمن یک جنگنده اردنی اف 16 را چند روز پیش سرنگون .د. این جنگنده در چارچوب ائتلاف تحت فرماندهی عربستان به یمن حمله کرده بود. این دومین هواپیمای اف 16 ائتلاف تحت فرماندهی سعودی علیه یمن است که سرنگون شد. این هواپیمای اف 16 اردنی در منطقه نجران سعودی سقوط کرد که گمان می رود هدف حمله قرار گرفت و خلبان آن در نهایت مجبو ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rezvanmohammadtaha.blogsky.com/1395/12/11/post-350/

. جنگ . خواستار ائتلاف با عربستان و کشورهای عربی شد

درخواست حذف اطلاعات

«آویگدور لیبرمن» . جنگ رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با نشریه آلمانی «دی ولت» مدعی شد که صرف شکل دادن یک «اتحاد نانوشته» علیه ایران کافی نیست.لیبرمن در این گفت‌و‌گو اظهار داشت که ضرورت دارد ائتلاف حقیقی علیه ایران شکل گیرد و همه طرف‌ها تعهد حقیقی داشته باشند.لیبرمن هفته گذشته در نشست امنیتی مونیخ آلمان حاضر شد و کارشناسان هدف او در این سفر را تشکیل سپر دفاعی مشترک اعراب خلیج فارس با تل آویو برابر ایران عنوان داشتند. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastjerdazadie.blogsky.com/1395/12/11/post-186/وزیر-جنگ-اسرائیل-خواستار-ائتلاف-با-عربستان-و-کشورهای-عربی-شد

. جنگ . خواستار ائتلاف با عربستان و کشورهای عربی شد

درخواست حذف اطلاعات

«آویگدور لیبرمن» . جنگ رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با نشریه آلمانی «دی ولت» مدعی شد که صرف شکل دادن یک «اتحاد نانوشته» علیه ایران کافی نیست.لیبرمن در این گفت‌و‌گو اظهار داشت که ضرورت دارد ائتلاف حقیقی علیه ایران شکل گیرد و همه طرف‌ها تعهد حقیقی داشته باشند.لیبرمن هفته گذشته در نشست امنیتی مونیخ آلمان حاضر شد و کارشناسان هدف او در این سفر را تشکیل سپر دفاعی مشترک اعراب خلیج فارس با تل آویو برابر ایران عنوان داشتند. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastjerdmorteza.blogsky.com/1395/12/11/post-1484/وزیر-جنگ-اسرائیل-خواستار-ائتلاف-با-عربستان-و-کشورهای-عربی-شد

. جنگ . خواستار ائتلاف با عربستان و کشورهای عربی شد

درخواست حذف اطلاعات

«آویگدور لیبرمن» . جنگ رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با نشریه آلمانی «دی ولت» مدعی شد که صرف شکل دادن یک «اتحاد نانوشته» علیه ایران کافی نیست.لیبرمن در این گفت‌و‌گو اظهار داشت که ضرورت دارد ائتلاف حقیقی علیه ایران شکل گیرد و همه طرف‌ها تعهد حقیقی داشته باشند.لیبرمن هفته گذشته در نشست امنیتی مونیخ آلمان حاضر شد و کارشناسان هدف او در این سفر را تشکیل سپر دفاعی مشترک اعراب خلیج فارس با تل آویو برابر ایران عنوان داشتند. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://montazerane-zohor.blogsky.com/1395/12/11/post-1872/وزیر-جنگ-اسرائیل-خواستار-ائتلاف-با-عربستان-و-کشورهای-عربی-شد

. جنگ . خواستار ائتلاف با عربستان و کشورهای عربی شد

درخواست حذف اطلاعات

«آویگدور لیبرمن» . جنگ رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با نشریه آلمانی «دی ولت» مدعی شد که صرف شکل دادن یک «اتحاد نانوشته» علیه ایران کافی نیست.لیبرمن در این گفت‌و‌گو اظهار داشت که ضرورت دارد ائتلاف حقیقی علیه ایران شکل گیرد و همه طرف‌ها تعهد حقیقی داشته باشند.لیبرمن هفته گذشته در نشست امنیتی مونیخ آلمان حاضر شد و کارشناسان هدف او در این سفر را تشکیل سپر دفاعی مشترک اعراب خلیج فارس با تل آویو برابر ایران عنوان داشتند. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastjerdmirza.blogsky.com/1395/12/13/post-387/

بازنویسی قواعد بازی در خاورمیانه توسط ائتلاف ایران-روسیه مقابل چشم . +ع. و .

درخواست حذف اطلاعات

«مؤسسه مطالعه جنگ» می‌نویسد: واشینگتن نه تنها نمی‌تواند در کوتاه‌مدت میان تهران و مسکو فاصله بیندازد، بلکه حتی نمی‌تواند درک کند که ائتلاف ایران و روسیه پیشاپیش بازنویسی قواعد بازی در خاورمیانه را آغاز کرده است.سرویس جنگ نرم مشرق - ایران به عنوان مهم‌ترین کشور خاورمیانه و اصلی‌ترین مانع در اجرای نقشه‌های . در این منطقه، موضوع گزارش‌های بی‌شماری در .شکده‌های .یی است. یکی از موضوعاتی که کارشناسان .یی درباره ایران به آن می‌پردازند، روابط خارجی و به خصوص ائتلاف‌های استراتژیک کشورمان با دیگر بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های بین‌المللی است. ائت ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://khouzestan.blogsky.com/1395/12/11/post-35654/

. جنگ . خواستار ائتلاف با عربستان و کشورهای عربی شد

درخواست حذف اطلاعات

«آویگدور لیبرمن» . جنگ رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با نشریه آلمانی «دی ولت» مدعی شد که صرف شکل دادن یک «اتحاد نانوشته» علیه ایران کافی نیست.لیبرمن در این گفت‌و‌گو اظهار داشت که ضرورت دارد ائتلاف حقیقی علیه ایران شکل گیرد و همه طرف‌ها تعهد حقیقی داشته باشند.لیبرمن هفته گذشته در نشست امنیتی مونیخ آلمان حاضر شد و کارشناسان هدف او در این سفر را تشکیل سپر دفاعی مشترک اعراب خلیج فارس با تل آویو برابر ایران عنوان داشتند.. جنگ رژیم . که از وی به عنوان یک . تندرو در ک.نه رژیم «بنیامین نتانیاهو» نخست . . یاد می‌شود، گفته است باید ائتلافی از کشورهای عرب «میانه رو... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastjerdshokoh.blogsky.com/1395/12/11/post-238/وزیر-جنگ-اسرائیل-خواستار-ائتلاف-با-عربستان-و-کشورهای-عربی-شد

. جنگ . خواستار ائتلاف با عربستان و کشورهای عربی شد

درخواست حذف اطلاعات

«آویگدور لیبرمن» . جنگ رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با نشریه آلمانی «دی ولت» مدعی شد که صرف شکل دادن یک «اتحاد نانوشته» علیه ایران کافی نیست.لیبرمن در این گفت‌و‌گو اظهار داشت که ضرورت دارد ائتلاف حقیقی علیه ایران شکل گیرد و همه طرف‌ها تعهد حقیقی داشته باشند.لیبرمن هفته گذشته در نشست امنیتی مونیخ آلمان حاضر شد و کارشناسان هدف او در این سفر را تشکیل سپر دفاعی مشترک اعراب خلیج فارس با تل آویو برابر ایران عنوان داشتند.. جنگ رژیم . که از وی به عنوان یک . تندرو در ک.نه رژیم «بنیامین نتانیاهو» نخست . . یاد می‌شود، گفته است باید ائتلافی از کشورهای عرب «میانه رو... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastjerdgamshid.blogsky.com/1395/12/11/post-10/وزیر-جنگ-اسرائیل-خواستار-ائتلاف-با-عربستان-و-کشورهای-عربی-شد

. جنگ . خواستار ائتلاف با عربستان و کشورهای عربی شد

درخواست حذف اطلاعات

«آویگدور لیبرمن» . جنگ رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با نشریه آلمانی «دی ولت» مدعی شد که صرف شکل دادن یک «اتحاد نانوشته» علیه ایران کافی نیست.لیبرمن در این گفت‌و‌گو اظهار داشت که ضرورت دارد ائتلاف حقیقی علیه ایران شکل گیرد و همه طرف‌ها تعهد حقیقی داشته باشند.لیبرمن هفته گذشته در نشست امنیتی مونیخ آلمان حاضر شد و کارشناسان هدف او در این سفر را تشکیل سپر دفاعی مشترک اعراب خلیج فارس با تل آویو برابر ایران عنوان داشتند.. جنگ رژیم . که از وی به عنوان یک . تندرو در ک.نه رژیم «بنیامین نتانیاهو» نخست . . یاد می‌شود، گفته است باید ائتلافی از کشورهای عرب «میانه رو... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dastjerdsayyed.blogsky.com/1395/12/11/post-10/وزیر-جنگ-اسرائیل-خواستار-ائتلاف-با-عربستان-و-کشورهای-عربی-شد

.ت ترامپ اطلاعات هدف‌ی. دقیق به عربستان در جنگ علیه یمن می‌دهد

درخواست حذف اطلاعات

.ت جدید در واشنگتن قصد ندارد تا پشتیبانی خود از ائتلاف عربي به .ی سعودی را که با نیروهای حوثی در یمن درگیر است، کاهش دهد. "ر. تیلرسون" (rex tillerson)، . امور خارجه که دوستان زیادی در خلیج‌فارس دارد، در جلسه استماع تأیید صلاحیت در کنگره در ژانویه، تمایل خود برای افزایش به اشتراک‌گذاری اطلاعات با ائتلاف مذکور به ویژه عربستان سعودی را مخفی نکرد. وی نه‌تنها خواهان افزایش تسهیم اطلاعات است، بلکه می‌کوشد کیفیت آن را نیز بالا ببرد، به‌ویژه در بخش اطلاعات دقیق جغرافیایی برای هدف‌ی.. وی همچنین درصدد است ظرفیت‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را در این بخش، ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nemadbasirat.blogsky.com/1395/12/15/post-919/دولت-ترامپ-اطلاعات-هدف‌یابی-دقیق-به-عربستان-در-جنگ-علیه-یمن-می‌دهد

.ت ترامپ اطلاعات هدف‌ی. دقیق به عربستان در جنگ علیه یمن می‌دهد

درخواست حذف اطلاعات

.ت جدید در واشنگتن قصد ندارد تا پشتیبانی خود از ائتلاف عربي به .ی سعودی را که با نیروهای حوثی در یمن درگیر است، کاهش دهد."ر. تیلرسون" (rex tillerson)، . امور خارجه که دوستان زیادی در خلیج‌فارس دارد، در جلسه استماع تأیید صلاحیت در کنگره در ژانویه، تمایل خود برای افزایش به اشتراک‌گذاری اطلاعات با ائتلاف مذکور به ویژه عربستان سعودی را مخفی نکرد. وی نه‌تنها خواهان افزایش تسهیم اطلاعات است، بلکه می‌کوشد کیفیت آن را نیز بالا ببرد، به‌ویژه در بخش اطلاعات دقیق جغرافیایی برای هدف‌ی.. وی همچنین درصدد است ظرفیت‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را در این بخش، تقویت کند. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rezvanmehdi.blogsky.com/1395/12/14/post-1311/

.ت ترامپ اطلاعات هدف‌ی. دقیق به عربستان در جنگ علیه یمن می‌دهد

درخواست حذف اطلاعات

.ت جدید در واشنگتن قصد ندارد تا پشتیبانی خود از ائتلاف عربي به .ی سعودی را که با نیروهای حوثی در یمن درگیر است، کاهش دهد."ر. تیلرسون" (rex tillerson)، . امور خارجه که دوستان زیادی در خلیج‌فارس دارد، در جلسه استماع تأیید صلاحیت در کنگره در ژانویه، تمایل خود برای افزایش به اشتراک‌گذاری اطلاعات با ائتلاف مذکور به ویژه عربستان سعودی را مخفی نکرد. وی نه‌تنها خواهان افزایش تسهیم اطلاعات است، بلکه می‌کوشد کیفیت آن را نیز بالا ببرد، به‌ویژه در بخش اطلاعات دقیق جغرافیایی برای هدف‌ی.. وی همچنین درصدد است ظرفیت‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را در این بخش، تقویت کند. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://najaf616.blogsky.com/1395/12/15/post-122/

.ت ترامپ اطلاعات هدف‌ی. دقیق به عربستان در جنگ علیه یمن می‌دهد

درخواست حذف اطلاعات

.ت جدید در واشنگتن قصد ندارد تا پشتیبانی خود از ائتلاف عربي به .ی سعودی را که با نیروهای حوثی در یمن درگیر است، کاهش دهد. "ر. تیلرسون" (rex tillerson)، . امور خارجه که دوستان زیادی در خلیج‌فارس دارد، در جلسه استماع تأیید صلاحیت در کنگره در ژانویه، تمایل خود برای افزایش به اشتراک‌گذاری اطلاعات با ائتلاف مذکور به ویژه عربستان سعودی را مخفی نکرد. وی نه‌تنها خواهان افزایش تسهیم اطلاعات است، بلکه می‌کوشد کیفیت آن را نیز بالا ببرد، به‌ویژه در بخش اطلاعات دقیق جغرافیایی برای هدف‌ی.. وی همچنین درصدد است ظرفیت‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را در این بخش، تقویت ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://reza72096.persianblog.ir/post/2367

.ت ترامپ اطلاعات هدف‌ی. دقیق به عربستان در جنگ علیه یمن می‌دهد

درخواست حذف اطلاعات

.ت جدید در واشنگتن قصد ندارد تا پشتیبانی خود از ائتلاف عربي به .ی سعودی را که با نیروهای حوثی در یمن درگیر است، کاهش دهد."ر. تیلرسون" (rex tillerson)، . امور خارجه که دوستان زیادی در خلیج‌فارس دارد، در جلسه استماع تأیید صلاحیت در کنگره در ژانویه، تمایل خود برای افزایش به اشتراک‌گذاری اطلاعات با ائتلاف مذکور به ویژه عربستان سعودی را مخفی نکرد. وی نه‌تنها خواهان افزایش تسهیم اطلاعات است، بلکه می‌کوشد کیفیت آن را نیز بالا ببرد، به‌ویژه در بخش اطلاعات دقیق جغرافیایی برای هدف‌ی.. وی همچنین درصدد است ظرفیت‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را در این بخش، تقویت کند. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://babolsar3.blogsky.com/1395/12/14/post-2212/

.ت ترامپ اطلاعات هدف‌ی. دقیق به عربستان در جنگ علیه یمن می‌دهد

درخواست حذف اطلاعات

.ت جدید در واشنگتن قصد ندارد تا پشتیبانی خود از ائتلاف عربي به .ی سعودی را که با نیروهای حوثی در یمن درگیر است، کاهش دهد."ر. تیلرسون" (rex tillerson)، . امور خارجه که دوستان زیادی در خلیج‌فارس دارد، در جلسه استماع تأیید صلاحیت در کنگره در ژانویه، تمایل خود برای افزایش به اشتراک‌گذاری اطلاعات با ائتلاف مذکور به ویژه عربستان سعودی را مخفی نکرد. وی نه‌تنها خواهان افزایش تسهیم اطلاعات است، بلکه می‌کوشد کیفیت آن را نیز بالا ببرد، به‌ویژه در بخش اطلاعات دقیق جغرافیایی برای هدف‌ی.. وی همچنین درصدد است ظرفیت‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را در این بخش، تقویت کند. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://kianevatan.blogsky.com/1395/12/14/post-628/دولت-ترامپ-اطلاعات-هدف‌یابی-دقیق-به-عربستان-در-جنگ-علیه-یمن-می‌دهد

حمله جنگنده های .یی به مواضع . . / روسیه: کشته شدن 62 نظامی سوری

درخواست حذف اطلاعات

روسیه اعلام کرد دو جنگنده اف-شانزده و دو جنگنده اِی-10 ائتلاف .، چهار بار به مواضع . . در اطراف فرودگاه دیرا.ور حمله .د و در این حملات، 162 تن کشته و مجروح شدند. به نقل از  گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان  به نقل از تلویزیون .تی .، جنگنده‎های .یی امروز مواضع . . را در . فرودگاه شهر دیرا.ور بمباران .د. در همین حال شبکه تلویزیونی العربيه گزارش داد: . روسیه اعلام کرد که در حملات هوایی ائتلاف .یی در . دیرا.ور شصت و دو تن کشته و یکصد تن مجروح شدند. شبکه تلویزیونی المیادین به نقل از روسیه اعلام کرد: دو جنگنده اف-شانزده و دو جنگنده اِی-10 ائتلاف .، چهار بار به مو ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://pmahmadiroshan.blog.ir/1395/06/28/حمله-جنگنده-های-آمریکایی-به-مواضع-ارتش-سوریه-روسیه-کشته-شدن-62-نظامی-سوری

سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در کنفرانس انتفاضه، نقشه راه برای یاری مسأله فلسطین است

درخواست حذف اطلاعات

ائتلاف «وفای به مقاومت» ضمن قدردانی از حمایت‌های تهران، اعلام کرد سخنرانی . انقلاب .ی در کنفرانس انتفاضه «نقشه راه»-ی برای یاری مسأله فلسطین است.به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، ائتلاف«وفای به مقاومت» لبنان (از جریان 8 مارس) از میزبانی ایران در برگزاری ششمین نشست انتفاضه قدردانی کرد.این ائتلاف در ادامه بیانیه خود که پس از نشست هفتگی‌ صادر شد، اعلام کرد: مواضعی که که توسط [آیت‌الله] «سید علی خامنه‌ای» . انقلاب .ی ایران در خلال کنفرانس انتفاضه بیان شد، نقشه راه برای یاری مسأله فلسطین را تشکیل می‌دهد. [متن سخنرانی . انقلاب]، بر اساس گزارش وبگ ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rezvanmohammadtaha.blogsky.com/1395/12/12/post-353/

ائتلاف ۱+۳ علیه ایران مبنای اصلی تحولات منطقه

درخواست حذف اطلاعات

شواهد منطقه نشان می دهد با وجود تغییر و تحولاتی که در صحنه توازن قوا طی یک دو سال اخیر رخ داده است که طی آن موقعیت . نسبت به قبل بسیار بهتر شده است.به گزارش مشرق، بعد از بیداری .ی و ظهور . های مردمی در جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا، تحولات بنیادینی در ساختارهای . و اجتماعی در منطقه شکل گرفت که عملاً دو جبهه یا محور را رودروی یکدیگر قرار داد. جبهه اول به .ی . و جبهه دوم به .ی ..در جبهه .، ظهور بازیگران برتر منطقه ای همچون ترکیه و عربستان نمود بیشتری دارد. بازیگرانی که از ح. معارض به همراه تبدیل شده اند. بازیگر دیگر در ائتلاف مزبور رژیم صهیونیستی است که از زمان تاس... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mojeroz1.blogsky.com/1395/12/22/post-826/

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

فرماندهی کل نیروهای مسلح قطربا صدور بیانیه ای اعتراف کرد که یکی از نظامیان این کشور که در جنگ علیه ملت مظلوم یمن در چارچوب ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها شرکت کرده، به هلاکت رسیده است. خبرگزاری رسمی قطر به نقل از این بیانیه آورده که محمد حامد سلیمان از نیروهای ویژه قطر در یمن به هلاکت رسیده است. در این بیانیه به جزئیات مرگ این نظامی قطری اشاره شده است. این نخستین بار است که قطری ها به هلاکت نظامیان خود در جنگ علیه ملت مظلوم یمن اعتراف می کنند. پیشتر خبر زخمی شدن دو نظامی قطری در یمن اعلام شده بود. ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود که کشورهای ضعیفی مانند قطر و ا... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://khenejinnovin.persianblog.ir/post/91

ظریف: توافق هسته‌ای را اجرا نکنند به سرعت به ح. قبل بازمی‌گردیم

درخواست حذف اطلاعات

ظریف: توافق هسته‌ای را اجرا نکنند به سرعت به ح. قبل بازمی‌گردیم/ ائتلاف عربستان و . مایه تأسف است/ به هر. که با تروریسم مبارزه کند کمک می‌کنیم. خارجه ایران در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین با توصیه به عربستان سعودی برای عدم مقابله با ایران و اینکه این مقابله به نفع سعودی‌ها نیست از ائتلاف عربستان و . علیه ایران ابراز تأسف کرد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://najaf616.blogsky.com/1395/12/27/post-217/

ظریف: توافق هسته‌ای را اجرا نکنند به سرعت به ح. قبل بازمی‌گردیم

درخواست حذف اطلاعات

ظریف: توافق هسته‌ای را اجرا نکنند به سرعت به ح. قبل بازمی‌گردیم/ ائتلاف عربستان و . مایه تأسف است/ به هر. که با تروریسم مبارزه کند کمک می‌کنیمبه گزارش گروه بین‌الملل . خارجه ایران در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین با توصیه به عربستان سعودی برای عدم مقابله با ایران و اینکه این مقابله به نفع سعودی‌ها نیست از ائتلاف عربستان و . علیه ایران ابراز تأسف کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://najaf616.blogsky.com/1395/12/27/post-217/

وحید جلیلی؛ وحدت مکتبی یا ائتلاف چرتکه ای

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش عد.خواهان رفسنجان؛ وحید جلیلی معاون فرهنگی شهرداری مشهد در بین جمعی از فعالان مساجد در مشهد با موضوع ” وحدت مکتبی یا ائتلاف چرتکه ای”  گفت: تشکیل جبهه و صفّ واحد، توصیه قرآن است. خدا می‌فرماید” ان الله یحب الذین یقاتلون فی‌ سبیله صفاً کانهم بنیان مرصوص” . منطقا هم متشکل و جبهه ای عمل . عقلانی است. پس چرا در طول این یکی دو دهه ، آن یکپارچگی و هماهنگی لازم در نیروهای انقل. به وجود نمی آید؟وی در ادامه گفت: دلیلش این است که ما به دو آیه قبل از”صفا کانهم بنیان مرصوص” توجه نمی کنیم. اول می‌گوید “یا ایها الذین آمنوا”! خطابش به مدعیان ایمان و دی ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://edalatkhahan.blog.ir/post/وحدت-مکتبی-یا-ایتلاف-چرتکه-ای-کسانی-که-در-قول-و-عملشان-یکپارچگی-ندارند-چگونه-می-خواهند-بی-

اینفوگرافی - ائتلاف نمایشی .

درخواست حذف اطلاعات

برای نمایش در سایز اصلی کلیک کنید ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ayna-ammar.blog.ir/post/اینفوگرافی-ایتلاف-نمایشی-آمریکا

«عمار الحکیم» رئیس ائتلاف ملی #عراق: ایران عمق راهبردی جهان عرب

درخواست حذف اطلاعات

 ? لبیک یا زینب (س) ? [arman8par] - افسران ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sarbazkhatam.ParsiBlog.com/Posts/2803/«عمار الحکيم» رئيس ائتلاف ملي #عراق: ايران عمق راهبردي جهان عرب /

باید حمایت ایران از حزب‌الله قطع شود تا خلع سلاح شود

درخواست حذف اطلاعات

   تاریخ انتشار:. 13 فروردین 1395      18:0   باید حمایت ایران از حزب‌الله قطع شود تا خلع سلاح شود       مشاور . دفاع و پسرشاه سعودی که سخنگوی ائتلاف جنگ علیه یمن است، می گوید باید حمایت ایران از حزب الله را قطع کرد تا حزب الله خلع سلاح شود. به گزارش فارس، سرهنگ ستاد «احمد عسیری» مشاور دفتر . دفاع عربستان سعودی و سخنگوی فعلی ائتلاف سعودی ضد یمن می گوید که اگر حمایت ایران از حزب الله قطع شود، میشود حزب الله را خلع سلاح کرد. عسیری با بیان این سوال که «چرا در سال 2006 [جنگ 33 روزه . علیه لبنان] حزب الله خلع سلاح نشد؟»، در کنفرانسی خبری در پاریس اعلام ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://franciran.persianblog.ir/post/540