وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

بوستر پمپ آتش نشانی - جستجو

بوستر پمپ آتش نشانی از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتها و وبلاگهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورت مشاهده مطالب نامناسب، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.مقایسه بوستر پمپ آتش نشانی و آبرسانی

درخواست حذف اطلاعات

در ساخت بوستر پمپ آتش نشاني از پمپ های دور ثابت استفاده می شود چرا که در هنگام مهار حریق آب می بایست از ابتدا با حداکثر فشار از اسپیرکلرهد و جعبه آتش نشاني خارج شود هم چنین به دلیل استفاده از بوستر پمپ آتش نشاني فقط در هنگام آتش سوزی، استفاده از پمپ دور متغیر اقتصادی نبوده پس از پمپ دور متغیر در بوستر پمپ آتش نشاني استفاده نمی شود نکته قابل توجه این است که قدرت پمپ در بوستر پمپ آتش نشاني می بایست بیشتر از بوستر پمپ آبرسانی در یک ساختمان باشد. جهت .ب اطلاعات و مشخصات فنی انواع بوستر پمپ به لینک زیر مراجعه نمایید. https://goo.gl/ajh6vz ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.persianblog.ir/post/7

مقایسه بوستر پمپ آتش نشانی و آبرسانی

درخواست حذف اطلاعات

در ساخت بوستر پمپ آتش نشاني از پمپ های دور ثابت استفاده می شود چرا که در هنگام مهار حریق آب می بایست از ابتدا با حداکثر فشار از اسپیرکلرهد و جعبه آتش نشاني خارج شود هم چنین به دلیل استفاده از بوستر پمپ آتش نشاني فقط در هنگام آتش سوزی، استفاده از پمپ دور متغیر اقتصادی نبوده پس از پمپ دور متغیر در بوستر پمپ آتش نشاني استفاده نمی شود نکته قابل توجه این است که قدرت پمپ در بوستر پمپ آتش نشاني می بایست بیشتر از بوستر پمپ آبرسانی در یک ساختمان باشد. جهت .ب اطلاعات و مشخصات فنی انواع بوستر پمپ به لینک زیر مراجعه نمایید. http://bit.ly/2me1hmi ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.ParsiBlog.com/Posts/6/مقايسه بوستر پمپ آتش نشاني و آبرساني/

مقایسه بوستر پمپ آتش نشانی و آبرسانی

درخواست حذف اطلاعات

در ساخت بوستر پمپ آتش نشاني از پمپ های دور ثابت استفاده می شود چرا که در هنگام مهار حریق آب می بایست از ابتدا با حداکثر فشار از اسپیرکلرهد و جعبه آتش نشاني خارج شود هم چنین به دلیل استفاده از بوستر پمپ آتش نشاني فقط در هنگام آتش سوزی، استفاده از پمپ دور متغیر اقتصادی نبوده پس از پمپ دور متغیر در بوستر پمپ آتش نشاني استفاده نمی شود نکته قابل توجه این است که قدرت پمپ در بوستر پمپ آتش نشاني می بایست بیشتر از بوستر پمپ آبرسانی در یک ساختمان باشد. جهت .ب اطلاعات و مشخصات فنی انواع بوستر پمپ به لینک زیر مراجعه نمایید. https://goo.gl/ajh6vz ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.ParsiBlog.com/Posts/6/مقايسه بوستر پمپ آتش نشاني و آبرساني/

مقایسه بوستر پمپ آتش نشانی و آبرسانی

درخواست حذف اطلاعات

در ساخت بوستر پمپ آتش نشاني از پمپ های دور ثابت استفاده می شود چرا که در هنگام مهار حریق آب می بایست از ابتدا با حداکثر فشار از اسپیرکلرهد و جعبه آتش نشاني خارج شود هم چنین به دلیل استفاده از بوستر پمپ آتش نشاني فقط در هنگام آتش سوزی، استفاده از پمپ دور متغیر اقتصادی نبوده پس از پمپ دور متغیر در بوستر پمپ آتش نشاني استفاده نمی شود نکته قابل توجه این است که قدرت پمپ در بوستر پمپ آتش نشاني می بایست بیشتر از بوستر پمپ آبرسانی در یک ساختمان باشد. جهت .ب اطلاعات و مشخصات فنی انواع بوستر پمپ به لینک زیر مراجعه نمایید. http://www.bamintahvie.com/category/pump-boster-pump/booster-pumps ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.persianblog.ir/post/7

بوستر پمپ

درخواست حذف اطلاعات

بوستر پمپ بوستر پمپ مجموعه ای است که چند پمپ به طور موازی به هم متصل است که اغلب یک خط رزرو می باشد. در واقع بوستر پمپ دستگاهی است که فشار سیال را افزایش داده و می تواند دبی و هد مورد نیاز را با حداقل انرژی و حداکثر راندمان تامین کند. اجزای تشکیل دهنده بوستر پمپ عبارتند از: 1-پمپ 2-الکتروموتور 3- کلکتور های ورودی و .وجی 4-شاسی 5-اتصالات اصلی و فرعی 6 پرشر مانومتر 7-منبع دیافراگمی انواع بوستر پمپ که مصارف مختلفی هم دارد : 1-بوستر پمپ آبرسانی 2-بوستر پمپ آتش نشاني فروشگاه ایران صنعت تولید کنند... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://spump.blog.ir/1395/12/15/بوستر-پمپ

بوستر پمپ آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

بوستر پمپ آتش نشاني حداقل شامل دو پمپ میباشد که از یکی از پمپ ها به عنوان پمپ اصلی و از دیگری به عنوان پمپ رزرو استفاده نمود. بوستر پمپ آتش نشاني می توانند با پمپ جاکی و یا بدون پمپ جاکی ساخته شوند. در محاسبات بوستر پمپپ آتش نشاني تعداد و ظرفیت الکتروپمپها باید به گونه ای محاسبه شود که هر یک از الکتروپمپها به تنهایی جوابگوی نیاز مجموعه باشد. بوستر پمپ آتش نشاني  بصورتت دور ثابت تولید می شوند چرا که در زمان نیاز باید الکتروپمپها جهت تامین هد و دبی باا حداکثر ظرفیت عمل نمایند. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.persianblog.ir/post/2

بوستر پمپ آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

بوستر پمپ آتش نشاني حداقل شامل دو پمپ میباشد که از یکی از پمپ ها به عنوان پمپ اصلی و از دیگری به عنوان پمپ رزرو استفاده نمود. بوستر پمپ آتش نشاني می توانند با پمپ جاکی و یا بدون پمپ جاکی ساخته شوند. در محاسبات بوستر پمپپ آتش نشاني تعداد و ظرفیت الکتروپمپها باید به گونه ای محاسبه شود که هر یک از الکتروپمپها به تنهایی جوابگوی نیاز مجموعه باشد. بوستر پمپ آتش نشاني  بصورتت دور ثابت تولید می شوند چرا که در زمان نیاز باید الکتروپمپها جهت تامین هد و دبی باا حداکثر ظرفیت عمل نمایند. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.persianblog.ir/post/2

ساخت بوستر پمپ آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

 بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه از انواع پمپ های ایرانی و خارجی با برند های معتبر گراندفوس،داب،پمپیران،پنتا.،لواراو...در انواع پمپهای تک پروانه یا طبقاتی و ... طبق سفارش مشتریان تولید و عرضه میگردد. بوستر پمپ آتش نشاني باید حداقل شامل دو پمپ باشد که از یکی از پمپ ها به عنوان پمپ اصلی و از دیگری به عنوان پمپ رزرو استفاده نمود.بوستر پمپ آتش نشاني می توانند بدون پمپ جاکی و یا با پمپ جاکی ساخته شوند. در محاسبات بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه تعداد و ظرفیت الکتروپمپها باید به گونه ای محاسبه شود که هر یک از الکتروپمپها به تنهایی جوابگوی نیاز مجموعه باشد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.persianblog.ir/post/6

ساخت بوستر پمپ آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

 بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه از انواع پمپ های ایرانی و خارجی با برند های معتبر گراندفوس،داب،پمپیران،پنتا.،لواراو...در انواع پمپهای تک پروانه یا طبقاتی و ... طبق سفارش مشتریان تولید و عرضه میگردد. بوستر پمپ آتش نشاني باید حداقل شامل دو پمپ باشد که از یکی از پمپ ها به عنوان پمپ اصلی و از دیگری به عنوان پمپ رزرو استفاده نمود.بوستر پمپ آتش نشاني می توانند بدون پمپ جاکی و یا با پمپ جاکی ساخته شوند. در محاسبات بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه تعداد و ظرفیت الکتروپمپها باید به گونه ای محاسبه شود که هر یک از الکتروپمپها به تنهایی جوابگوی نیاز مجموعه باشد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.ParsiBlog.com/Posts/5/ساخت بوستر پمپ آتش نشاني/

ساخت بوستر پمپ آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

 بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه از انواع پمپ های ایرانی و خارجی با برند های معتبر گراندفوس،داب،پمپیران،پنتا.،لواراو...در انواع پمپهای تک پروانه یا طبقاتی و ... طبق سفارش مشتریان تولید و عرضه میگردد. بوستر پمپ آتش نشاني باید حداقل شامل دو پمپ باشد که از یکی از پمپ ها به عنوان پمپ اصلی و از دیگری به عنوان پمپ رزرو استفاده نمود.بوستر پمپ آتش نشاني می توانند بدون پمپ جاکی و یا با پمپ جاکی ساخته شوند. در محاسبات بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه تعداد و ظرفیت الکتروپمپها باید به گونه ای محاسبه شود که هر یک از الکتروپمپها به تنهایی جوابگوی نیاز مجموعه باشد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.ParsiBlog.com/Posts/5/ساخت بوستر پمپ آتش نشاني/

ساخت بوستر پمپ آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

 بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه از انواع پمپ های ایرانی و خارجی با برند های معتبر گراندفوس،داب،پمپیران،پنتا.،لواراو...در انواع پمپهای تک پروانه یا طبقاتی و ... طبق سفارش مشتریان تولید و عرضه میگردد. بوستر پمپ آتش نشاني باید حداقل شامل دو پمپ باشد که از یکی از پمپ ها به عنوان پمپ اصلی و از دیگری به عنوان پمپ رزرو استفاده نمود.بوستر پمپ آتش نشاني می توانند بدون پمپ جاکی و یا با پمپ جاکی ساخته شوند. در محاسبات بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه تعداد و ظرفیت الکتروپمپها باید به گونه ای محاسبه شود که هر یک از الکتروپمپها به تنهایی جوابگوی نیاز مجموعه باشد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.persianblog.ir/post/6

استانداردهای بوستر پمپ آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

در ساختمان های مس.ی که از بوستر پمپ آتش نشاني استفاده شده معمولا برای اطفاء حریق از جعبه های آتش نشاني و یا هوزریل استفاده می شود که هر هوزریل قادر است 800 متر را در هر طبقه پوشش دهد که برای مساحت بیش از این مقدار در هر طبقه از جعبه های آتش نشاني استفاده می گردد. در فشار آب .وجی هر هوزریل 1/5 بار و جعبه آتش نشاني 3 و 4 بار (3 استاندارد اروپا- 4 استاندارد .) طراحی و انتخاب ظرفیت منبع آب بوستر پمپ آتش نشاني بر اساس کارکرد 30 دقیقه ای بوستر پمپ تا رسیدن نیروهای امدادی لحاظ می شود. هایدرانت نصب شده در محل راهروها و محوطه ها باید دارای 500 گالن بر دقیقه دبی باشد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.ParsiBlog.com/Posts/7/استانداردهاي بوستر پمپ آتش نشاني/

استانداردهای بوستر پمپ آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

در ساختمان های مس.ی که از بوستر پمپ آتش نشاني استفاده شده معمولا برای اطفاء حریق از جعبه های آتش نشاني و یا هوزریل استفاده می شود که هر هوزریل قادر است ۸۰۰ متر را در هر طبقه پوشش دهد که برای مساحت بیش از این مقدار در هر طبقه از جعبه های آتش نشاني استفاده می گردد. در فشار آب .وجی هر هوزریل ۱/۵ بار و جعبه آتش نشاني ۳ و ۴ بار (۳ استاندارد اروپا- ۴ استاندارد .) طراحی و انتخاب ظرفیت منبع آب بوستر پمپ آتش نشاني بر اساس کارکرد ۳۰ دقیقه ای بوستر پمپ تا رسیدن نیروهای امدادی لحاظ می شود. هایدرانت نصب شده در محل راهروها و محوطه ها باید دارای ۵۰۰ گالن بر دقیقه دبی باشد. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.persianblog.ir/post/8

اجزای تشکیل دهنده ی بوستر پمپ آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

از اجزای تشکیل دهنده ی بوستر پمپ آتش نشاني می توان بهپمپ جوکی: در ظرفیت های بالا ، بوستر پمپ آتش نشاني به جهت جلوگیری از عملکرد الکتروپمپهای بزرگتر برای جبران و تامین فشار مصارف جزئی از الکتروپمپهای کوچکتر استفاده می شود.کلکتور: کلکتورهای بکار رفته در بوستر پمپ آتش نشاني از نوع فولادی مانسمان  فشارقوی بدون درز سیاه انتخاب می شود.شیر آلات: شیرآلات بکار رفته در بوستر پمپ آتش نشاني تا سایز ۲ اینچ از نوعع برنجی با اتصال دنده ای و از سایز "۲ به بالا در صورت درخواست از نوع چدنی با اتصالل فلنچی انتخاب می گردند.و ...جهت .ب اطلاعات تکمیلی به لینک زیر مراجعه ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.persianblog.ir/post/3

اجزای تشکیل دهنده ی بوستر پمپ آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

از اجزای تشکیل دهنده ی بوستر پمپ آتش نشاني می توان بهپمپ جوکی: در ظرفیت های بالا ، بوستر پمپ آتش نشاني به جهت جلوگیری از عملکرد الکتروپمپهای بزرگتر برای جبران و تامین فشار مصارف جزئی از الکتروپمپهای کوچکتر استفاده می شود.کلکتور: کلکتورهای بکار رفته در بوستر پمپ آتش نشاني از نوع فولادی مانسمان  فشارقوی بدون درز سیاه انتخاب می شود.شیر آلات: شیرآلات بکار رفته در بوستر پمپ آتش نشاني تا سایز ۲ اینچ از نوعع برنجی با اتصال دنده ای و از سایز "۲ به بالا در صورت درخواست از نوع چدنی با اتصالل فلنچی انتخاب می گردند.و ...جهت .ب اطلاعات تکمیلی به لینک زیر مراجعه ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.persianblog.ir/post/3

اجزای تشکیل دهنده ی بوستر پمپ آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

از اجزای تشکیل دهنده ی بوستر پمپ آتش نشاني می توان بهپمپ جوکی: در ظرفیت های بالا ، بوستر پمپ آتش نشاني به جهت جلوگیری از عملکرد الکتروپمپهای بزرگتر برای جبران و تامین فشار مصارف جزئی از الکتروپمپهای کوچکتر استفاده می شود.کلکتور: کلکتورهای بکار رفته در بوستر پمپ آتش نشاني از نوع فولادی مانسمان  فشارقوی بدون درز سیاه انتخاب می شود.شیر آلات: شیرآلات بکار رفته در بوستر پمپ آتش نشاني تا سایز 2 اینچ از نوعع برنجی با اتصال دنده ای و از سایز "2 به بالا در صورت درخواست از نوع چدنی با اتصالل فلنچی انتخاب می گردند.و ...جهت .ب اطلاعات تکمیلی به لینک زیر مراجعه ن... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.ParsiBlog.com/Posts/2/اجزاي تشکيل دهنده ي بوستر پمپ آتش نشاني/

کلکتور بوستر پمپ آبرسانی

درخواست حذف اطلاعات

کلکتورهای بکار رفته در بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه از نوع فولادی مانسمان  فشارقوی بدون درز سیاه انتخاب می شود در نهایت با پوشش ضد زنگ و رنگ قرمز پوشش داده می شود. روی کلکتور .وجی هر دستگاه بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه محل نصب متعلقات کنترلی به ازای هر پمپ یکدستگاه پرشر سوییچ ،مانومتر فشار ، محل نصب شیر تست،محل نصب شیر تخلیه ، اتصال منبع تحت فشار در نظر گرفته میشود. روی کلکتور .وجی بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه یک اتصال به قطرحداقل ۱ اینچ برای نصب لوله آب شهردر نظر گرفته میشود. سایز کلکتور مکش بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه بر اساس ۱۵۰ درصد ظر... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.persianblog.ir/post/4

کلکتور بوستر پمپ آبرسانی

درخواست حذف اطلاعات

کلکتورهای بکار رفته در بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه از نوع فولادی مانسمان  فشارقوی بدون درز سیاه انتخاب می شود در نهایت با پوشش ضد زنگ و رنگ قرمز پوشش داده می شود. روی کلکتور .وجی هر دستگاه بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه محل نصب متعلقات کنترلی به ازای هر پمپ یکدستگاه پرشر سوییچ ،مانومتر فشار ، محل نصب شیر تست،محل نصب شیر تخلیه ، اتصال منبع تحت فشار در نظر گرفته میشود. روی کلکتور .وجی بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه یک اتصال به قطرحداقل ۱ اینچ برای نصب لوله آب شهردر نظر گرفته میشود. سایز کلکتور مکش بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه بر اساس ۱۵۰ درصد ظر... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.persianblog.ir/post/4

کلکتور بوستر پمپ آبرسانی

درخواست حذف اطلاعات

کلکتورهای بکار رفته در بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه از نوع فولادی مانسمان  فشارقوی بدون درز سیاه انتخاب می شود در نهایت با پوشش ضد زنگ و رنگ قرمز پوشش داده می شود. روی کلکتور .وجی هر دستگاه بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه محل نصب متعلقات کنترلی به ازای هر پمپ یکدستگاه پرشر سوییچ ،مانومتر فشار ، محل نصب شیر تست،محل نصب شیر تخلیه ، اتصال منبع تحت فشار در نظر گرفته میشود. روی کلکتور .وجی بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه یک اتصال به قطرحداقل 1 اینچ برای نصب لوله آب شهردر نظر گرفته میشود. سایز کلکتور مکش بوستر پمپ آتش نشاني بامین تهویه بر اساس 150 درصد ظرفی... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.ParsiBlog.com/Posts/3/کلکتور بوستر پمپ آبرساني/

مقایسه بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

در بوستر پمپ آبرسانی از دو مدل پمپ دور ثابت و دور متغیر استفاده می شود که بنا به در خواست مشتریان محترم انتخاب می شود استفاده از پمپ های دور متغیر هزینه بیشتر در .ید اما مصرف برق کمتر را به دنبال دارد. هم چنین پمپ دور متغیر طول عمر بیشتری نسبت به پمپ دور ثابت دارد قابل ذکر است که در یک ساختمان قدرت پمپ بوستر پمپ آبرسانی همواره کمتر از بوستر پمپ آتش نشاني می باشد. جهت .ب اطلاعات و مشخصات فنی انواع بوستر پمپ به لینک زیر مراجعه نمایید. www.bamintahvie.com/category/pump-boster-pump/booster-pumps ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviebp.ParsiBlog.com/Posts/7/مقايسه بوستر پمپ آبرساني و آتش نشاني/

مقایسه بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

در بوستر پمپ آبرسانی از دو مدل پمپ دور ثابت و دور متغیر استفاده می شود که بنا به در خواست مشتریان محترم انتخاب می شود استفاده از پمپ های دور متغیر هزینه بیشتر در .ید اما مصرف برق کمتر را به دنبال دارد. هم چنین پمپ دور متغیر طول عمر بیشتری نسبت به پمپ دور ثابت دارد قابل ذکر است که در یک ساختمان قدرت پمپ بوستر پمپ آبرسانی همواره کمتر از بوستر پمپ آتش نشاني می باشد.جهت .ب اطلاعات و مشخصات فنی انواع بوستر پمپ به لینک زیر مراجعه نمایید.www.bamintahvie.com/category/pump-boster-pump/booster-pumps ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviebp.persianblog.ir/post/8

مزایای استفاده از بوستر پمپ آبرسانی

درخواست حذف اطلاعات

از مزایای استفاده از بوستر پمپ آبرسانی در صنعت میتوان به موارد زیر اشاره نمود:جهت کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی در هزینه های برق مصرفی از بوستر پمپ آبرسانی اسفاده می شود.در بوستر پمپ آبرسانی one/off از چند بوستر پمپ استفاده شده که هر کدام بخشی از ظرفیت بوستر پمپ آبرسانی را تامین می کنند پس جهت پوشش ظرفیت های مختلف به تعداد مورد نیاز، پمپ روشن می شود.در صورت کم بودن دبی پمپ اول و برای رفع این کاستی پمپ دیگری شروع به کار می کند.با استفاده از پمپ رزرو بوستر پمپ حتی در ح. .. عملکرد بدون وقفه ای خواهد داشت.اجزای مختلف بوستر پمپ آبرسانی قابلیت جدا سازی و مونتاژ را د ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviebp.ParsiBlog.com/Posts/6/مزاياي استفاده از بوستر پمپ آبرساني/

مزایای استفاده از بوستر پمپ آبرسانی

درخواست حذف اطلاعات

از مزایای استفاده از بوستر پمپ آبرسانی در صنعت میتوان به موارد زیر اشاره نمود:جهت کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی در هزینه های برق مصرفی از بوستر پمپ آبرسانی اسفاده می شود.در بوستر پمپ آبرسانی one/off از چند بوستر پمپ استفاده شده که هر کدام بخشی از ظرفیت بوستر پمپ آبرسانی را تامین می کنند پس جهت پوشش ظرفیت های مختلف به تعداد مورد نیاز، پمپ روشن می شود.در صورت کم بودن دبی پمپ اول و برای رفع این کاستی پمپ دیگری شروع به کار می کند.با استفاده از پمپ رزرو بوستر پمپ حتی در ح. .. عملکرد بدون وقفه ای خواهد داشت.اجزای مختلف بوستر پمپ آبرسانی قابلیت جدا سازی و مونتاژ را د ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviebp.persianblog.ir/post/7

نکات مهم در .ید بوستر پمپ آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

نکات مهم بوستر پمپ آتش نشاني: توجه به دبی مصرفی و فشار مورد نیاز دورترین مصرف کننده در زمان بروز آتش سوزی از نکات مهم در انتخاب بوستر پمپ می باشد. در بوستر پمپ ها از دو پمپ استفاده شده هر یک از این پمپ ها می توانند فشار مورد نیاز سیستم را تامین کنند. استفاده از دو پمپ به دلیل آن است که در هنگام .. پمپ اول، پمپ دوم وارد مدار شده و کارکرد بوستر پمپ ادامه پیدا کند. در صورتی که فشار مورد نیاز بسیار کمتر از توان پمپ اصلی باشد برای صرفه جویی و هم چنین جلوگیری از مستهلک شدن پمپ اصلی از یک پمپ دیگر به نام پمپ جوکی استفاده می شود. لطفا جهت .ب اطلاعات تکمیلی، بررسی و .ی ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.persianblog.ir/post/9

نکات مهم در .ید بوستر پمپ آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

نکات مهم بوستر پمپ آتش نشاني: توجه به دبی مصرفی و فشار مورد نیاز دورترین مصرف کننده در زمان بروز آتش سوزی از نکات مهم در انتخاب بوستر پمپ می باشد. در بوستر پمپ ها از دو پمپ استفاده شده هر یک از این پمپ ها می توانند فشار مورد نیاز سیستم را تامین کنند. استفاده از دو پمپ به دلیل آن است که در هنگام .. پمپ اول، پمپ دوم وارد مدار شده و کارکرد بوستر پمپ ادامه پیدا کند. در صورتی که فشار مورد نیاز بسیار کمتر از توان پمپ اصلی باشد برای صرفه جویی و هم چنین جلوگیری از مستهلک شدن پمپ اصلی از یک پمپ دیگر به نام پمپ جوکی استفاده می شود. لطفا جهت .ب اطلاعات تکمیلی، بررسی و .ی ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.ParsiBlog.com/Posts/8/نکات مهم در خريد بوستر پمپ آتش نشاني/

فروش بوستر پمپ آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

شرکت بامین تهویه سازنده انواع بوستر پمپ های آبرسانی و بوستر پمپ های آتش نشاني در ظرفیت های متفاوت این امکان را برای مشتریان محترم فراهم آورده تا با در نظر گرفتن شرایط پروژه کیفیت متریال و تجهیزات بوستر پمپ رابه انتخاب خود برگزینند. این امکانات شامل برند پمپ های اصلی و فرعی ،امکانات  تابلو برق ، کنترل کننده ها ، منبع تحت فشار و... میباشد. شرکت بامین تهویه با ساخت و عرضه کاملترین پکیج کنترل دور بوستر پمپ تمامی نیازهای مشتریان را شناسایی و با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت بیشترین امکانات را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. کارشناسان شرکت بامین تهویه ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.persianblog.ir/post/5

فروش بوستر پمپ آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

شرکت بامین تهویه سازنده انواع بوستر پمپ های آبرسانی و بوستر پمپ های آتش نشاني در ظرفیت های متفاوت این امکان را برای مشتریان محترم فراهم آورده تا با در نظر گرفتن شرایط پروژه کیفیت متریال و تجهیزات بوستر پمپ رابه انتخاب خود برگزینند. این امکانات شامل برند پمپ های اصلی و فرعی ،امکانات  تابلو برق ، کنترل کننده ها ، منبع تحت فشار و... میباشد. شرکت بامین تهویه با ساخت و عرضه کاملترین پکیج کنترل دور بوستر پمپ تمامی نیازهای مشتریان را شناسایی و با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت بیشترین امکانات را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. کارشناسان شرکت بامین تهویه ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.ParsiBlog.com/Posts/4/فروش بوستر پمپ آتش نشاني/

فروش بوستر پمپ آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

شرکت بامین تهویه سازنده انواع بوستر پمپ های آبرسانی و بوستر پمپ های آتش نشاني در ظرفیت های متفاوت این امکان را برای مشتریان محترم فراهم آورده تا با در نظر گرفتن شرایط پروژه کیفیت متریال و تجهیزات بوستر پمپ رابه انتخاب خود برگزینند. این امکانات شامل برند پمپ های اصلی و فرعی ،امکانات  تابلو برق ، کنترل کننده ها ، منبع تحت فشار و... میباشد. شرکت بامین تهویه با ساخت و عرضه کاملترین پکیج کنترل دور بوستر پمپ تمامی نیازهای مشتریان را شناسایی و با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت بیشترین امکانات را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. کارشناسان شرکت بامین تهویه ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.persianblog.ir/post/5

فروش بوستر پمپ آتش نشانی

درخواست حذف اطلاعات

شرکت بامین تهویه سازنده انواع بوستر پمپ های آبرسانی و بوستر پمپ های آتش نشاني در ظرفیت های متفاوت این امکان را برای مشتریان محترم فراهم آورده تا با در نظر گرفتن شرایط پروژه کیفیت متریال و تجهیزات بوستر پمپ رابه انتخاب خود برگزینند. این امکانات شامل برند پمپ های اصلی و فرعی ،امکانات  تابلو برق ، کنترل کننده ها ، منبع تحت فشار و... میباشد. شرکت بامین تهویه با ساخت و عرضه کاملترین پکیج کنترل دور بوستر پمپ تمامی نیازهای مشتریان را شناسایی و با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت بیشترین امکانات را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. کارشناسان شرکت بامین تهویه ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviefirebp.ParsiBlog.com/Posts/4/فروش بوستر پمپ آتش نشاني/

اجزای بوستر پمپ آبرسانی

درخواست حذف اطلاعات

معرفی برخی از اجزای تشکیل دهنده بوستر پمپ آبرسانی شاسی جهت نصب الکتروپمپ‌های بوستر پمپ آبرسانی: از شاسی ، بمنظور نصب الکتروپمپ‌های بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر استفاده می گردد .نوع شاسی مورد نیاز بنا بر ظرفیت و ابعاد و مشخصات و مدل پمپ ها متفاوت می باشد. شاسی اصلی پس از ساخت به رنگ پودری الکترو استاتیک آغشته میگردد. تابلوی کنترل فرمان و قدرت بوستر پمپ آبرسانی: تابلوی کنترل فرمان و قدرت تمام اتوماتیک از برند تله مکانیک ، که شامل تجهیزات الکتریکی مدار فرمان وقدرت مدار بوستر پمپ می باشد کلکتور مکش و رانش بوستر پمپ آبرسانی: با توجه به نوع کاربری بوستر پ ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviebp.ParsiBlog.com/Posts/5/اجزاي بوستر پمپ آبرساني/

اجزای اصلی تشکیل دهنده بوستر پمپ آبرسانی

درخواست حذف اطلاعات

معرفی برخی از اجزای تشکیل دهنده بوستر پمپ آبرسانیشاسی جهت نصب الکتروپمپ‌های بوستر پمپ آبرسانی: از شاسی ، بمنظور نصب الکتروپمپ‌های بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر استفاده می گردد .نوع شاسی مورد نیاز بنا بر ظرفیت و ابعاد و مشخصات و مدل پمپ ها متفاوت می باشد. شاسی اصلی پس از ساخت به رنگ پودری الکترو استاتیک آغشته میگردد.تابلوی کنترل فرمان و قدرت بوستر پمپ آبرسانی: تابلوی کنترل فرمان و قدرت تمام اتوماتیک از برند تله مکانیک ، که شامل تجهیزات الکتریکی مدار فرمان وقدرت مدار بوستر پمپ می باشدکلکتور مکش و رانش بوستر پمپ آبرسانی: با توجه به نوع کاربری بوستر پمپ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviebp.persianblog.ir/post/6

چرا از بوستر پمپ استفاده می شود؟

درخواست حذف اطلاعات

به دلایل مختلفی ممکن است در آبرسانی با کاهش فشار مواجه شویم  جهت رفع آن از بوستر پمپ استفاده می شود. کاهش فشار در مجتمع های مس.ی به دلیل استفاده تعداد افراد زیاد رخ می دهد. در ساختمان های مرتفع امکان کاهش فشار در طبقات آ. وجود دارد در پروژه های آبیاری قطره ای به دلیل ضرورت رساندن آب با فشار ی.ان از بوستر پمپ آبرسانی استفاده می شود. در آبرسانی به زمین های کشاورزی به دلیل وسیع بودن آن امکان کاهش فشار و عدم آبرسانی در نقاط دور از منبع وجود دارد بوستر پمپ آتش نشاني در سیستم اطفاء حریق ساختمان های که از آن استفاده می کنند وجود دارد. جهت .ب اطلاعات بیشترمی توان ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://btbosterpump.ParsiBlog.com/Posts/3/چرا از بوستر پمپ استفاده مي شود؟/

چرا از بوستر پمپ استفاده می شود؟

درخواست حذف اطلاعات

به دلایل مختلفی ممکن است در آبرسانی با کاهش فشار مواجه شویم  جهت رفع آن از بوستر پمپ استفاده می شود. کاهش فشار در مجتمع های مس.ی به دلیل استفاده تعداد افراد زیاد رخ می دهد. در ساختمان های مرتفع امکان کاهش فشار در طبقات آ. وجود دارد در پروژه های آبیاری قطره ای به دلیل ضرورت رساندن آب با فشار ی.ان از بوستر پمپ آبرسانی استفاده می شود. در آبرسانی به زمین های کشاورزی به دلیل وسیع بودن آن امکان کاهش فشار و عدم آبرسانی در نقاط دور از منبع وجود دارد بوستر پمپ آتش نشاني در سیستم اطفاء حریق ساختمان های که از آن استفاده می کنند وجود دارد. جهت .ب اطلاعات بیشترمی توان ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://btboosterpump.persianblog.ir/post/4

آِیا می دانید بوستر پمپ چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

بوستر پمپ به ماشینی میگویند که وظیفه افزایش فشار سیال را بعهده دارد.بوستر پمپ یک دستگاه مرتبط به هم و یکپارچه ای می باشد که از چندین الکترو پمپ تشکیل شده است که در آن دو یا چند پمپ به صورت موازی به یکدیگر متصل شده اند تا مجموع آب مصرفی و مجموع فشار وارد شده بر سیستم را تأمین نمایند. بوستر پمپ به طور کلی از یک مکانیسم ساده که غالباً حاوی تنها یک مرحله افزایش فشار شبکه آبرسانی است در حال حاضر برای افزایش فشار سیال استفاده مینماید. وظیفه بوستر پمپ افزایش فشار لازم برای تامین شبکه مصرف ساختمان های  بسیار مرتفع می باشد که از این حیث بسیار عالی می باشد.  ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://btbosterpump.ParsiBlog.com/Posts/1/آِيا مي دانيد بوستر پمپ چيست؟/

آِیا می دانید بوستر پمپ چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

بوستر پمپ به ماشینی میگویند که وظیفه افزایش فشار سیال را بعهده دارد.بوستر پمپ یک دستگاه مرتبط به هم و یکپارچه ای می باشد که از چندین الکترو پمپ تشکیل شده است که در آن دو یا چند پمپ به صورت موازی به یکدیگر متصل شده اند تا مجموع آب مصرفی و مجموع فشار وارد شده بر سیستم را تأمین نمایند. بوستر پمپ به طور کلی از یک مکانیسم ساده که غالباً حاوی تنها یک مرحله افزایش فشار شبکه آبرسانی است در حال حاضر برای افزایش فشار سیال استفاده مینماید. وظیفه بوستر پمپ افزایش فشار لازم برای تامین شبکه مصرف ساختمان های  بسیار مرتفع می باشد که از این حیث بسیار عالی می باشد.   ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://btboosterpump.persianblog.ir/post/2

مکمل بنزین اکتان بوستر ان او اس-ناس-nos

درخواست حذف اطلاعات

مکمل بنزین اکتان بوستر ناس-nos به همراه نیترو متان ناس  یک مکمل سوخت مخلوط شده با mmt دارای  عملکرد افزایش قدرت خودرو ، همراه با نیترو متان و روانکار مخصوص توسعه یافته برای موتور های ماشین با عمکرد و کارایی بالا. مکمل بنزین اکتان بوستر ان او اس-nos با فرمولاسیون ریسینگ مطمئن و کاملا بی خطر برای سنسورهای ا.یژن و کاتالیست ها مناسب می باشد.ویژگی های مکمل بنزین اکتان بوستر ناس-nos : افزایش دهنده عدد اکتان تا 31 واحد (1 عدد مکمل بنزین اکتان بوستر ناس=31 واحد)  بهبود مسافت پیموده شده توسط بنزین حذف ضربه ، صدای غژ غژ و درنگ و ریپ زدن. تمیز کننده انژکتور و ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://carwash-sayar.blog.ir/1395/12/10/مکمل-بنزین-اکتان-بوستر-ان-او-اس-ناس-NOS

مکمل بنزین اکتان بوستر ان او اس-ناس-nos

درخواست حذف اطلاعات

مکمل بنزین اکتان بوستر ناس-nos به همراه نیترو متان ناس  یک مکمل سوخت مخلوط شده با mmt دارای  عملکرد افزایش قدرت خودرو ، همراه با نیترو متان و روانکار مخصوص توسعه یافته برای موتور های ماشین با عمکرد و کارایی بالا. مکمل بنزین اکتان بوستر ان او اس-nos با فرمولاسیون ریسینگ مطمئن و کاملا بی خطر برای سنسورهای ا.یژن و کاتالیست ها مناسب می باشد.ویژگی های مکمل بنزین اکتان بوستر ناس-nos : افزایش دهنده عدد اکتان تا 31 واحد (1 عدد مکمل بنزین اکتان بوستر ناس=31 واحد)  بهبود مسافت پیموده شده توسط بنزین حذف ضربه ، صدای غژ غژ و درنگ و ریپ زدن. تمیز کننده انژکتور و ک ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ganjipakhsh.blog.ir/1395/11/25/مکمل-بنزین-اکتان-بوستر-ان-او-اس-ناس-NOS

مکمل بنزین اکتان بوستر ان او اس-ناس-nos

درخواست حذف اطلاعات

مکمل بنزین اکتان بوستر ناس-nos به همراه نیترو متان ناس  یک مکمل سوخت مخلوط شده با mmt دارای  عملکرد افزایش قدرت خودرو ، همراه با نیترو متان و روانکار مخصوص توسعه یافته برای موتور های ماشین با عمکرد و کارایی بالا. مکمل بنزین اکتان بوستر ان او اس-nos با فرمولاسیون ریسینگ مطمئن و کاملا بی خطر برای سنسورهای ا.یژن و کاتالیست ها مناسب می باشد.ویژگی های مکمل بنزین اکتان بوستر ناس-nos : افزایش دهنده عدد اکتان تا 31 واحد (1 عدد مکمل بنزین اکتان بوستر ناس=31 واحد)  بهبود مسافت پیموده شده توسط بنزین حذف ضربه ، صدای غژ غژ و درنگ و ریپ زدن. تمیز کننده انژکتور و ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sonax.blog.ir/1395/11/25/مکمل-بنزین-اکتان-بوستر-ان-او-اس-ناس-NOS

چرا از بوستر پمپ استفاده می شود؟

درخواست حذف اطلاعات

در پروژه های آبیاری قطره ای به دلیل ضرورت رساندن آب با فشار ی.ان از بوستر پمپ آبرسانی استفاده می شود. به دلایل مختلفی ممکن است در آبرسانی با کاهش فشار مواجه شویم  جهت رفع آن از بوستر پمپ استفاده می شود. کاهش فشار در مجتمع های مس.ی به دلیل استفاده تعداد افراد زیاد رخ می دهد. در ساختمان های مرتفع امکان کاهش فشار در طبقات آ. وجود دارد در آبرسانی به زمین های کشاورزی به دلیل وسیع بودن آن امکان کاهش فشار و عدم آبرسانی در نقاط دور از منبع وجود دارد جهت .ب اطلاعات بیشترمی توانید به لینک زیرمراجعه نمایید : بوستر پمپ ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviebp.ParsiBlog.com/Posts/9/چرا از بوستر پمپ استفاده مي شود؟/

چرا از بوستر پمپ استفاده می شود؟

درخواست حذف اطلاعات

در پروژه های آبیاری قطره ای به دلیل ضرورت رساندن آب با فشار ی.ان از بوستر پمپ آبرسانی استفاده می شود. به دلایل مختلفی ممکن است در آبرسانی با کاهش فشار مواجه شویم  جهت رفع آن از بوستر پمپ استفاده می شود. کاهش فشار در مجتمع های مس.ی به دلیل استفاده تعداد افراد زیاد رخ می دهد. در ساختمان های مرتفع امکان کاهش فشار در طبقات آ. وجود دارد در آبرسانی به زمین های کشاورزی به دلیل وسیع بودن آن امکان کاهش فشار و عدم آبرسانی در نقاط دور از منبع وجود دارد جهت .ب اطلاعات بیشترمی توانید به لینک زیرمراجعه نمایید : بوستر پمپ ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bamintahviebp.persianblog.ir/post/10