وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

به سایت wwwhonartestir مراجعه نمایید - جستجو

به سایت wwwhonartestir مراجعه نمایید از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتها و وبلاگهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورت مشاهده مطالب نامناسب، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.پارتیشن ام دی اف و شیشه -طرح شماره پنجاه

درخواست حذف اطلاعات

برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-ام-دی-اف-و-شیشه-طرح-شماره-پنجاه

پارتیشن لو. -طرح شماره چهل و هشت

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن لو. برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-لوکس-طرح-شماره-چهل-و-هشت

پارتیشن لو. -طرح شماره چهل و هفت

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن لو. برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-لوکس-طرح-شماره-چهل-و-هفت

پارتیشن لو. -طرح شماره چهل و شش

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن لو. برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-لوکس-طرح-شماره-چهل-ونه

پارتیشن لو. طرح شماره پنجاه و هشت

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن لو. برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد. برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-لوکس-طرح-شماره-پنجاه-و-هشت

پارتیشن اداری مدرن (طرح شماره 3 )

درخواست حذف اطلاعات

برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد. برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-اداری-مدرن-طرح-شماره-3

پارتیشن لو. طرح شماره پنجاه و شش

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن لو. برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد. برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-لوکس-طرح-شماره-پنجاه-و-شش

پارتیشن کوتاه -طرح شماره پنجاه و پنج

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن کوتاه برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد. برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-کوتاه-طرح-شماره-پنجاه-و-پنج

پارتیشن شیشه و ام دی اف -طرح شماره پنجاه و یک

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن شیشه و ام دی اف برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد. برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-شیشه-و-ام-دی-اف-طرح-شماره-پنجاه-و-یک

پارتیشن شیشه و ام دی اف -طرح شماره پنجاه و دو

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن شیشه و ام دی اف برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد. برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-شیشه-و-ام-دی-اف-طرح-شماره-پنجاه-و-دو

پارتیشن با قاب آلومینیومی -طرح شماره پنجاه و سه

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن با قاب آلومینیومی برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد. برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-با-قاب-آلومینیومی-طرح-شماره-پنجاه-و-سه

پارتیشن شیشه و ام دی اف -طرح شماره چهل و چهار

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن شیشه و ام دی اف برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-شیشه-و-ام-دی-اف-طرح-شماره-چهل-و-پنج

پارتیشن ام دی اف و شیشه -طرح شماره چهل وپنج

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن ام دی اف و شیشه برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-ام-دی-اف-و-شیشه-طرح-شماره-چهل-وشش

پارتیشن با قاب آلومینیومی طرح شماره پنجاه و نه

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن با قاب آلومینیومی برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد. برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-با-قاب-آلومینیومی-طرح-شماره-پنجاه-و-نه

پارتیشن شیشه و ام دی اف -طرح شماره پنجاه و چهار

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن شیشه و ام دی اف برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد. برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-شیشه-و-ام-دی-اف-طرح-شماره-پنجاه-و-چهار

پارتیشن کوتاه طرح شماره شصت

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن کوتاه برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد. برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-کوتاه-طرح-شماره-شصت

پارتیشن با قاب آلومینیومی -طرح شماره چهل و نه

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن با قاب آلومینیومی برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-با-قاب-آلومینیومی-طرح-شماره-چهل-و-نه

پارتیشن لو. طرح شماره پنجاه و هفت

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن اداری  لو. برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد. برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-لوکس-طرح-شماره-پنجاه-و-هفت

پارتیشن تمام ام دی اف -طرح چهل و دو

درخواست حذف اطلاعات

 پارتیشن تمام ام دی اف برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-تمام-ام-دی-اف-طرح-چهل-و-دو

پارتیشن تمام شیشه -طرح شماره چهل

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن تمام شیشه برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد. برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-تمام-شیشه-طرح-شماره-چهل-و-یک

پارتیشن تمام شیشه -طرح شماره چهل و یک

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن تمام شیشه برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد. برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-تمام-شیشه-طرح-شماره-چهل-و-دو

پارتیشن تمام شیشه -طرح چهل و سه

درخواست حذف اطلاعات

پارتیشن تمام شیشه برای بازدید از محصولات مبلمان اداری آدینا به آدرس www.adyina.com مراجعه نماييد برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-تمام-شیشه-طرح-چهل-و-چهار

طراحی سایت حرفه ای چه کاربردی دارد؟

درخواست حذف اطلاعات

طراحی سايت حرفه ای کاربرد های بسیار زیادی دارد. چراکه امروزه اغلب افراد قبل از تصمیم گیری در هر موردی ابتدا به اینترنت مراجعه می کنند تا اطلاعاتی را به دست آورند. بسیاری از افراد نیز به علت های مختلف ترجیح می دهند بیشتر به صورت اینترنتی کارهای روزانه خود را انجام دهند تا به این ترتیب از مراجعه حضوری به مکان های مختلف جلوگیری کرده و در زمان خود صرفه جویی کنند. شما نیز بهتر است متناسب با حرفه ی خود اقدام به طراحی سايت حرفه ای نماييد تا به این ترتیب افراد با حرفه ی شما از طریق فضای مجازی آشنا شوند و با مراجعه حضوری و یا به صورت آنلاین از امکانات شم... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hiwebex.blog.ir/1395/12/18/طراحی سایت حرفه ای چه کاربردی دارد؟

طراحی سایت حرفه ای چه کاربردی دارد؟

درخواست حذف اطلاعات

طراحی سايت حرفه ای کاربرد های بسیار زیادی دارد. چراکه امروزه اغلب افراد قبل از تصمیم گیری در هر موردی ابتدا به اینترنت مراجعه می کنند تا اطلاعاتی را به دست آورند. بسیاری از افراد نیز به علت های مختلف ترجیح می دهند بیشتر به صورت اینترنتی کارهای روزانه خود را انجام دهند تا به این ترتیب از مراجعه حضوری به مکان های مختلف جلوگیری کرده و در زمان خود صرفه جویی کنند. شما نیز بهتر است متناسب با حرفه ی خود اقدام به طراحی سايت حرفه ای نماييد تا به این ترتیب افراد با حرفه ی شما از طریق فضای مجازی آشنا شوند و با مراجعه حضوری و یا به صورت آنلاین از امکانات شم... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hiwebex.blogsky.com/1395/12/18/post-171/

امروز آ.ین مهلت ثبت نام آزمون .ی

درخواست حذف اطلاعات

برای ثبت نام به نشانی سايت سنجش sanjesh.org مراجعه نماييد ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hamyar.blogsky.com/1395/10/05/post-12290/امروز-آخرین-مهلت-ثبت-نام-آزمون-دکتری

یادداشت برداری الکترونیک ـ تمرین1

درخواست حذف اطلاعات

سرفصل درس یادداشت برداری الکترونیک  را از اینجا . نماييد│ حجم فایل: ‌146kb‌‌تمرین1: الف) به وب سايت یکی از بلاگرهای ایرانی (مانند .، میهن‌بلاگ، بلاگ‌اسکای، پرشین‌بلاگ و ...) مراجعه کرده و یک وبلاگ برای خودتان بسازید. برای این کار نیازمند داشتن یک آدرس ایمیل معتبر هستید. در صورتی که آدرس ایمیل ندارید ابتدا در وب سايت یکی از وب‌مسترها (مانند یاهو، گوگل و ...) یک آدرس ایمیل برای خودتان ایجاد نماييد و سپس به بلاگر موردنظرتان مراجعه کرده و وبلاگ خواسته شده را ایجاد نماييد.ب) پس از اتمام بخش الف نام کامل وبلاگ ساخته شده را در یک برگ کاغذ یادداشت کرده و برای جل... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://juoa.blogsky.com/1395/11/28/post-273/درس-یادداشت-برداری-الکترونیک-ـ-تمرین1

نظرات دانشجویان پیام نور کهندژ(اصفهان):دانشجویان گرامی برای دریافت نمونه سوالات

درخواست حذف اطلاعات

 دانشجویان گرامی . پیام نور مرکزی اصفهان به آدرس وبسايت زیر مراجعه نماييد جهت دریافت نمونه سوالات عمومی و تخصصی توضیحات کامل ارائه شده است:  مژده به دانشجویان . پیام نورآدرس سايت:22156.blogsky.comآدرس سايت:890675.bogsky.comقابل کلیه دانشجویان پیام نور انجام امو.ایان نامه پذیرفته میشود و فایل های کلیه رشته ها گذاشته شده است برروی سايت درآدرس های بالا و دانشجویان گرامی میتوانید درقسمت نظرات ، نام درس مورد نظر خودتان را وارد نماييد انواع نمونه سوالات کلیه رشته ها(مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد) ارائه نمونه سوالات . پیام نورازسال87به بعد موجود میباشد و هم دروس عمومی ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://22156.blogsky.com/1395/08/22/post-2103/نظرات-دانشجویان-پیام-نور-کهندژ-اصفهان-دانشجویان-گرامی-برای-دریافت-نمونه-سوالات-کلیه-رشته-ها-به-آدرس-اینترنتی-زیر-م

پارتیشن اداری مدرن (طرح شماره دو )

درخواست حذف اطلاعات

برای بازدید از پارتیشنهای دو جداره بیشتر به سايت اصلی مراجعه نماييد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adinapartition.blog.ir/post/پارتیشن-اداری-مدرن-طرح-شماره-دو

انجام پایان نامه

درخواست حذف اطلاعات

انجام پایان نامه نکات مهم در عقد قرارداد با موسسه انجام پایان نامه چیست؟ ۱)حتما به صورت حضوری به دفتر موسسه مراجعه کنید زیرا خیلی از سايت های انجام پایان نامه صرفا دارای یک آدرس نامعتبر می باشند و در مراجعه حضوری شما متوجه این مساله خواهید شد. ۲)قبل از انعقاد قرارداد حتما از رزومه کارشناس دیدن نماييد و صحت آن را بررسی کنید زیرا خیلی از موسسات بعد از انعقاد قرارداد کارشناس تعیین میکنند و ممکن است زمان را از دست بدهید. ۳)در صورت مراجعه حضوری حتما از دستگاه کارتخوان استفاده نماييد زیرا دستگاه کارتخوان از نظر اعتبار حقوقی بالاتر از کارت به کا... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isi-papers1.blog.ir/1395/12/16/انجام-پایان-نامه

انجام پایان نامه دانشجویی

درخواست حذف اطلاعات

نکات مهم در عقد قرارداد با موسسه انجام پایان نامه چیست؟ ۱)حتما به صورت حضوری به دفتر موسسه مراجعه کنید زیرا خیلی از سايت های انجام پایان نامه صرفا دارای یک آدرس نامعتبر می باشند و در مراجعه حضوری شما متوجه این مساله خواهید شد. ۲)قبل از انعقاد قرارداد حتما از رزومه کارشناس دیدن نماييد و صحت آن را بررسی کنید زیرا خیلی از موسسات بعد از انعقاد قرارداد کارشناس تعیین میکنند و ممکن است زمان را از دست بدهید. ۳)در صورت مراجعه حضوری حتما از دستگاه کارتخوان استفاده نماييد زیرا دستگاه کارتخوان از نظر اعتبار حقوقی بالاتر از کارت به کارت می باشد و مربوط... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://isi-papers.blog.ir/1395/12/17/انجام پایان نامه دانشجویی

یادداشت برداری الکترونیک ـ تمرین1

درخواست حذف اطلاعات

تمرین1: الف) به وب سايت یکی از بلاگرهای ایرانی (مانند .، میهن‌بلاگ، بلاگ‌اسکای، پرشین‌بلاگ و ...) مراجعه کرده و یک وبلاگ برای خودتان بسازید. برای این کار نیازمند داشتن یک آدرس ایمیل معتبر هستید. در صورتی که آدرس ایمیل ندارید ابتدا در وب سايت یکی از وب‌مسترها (مانند یاهو، گوگل و ...) یک آدرس ایمیل برای خودتان ایجاد نماييد و سپس به بلاگر موردنظرتان مراجعه کرده و وبلاگ خواسته شده را ایجاد نماييد.ب) پس از اتمام بخش الف نام کامل وبلاگ ساخته شده را در یک برگ کاغذ یادداشت کرده و برای جلسه آینده (مورخ 5 اسفند 1395) با خود به کلاس بیاورید.راهنمایی: در صورتی که ایجاد . ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://juoa.blogsky.com/1395/11/28/post-273/درس-یادداشت-برداری-الکترونیک-ـ-تمرین1

.ب درآمد میلیونی با تولید محصولات آموزشی

درخواست حذف اطلاعات

    یک شبه پول دار شدن فقط توی قصه ها و رویا هاست اگر به فکر .ب درآمد میلیونی از اینترنتی هستید و دوست دارید با تخصص و علاقه ی خود .ب درآمد کنید به سايت همیار وب مراجعه کنید تا خیلی زود با آموزش  های رایگان موجود در این سايت .ب و کار خود را شروع کنید برای . رایگان این کتاب ارزشمند به سايت همیار وب مراجعه کنید ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://zinshop.persianblog.ir/post/34

سئوی سایت خود را به ما بسپارید

درخواست حذف اطلاعات

مری زمانبر و فنی بوده و بیشتر مدیران سايت ها زمان کافی برای بهینه سازی و سئو سايت خود را ندارند. در این شرایط مراجعه  به متخصص سئو و پرداخت هزینه در ازای صرف زمان و دانش سئوکاران امری منطقی و بدیهی بنظر میرسد. در این مقاله قصد داریم به بررسی دقیق تر این پروسه و عوامل تاثیر گذار بر انتخاب متخصص سئو و انتظار شما از سئو برای سايت بپردازیم. (با مراجعه به لینک های  موجود در متن میتوانید اطلاعات تکمیلی در مورد هر بخش را .ب کنید) [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://topnovin.blogsky.com/1395/09/28/post-74/سئوی-سایت-خود-را-به-ما-بسپارید

مرکز مشاوره زندگی بهتر وبرتر

درخواست حذف اطلاعات

مرکز مشاوره زندگی بهتر در راستای بهتر شدن هست .انی که مشاوره میگیرند بیشتر تلفنی تماس میگیرند و از دوراه دیگر که سوال در سايت هست و با تلگرام بصورت آنلاین هست دوری میکنند،حالا به هرحال اختیار با شماست اما متاسفانه بیشتر بدون هماهنگی تماس میگیرند و به رزرو قبل تماس توجهی نمیکنند البته تعدادی هم رعایت .د  اگر .ی در بحث روانشناسی و مشاوره توانایی داره بعد احراز آن برما میتونه به ما در این راستا کمک کنه برای مراجعه میتونید به آدرس اصلی سايت(مرکز مشاوره زندگی بهتر وبرتر_zbartar.blog.ir) مراجعه نماييد و باما مطرح کنید با اینکه بیش از ۵۰ روز عمر سايت نگذشته تعداد... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alihosseinpoor.blog.ir/post/مرکز-مشاوره-زندگی-بهتر-وبرتر

امروز کدام مشمولان میتوانند به حساب سهام عد. خود دسترسی داشته باشند؟

درخواست حذف اطلاعات

مشمولان سهام عد. که رقم یکان شماره ملی شان عدد ۹ است امروز می‌توانند برای آگاهی از صورت حساب سهام عد. خود به سامانه سهام عد. مراجعه کنند.به گزارش ایسنا از روز ۱۷ اسفند ماه سال جاری مرحله اول ساماندهی سهام عد. شروع شده و دارندگان این سهام میتوانند برای اطلاع از صورت حسابشان به سايت www.samanese.ir مراجعه کنند.هر مشمولی که رقم یکان کد ملی اش با رقم یکان تاریخِ روز برابر است میتوانند به این سايت مراجعه کرده و صورت حساب خود را ببینند.به این ترتیب امروز( ۱۹ اسفند) افرادی میتوانند به سامانه سهام عد. مراجعه کنند که رقم یکان کد ملی شان عدد ۹ است به همین ترتیب فردا .انی... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://khouzestan.blogsky.com/1395/12/19/post-35743/

معرفی سایت . قالب html حرفه ای

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت کاربران گرامی سايت کدنویس ، امروز مطلبی در بخش معرفی سايت میخوام منتشر کنم و یک سايت . قالب html رو بهتون معرفی کنم تا در صورت نیازتون به قالب html به این سايت مراجعه کنید. برای .انی که تازه با زبون html و css آشنا شدن خیلی جالبه که بدونن قالب های حرفه‌ای چطوری طراحی شدن و توی این قالب ها از چه کد‌هایی استفاده میشه! این سايت که تو پلیت ( tooplate ) نام داره جزو سايت‌های خوب در زمینه قالب html میباشد و قالب های بسیار  خوب و حرفه‌ای رو منتشر میکنه... برای مشاهده ادامه مطلب به سايت منبع مراجعه کنید.. منبع : معرفی سايت . قالب html حرفه ای ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://codenvis.persianblog.ir/post/11

معرفی سایت . قالب html حرفه ای

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت کاربران گرامی سايت کدنویس ، امروز مطلبی در بخش معرفی سايت میخوام منتشر کنم و یک سايت . قالب html رو بهتون معرفی کنم تا در صورت نیازتون به قالب html به این سايت مراجعه کنید. برای .انی که تازه با زبون html و css آشنا شدن خیلی جالبه که بدونن قالب های حرفه‌ای چطوری طراحی شدن و توی این قالب ها از چه کد‌هایی استفاده میشه! این سايت که تو پلیت ( tooplate ) نام داره جزو سايت‌های خوب در زمینه قالب html میباشد و قالب های بسیار  خوب و حرفه‌ای رو منتشر میکنه... برای مشاهده ادامه مطلب به سايت منبع مراجعه کنید.. منبع : معرفی سايت . قالب html حرفه ای ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://codenvis.blog.ir/1395/12/14/معرفی-سایت-دانلود-قالب-Html-حرفه-ای

معرفی سایت . قالب html حرفه ای

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت کاربران گرامی سايت کدنویس ، امروز مطلبی در بخش معرفی سايت میخوام منتشر کنم و یک سايت . قالب html رو بهتون معرفی کنم تا در صورت نیازتون به قالب html به این سايت مراجعه کنید.برای .انی که تازه با زبون html و css آشنا شدن خیلی جالبه که بدونن قالب های حرفه‌ای چطوری طراحی شدن و توی این قالب ها از چه کد‌هایی استفاده میشه!این سايت که تو پلیت ( tooplate ) نام داره جزو سايت‌های خوب در زمینه قالب html میباشد و قالب های بسیار  خوب و حرفه‌ای رو منتشر میکنه...برای مشاهده ادامه مطلب به سايت منبع مراجعه کنید..منبع : معرفی سايت . قالب html حرفه ای ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://codenvis.ParsiBlog.com/Posts/6/معرفي سايت دانلود قالب Html حرفه اي/

آیا شارژر فندکی به باطری ماشین آسیب میزند؟

درخواست حذف اطلاعات

طبق گفته های مفتاح رهنورد اینکه آیا شارژ . گوشی با یک شارژر فندکی می تواند به باتری گوشی و یا ماشین آسیب برساند یا نه موضوعی است که این روز ها ذهن خیلی از کاربران این شارژر را به خود مشغول کرده است. اگر شما هم در استفاده از این شارژر نگران باتری گوشی و یا باتری ماشین خود هستید این مطلب می تواند پاسخی برای این سوال شما باشد.ابتدا تاثیر شارژر فندکی را روی باتری اتومبیل بررسی می کنیم و در نهایت نکاتی را در استفاده از آن برای باتری گوشی می گوییم. استفاده از شارژر های یو اس بی که روی درگاه ۱۲ ولتی برق ماشین یا به اصطلاح جا فندکی وصل می شوند این روز ها رواج زیاد ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://crcbook.blogsky.com/1395/11/30/post-33/