وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

دلیل - جستجو

دلیل از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتها و وبلاگهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورت مشاهده مطالب نامناسب، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.حرفام

درخواست حذف اطلاعات

بی دليل خندیدن  بی دليل گریه . بی دليل نعره کشیدن بی دليل زل زدن به دیوار بی دليل سکوت . بی دليل .... همه ی بی دليل هایم را دليل تویی  حتی دليل نوشتن این سطر ها و ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ziz4k.blog.ir/post/305

تعبیر خواب بنا .

درخواست حذف اطلاعات

رویای بنا . . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر .ی بیند که شهری بنا کرد، دليل که جماعتی از مردمان را در پناه خود گیرد. اگر بیند قلعه بنا کرد، دليل که از شر دشمنان ایمن شود. اگر بیند کوشکی(قصر کوچکی) بنا کرد، دليل که به کار دنیا مشغول شود. اگر بیند سرائی (خانه ای) بنا کرد و در وی بنشست. دليل که نفقه هاو خیرهاونعمتهای زیادی بیند اگر بیند مسجدی را بنا کرد، دليل که جمعی را به کار صالح جمع آورد اگر بیند بنای مناره نهاد، دليل که نام او به خیرات منتشر شود. اگر بیند طرازی (زینتی وتزئینی)بناکرد، دليل که زنی خواهد. اگر ماده ای بناکرد، دليل که در غم و... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.persianblog.ir/post/188

تعبیر خواب بنا .

درخواست حذف اطلاعات

خواب بنا . . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر .ی بیند که شهری بنا کرد، دليل که جماعتی از مردمان را در پناه خود گیرد. اگر بیند قلعه بنا کرد، دليل که از شر دشمنان ایمن شود. اگر بیند کوشکی(قصر کوچکی) بنا کرد، دليل که به کار دنیا مشغول شود. اگر بیند سرائی (خانه ای) بنا کرد و در وی بنشست. دليل که نفقه هاو خیرهاونعمتهای زیادی بیند اگر بیند مسجدی را بنا کرد، دليل که جمعی را به کار صالح جمع آورد اگر بیند بنای مناره نهاد، دليل که نام او به خیرات منتشر شود. اگر بیند طرازی (زینتی وتزئینی)بناکرد، دليل که زنی خواهد. اگ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir20.blog.ir/post/تعبیر خواب بنا کردن

.عارض بین الأدلّة المحرزة

درخواست حذف اطلاعات

1- تعارض بین ادله محرزه دليل محرز چنانکه گذشت شامل دليل شرعی لفظی و عقلی است که دليل شرعی به نوبه خود به دليل شرعی لفظی و غیر لفظی تقسیم می شود. دليل عقلی تنها در صورتی که قطعی باشد حجت است، ولی هر دو قسم دليل شرعی یعنی لفظی و غیر لفظی اگر قطعی باشد حجت است و بعضی از ادله شرعی نیز با وجود قطعی نبودن به دليل اینکه دليل قطعی بر حجیت آن ها داریم، حجت هستند. پس هنگامی که دليل عقلی با دليل دیگری از هر نوع که باشد تعارض کند، اگر دليل عقلی قطعی باشد در هر حال بر معارضش مقدم می شود،  فإذا تعارض الدليل العقلیّ مع دليل ما فإن کان الدليل العقلیّ قطعیّا قدّم على معار ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alisafarnavadeh.blog.ir/1395/12/16/التعارض-بین-الادله-المحرزه

تعبیر خواب بنا .

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب بنا . . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر .ی بیند که شهری بنا کرد، دليل که جماعتی از مردمان را در پناه خود گیرد. اگر بیند قلعه بنا کرد، دليل که از شر دشمنان ایمن شود. اگر بیند کوشکی(قصر کوچکی) بنا کرد، دليل که به کار دنیا مشغول شود. اگر بیند سرائی (خانه ای) بنا کرد و در وی بنشست. دليل که نفقه هاو خیرهاونعمتهای زیادی بیند اگر بیند مسجدی را بنا کرد، دليل که جمعی را به کار صالح جمع آورد اگر بیند بنای مناره نهاد، دليل که نام او به خیرات منتشر شود. اگر بیند طرازی (زینتی وتزئینی)بناکرد، دليل که زنی خواه... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1395/12/11/post-829/

تعبیر خواب پادشاه

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب پادشاه . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر .ی پادشاه را گشاده روی و .م بیند، دليل است که کار او گشاد شود. اگر .ی . پادشاه را به خواب بیند، دليل است کاری کند که زود به صلاح بازآید. اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دليل که از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد. اگر ندیم پادشاه را بیند، دليل است او را از .ی ملامت رسد. اگر ملازمان پادشاه را بیند، دليل است که شغل و عمل او به صلاح آید. اگر اعوان و ندیمان یاوران و ه.نان پادشاه را بیند، دليل است که کار او گشاده شود. اگر .ان پادشاه را بیند، دليل است که .ی او را ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1395/12/15/post-904/

تعبیر خواب پادشاه

درخواست حذف اطلاعات

رویای پادشاه . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر .ی پادشاه را گشاده روی و .م بیند، دليل است که کار او گشاد شود. اگر .ی . پادشاه را به خواب بیند، دليل است کاری کند که زود به صلاح بازآید. اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دليل که از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد. اگر ندیم پادشاه را بیند، دليل است او را از .ی ملامت رسد. اگر ملازمان پادشاه را بیند، دليل است که شغل و عمل او به صلاح آید. اگر اعوان و ندیمان یاوران و ه.نان پادشاه را بیند، دليل است که کار او گشاده شود. اگر .ان پادشاه را بیند، دليل است که .ی او را ملامت کند و چیزی که از دست او رفته بود، ب... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.persianblog.ir/post/250

تعبیر خواب پادشاه

درخواست حذف اطلاعات

تاویل رویای پادشاه . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر .ی پادشاه را گشاده روی و .م بیند، دليل است که کار او گشاد شود. اگر .ی . پادشاه را به خواب بیند، دليل است کاری کند که زود به صلاح بازآید. اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دليل که از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد. اگر ندیم پادشاه را بیند، دليل است او را از .ی ملامت رسد. اگر ملازمان پادشاه را بیند، دليل است که شغل و عمل او به صلاح آید. اگر اعوان و ندیمان یاوران و ه.نان پادشاه را بیند، دليل است که کار او گشاده شود. اگر .ان پادشاه را بیند، دليل است که .ی او را ملامت کند و چیزی که از دست او رفته بود، به دست او بازآ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/491/تعبير خواب پادشاه/

. تحقیق درمورد منابع استنباط احکام

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از ژیکو . تحقیق درمورد منابع استنباط احکام . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 42 مبانی حقوق .ی مبحث تعارض ادلتعادل و تراجیحاین فصل پیرامون تعارض دليل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دليل در عرض و مرتبة دليل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دليل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دليل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دليل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دليل بگوید . مسافر ش.ته است و یک دليل ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://zhicko.blogsky.com/1395/12/20/post-34509/دانلود-تحقیق-درمورد-منابع-استنباط-احکام

تعبیر خواب پادشاه

درخواست حذف اطلاعات

خواب پادشاه . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر .ی پادشاه را گشاده روی و .م بیند، دليل است که کار او گشاد شود. اگر .ی . پادشاه را به خواب بیند، دليل است کاری کند که زود به صلاح بازآید. اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دليل که از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد. اگر ندیم پادشاه را بیند، دليل است او را از .ی ملامت رسد. اگر ملازمان پادشاه را بیند، دليل است که شغل و عمل او به صلاح آید. اگر اعوان و ندیمان یاوران و ه.نان پادشاه را بیند، دليل است که کار او گشاده شود. اگر .ان پادشاه را بیند، دليل است که .ی او را ملامت کن ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir20.blog.ir/post/تعبیر خواب پادشاه

تعبیر خواب بیت المعمور

درخواست حذف اطلاعات

خواب بیت المعمور محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی بیند در بیت المعمور شد، دليل که در میان مردم به امانت یا به علم ظاهر گردد و حج کند و از شر دشمنان ایمن گردد. اگر بیت المعمور را بر زمین بیند، دليل که به پادشاه عالم عادل پیوسته شود.اگر بیند در بیت المعمور خانه ساخت یا .، دليل که اجل وی نزدیک باشد. اگر بیند پیرامون بیت المعمور طواف می کرد، دليل که از دنیا برود. اگر بیت المعمور را به کردار مسجدی دید و در وی . کرد، دليل که همه حاجات او روا شود. متن از سایت تعبیر خواب جامع اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1395/12/14-6

تعبیر خواب بیت المعمور

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب بیت المعمور محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی بیند در بیت المعمور شد، دليل که در میان مردم به امانت یا به علم ظاهر گردد و حج کند و از شر دشمنان ایمن گردد. اگر بیت المعمور را بر زمین بیند، دليل که به پادشاه عالم عادل پیوسته شود.اگر بیند در بیت المعمور خانه ساخت یا .، دليل که اجل وی نزدیک باشد. اگر بیند پیرامون بیت المعمور طواف می کرد، دليل که از دنیا برود. اگر بیت المعمور را به کردار مسجدی دید و در وی . کرد، دليل که همه حاجات او روا شود. متن از سایت تعبیر خواب جامع اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1395/12/14/post-874/

تعبیر خواب بینی

درخواست حذف اطلاعات

رویای بینی . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است. اول: عزو سرافرازی، دوم: مال، سوم: بزرگی و عظمت، چهارم: فرزند، پنجم: عیش وزندگی خوش. متن از سایت تعبیر خواب جامع دانیال نبی علیه السلام می فرماید: بینی در خواب، دليل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند، دليل قدر وجاه بیننده است. اگر بیند که بینی او کوتاه شده است، دليل بر نقصان قدر و منزلت آن. اگر بیند که بینی او افتاده بود، دليل که از جاه ومنزلت بیفتد. اگر بیند که سوراخ بینی او فراخ شده، دليل که معیشت بر وی فراخ شود. اگر تنگ شده بود، دليل ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.persianblog.ir/post/237

تعبیر خواب حقه به علاوه خواب حکمت

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب حقه به علاوه خواب حکمتحتعبیر خواب - حقه محمدبن سیرین گوید: حقه درخواب زن است یا کنیزکی .د. اگر بیند حقه او بش.ت یا ضایع شد، دليل که او را ازن زن جدا به مرگ یا به زندگانی. جابر مغربی گوید: اگر بیند حقه داشت منقش کرده و پاکیزه، دليل که زنی توانگر به زنی گیرد و از او منفعت یابد. اگر به خلاف این بیند، دليل که زنی زشت روی و درویش بخواهد یا کنیزک .د بدین صفت.تعبیر خواب - حکمتمحمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که حکمت و علم می خواند، دليل بود که قران خواندن او را کرامت گردد. اگر بیند کت. درحکمت و علم ب.ید، دليل که مصحفی ب.د. اگر بیند کتاب حکمت بسوخت، دليل بر... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rstm-1390.persianblog.ir/post/1529

تعبیر خواب بیت المعمور

درخواست حذف اطلاعات

رویای بیت المعمور محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی بیند در بیت المعمور شد، دليل که در میان مردم به امانت یا به علم ظاهر گردد و حج کند و از شر دشمنان ایمن گردد. اگر بیت المعمور را بر زمین بیند، دليل که به پادشاه عالم عادل پیوسته شود.اگر بیند در بیت المعمور خانه ساخت یا .، دليل که اجل وی نزدیک باشد. اگر بیند پیرامون بیت المعمور طواف می کرد، دليل که از دنیا برود. اگر بیت المعمور را به کردار مسجدی دید و در وی . کرد، دليل که همه حاجات او روا شود. متن از سایت تعبیر خواب جامع اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر بیند ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.persianblog.ir/post/221

تعبیر خواب پالان

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب پالان محمد ابن سیرین بصری گوید: پالان دیدن در خواب زن است. اگر بیند پالان داشت یا از شخصی به بها .ید، دليل که زن خواهد یا کنیزک .د. اگر بیند پالان بر پشت داشت، دليل که مطیع و فرمانبردار زن شود و بر وی مستولی گردد. اگر بیند پالان از وی ضایع شد، دليل است که زن از وی جدا شود و یا طلاقش دهد. متن از سایت تعبیر خواب جامع جابر مغربی می گوید: اگر دید پالان پاکیزه نو داشت، دليل است که زن مستور سازگاری بخواهد و از او خیر و منفعت یابد. اگر بیند پالان درشت و چرکین داشت، دليل است که زنی از ستیزه روی و ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1395/12/16/post-918/

تعبیر خواب پالان

درخواست حذف اطلاعات

خواب پالان محمد ابن سیرین بصری گوید: پالان دیدن در خواب زن است. اگر بیند پالان داشت یا از شخصی به بها .ید، دليل که زن خواهد یا کنیزک .د. اگر بیند پالان بر پشت داشت، دليل که مطیع و فرمانبردار زن شود و بر وی مستولی گردد. اگر بیند پالان از وی ضایع شد، دليل است که زن از وی جدا شود و یا طلاقش دهد. متن از سایت تعبیر خواب جامع جابر مغربی می گوید: اگر دید پالان پاکیزه نو داشت، دليل است که زن مستور سازگاری بخواهد و از او خیر و منفعت یابد. اگر بیند پالان درشت و چرکین داشت، دليل است که زنی از ستیزه روی و ناساز... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1395/12/16-10

فقط برای امروز 16 اسفند

درخواست حذف اطلاعات

 16اسفند                                زدودن دليلتراشی از بهبودی « در نتیجه قدمهای دوازدهگانه قادر به تحمل روشهای کهنه خودفریبی نیستم.» کتاب پایه v همه ما دليلتراشی میکنیم. گاهی اوقات به دليلتراشی خود واقف هستیم و آن را میپذیریم، ولی باز هم بر اساس دليلتراشیهای خود رفتار میکنیم! وقتی به یک دليل یا دليلی دیگر نتیجه میگیریم که اصول ساده برنامه به درد ما نمیخورد، بهبودی میتواند بسیار دردناک شود. با کمک راهنما و سایرافراد حاضر در na به تدریج میتوانیم بهانههایی را که برای رفتار خود میآوریم، بررسی کنیم. آیا فکر میکنیم برخی... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://livingclean.blog.ir/post/4236

تعبیر خواب بینی

درخواست حذف اطلاعات

خواب بینی . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است. اول: عزو سرافرازی، دوم: مال، سوم: بزرگی و عظمت، چهارم: فرزند، پنجم: عیش وزندگی خوش. متن از سایت تعبیر خواب جامع دانیال نبی علیه السلام می فرماید: بینی در خواب، دليل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند، دليل قدر وجاه بیننده است. اگر بیند که بینی او کوتاه شده است، دليل بر نقصان قدر و منزلت آن. اگر بیند که بینی او افتاده بود، دليل که از جاه ومنزلت بیفتد. اگر بیند که سوراخ بینی او فراخ شده، دليل که م... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1395/12/15-3

تعبیر خواب پالان

درخواست حذف اطلاعات

رویای پالان محمد ابن سیرین بصری گوید: پالان دیدن در خواب زن است. اگر بیند پالان داشت یا از شخصی به بها .ید، دليل که زن خواهد یا کنیزک .د. اگر بیند پالان بر پشت داشت، دليل که مطیع و فرمانبردار زن شود و بر وی مستولی گردد. اگر بیند پالان از وی ضایع شد، دليل است که زن از وی جدا شود و یا طلاقش دهد. متن از سایت تعبیر خواب جامع جابر مغربی می گوید: اگر دید پالان پاکیزه نو داشت، دليل است که زن مستور سازگاری بخواهد و از او خیر و منفعت یابد. اگر بیند پالان درشت و چرکین داشت، دليل است که زنی از ستیزه روی و ناسازگار و از وی مضرت بیند. متن از سایت ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir-khab.persianblog.ir/post/1551

تعبیر خواب کباب .

درخواست حذف اطلاعات

رویای کباب . محمد ابن سیرین بصری گوید: بریان در خواب، خداوند سخن است و فراخی طلب روزی و گوشت پخته به تاویل بهتر از گوشت خام است. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر .ی بیند بریان ازگوشت . خورد، دليل که به قدر آن مال به رنج و سختی بدست آورد. اگربیند بریان از گوشت . خورد، دليل که از ترس و بیم ایمن شود. اگر بیند بره بریان همی خورد، دليل که ا و را مالی اندک حاصل شود و بعضی از معبران گفته اند: خوردن بره پخته به خواب، دليل آمدن پسری کند. جابر مغربی می گوید: اگر دید سر بره بریان می خورد، دليل که او از مهتری ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir-khab.persianblog.ir/post/1526

تعبیر خواب پر

درخواست حذف اطلاعات

خواب پر محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی به خواب دید او را پرها است چون پرمرغ، دليل که او را مهتری و بزرگی است به قدر پرها و بعضی ازمعبران گویند: پر دیدن به خواب، قوت پناه است. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر دید پرها داشت و می پرید، دليل است که به سفر رود و کارش نیکو شود. اگر بیند با خود پر مرغ داشت، دليل است که به قدر آن وی را خیر و منفعت حاصل شود. اگر بیند پرهای او بیفتاد، دليل که از بزرگی و جاه بیفتد . نقصان گردد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پر در خوا... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1395/12/19

تعبیر خواب پر

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب پر محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی به خواب دید او را پرها است چون پرمرغ، دليل که او را مهتری و بزرگی است به قدر پرها و بعضی ازمعبران گویند: پر دیدن به خواب، قوت پناه است. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر دید پرها داشت و می پرید، دليل است که به سفر رود و کارش نیکو شود. اگر بیند با خود پر مرغ داشت، دليل است که به قدر آن وی را خیر و منفعت حاصل شود. اگر بیند پرهای او بیفتاد، دليل که از بزرگی و جاه بیفتد . نقصان گردد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پر در خ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1395/12/19/post-936/

کارشناس رسمی دادگستری | تامین دلیل

درخواست حذف اطلاعات

کارشناس رسمی دادگستری تامین دليل کارشناس رسمی دادگستری تامین دليل کارشناس رسمی دادگستری تامین دليل کارشناس رسمی دادگستری تامین دليل در اموری  که اشخاص متقاضی احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوی ایشان از قبیل تحقیق محلی و .ب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است ، متعذر یا متعسر خواهد شد ، میتوانند از دادگاه در خواست تامین آنها را بنماید . مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://karshenas-dadgostari.blog.ir/1395/12/14/کارشناس-رسمی-دادگستری-تامین-دلیل

تعبیر خواب پا

درخواست حذف اطلاعات

رویای پا . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن پای در خواب بر هفت وجه است. اول: عیش وع.، دوم: عمر، سوم: سعی وتلاش .، چهارم: طلب مال، پنجم: قوت ونیرومندی، ششم: سفر، هفتم: زن. متن از سایت تعبیر خواب جامع دانیال نبی علیه السلام می فرماید: اگر .ی بیند یک پای او بریده بود یا ش.ته، دليل که نیمه مال او از وی ضایع گردد. اگر هر دو پای بریده یا ش.ته بیند، دليل که جمله . برود یا خود بمیرد.و معبران گویند: اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا ش.ته بیند، دليل که به سفر شود. اگردید پای او آهنین یا مسین است، دليل که عمرش دراز است و . باقی ماند. اگر دید ک... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.persianblog.ir/post/240

دلیل زنده بودنمی

درخواست حذف اطلاعات

هر.ی هر دليلی برای زندگیش داره به خودش مربوطه من تنها دليل ادامه .  گرفتنِ دستاته.... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://armanbahar.blog.ir/1395/12/10/دلیل-زنده-بودنمی

تعبیر خواب پر

درخواست حذف اطلاعات

رویای پر محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی به خواب دید او را پرها است چون پرمرغ، دليل که او را مهتری و بزرگی است به قدر پرها و بعضی ازمعبران گویند: پر دیدن به خواب، قوت پناه است. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر دید پرها داشت و می پرید، دليل است که به سفر رود و کارش نیکو شود. اگر بیند با خود پر مرغ داشت، دليل است که به قدر آن وی را خیر و منفعت حاصل شود. اگر بیند پرهای او بیفتاد، دليل که از بزرگی و جاه بیفتد . نقصان گردد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پر در خوابهای ما آبروست و امکانات مالی. دیدن پر در خ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.persianblog.ir/post/274

تعبیر خواب بیمار

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب بیمار . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر .ی بیند که بیمار است و از علت بیماری می نالید، دليل که از غم ایمن شود. اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است. اگر بیند بیمار و . است، دليل که اجلش نزدیک آمده باشد. متن از سایت تعبیر خواب جامع محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی در خواب بیند که بیمار است، دليل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد. اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با . سخن نمی گفت، دليل که ب ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1395/12/15/post-890/

تعبیر خواب بوی خوش

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب بوی خوش محمد ابن سیرین بصری گوید: بویهای خوش و ناخوش ثنای نیک مدح و ذم و سخن ناصواب است. اگر بیند بوی خوش شنید، دليل که او نکوهش کنند. اگر در خواب بوی خوش بسیار شنود، دليل است بر مرگ، زیرا که مرده را از بوی خوش حنوط ناگزیر است. متن از سایت تعبیر خواب جامع اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر بیند او را خوشبوی .د، دليل که او را ستایش کنند و ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دليل که او را پیش مردم عیب و نکوهش کنند و نام او به زشتی منتشر شود. متن از سایت تعبیر خواب جام... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1395/12/12/post-847/

تعبیر خواب بیمار

درخواست حذف اطلاعات

خواب بیمار . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر .ی بیند که بیمار است و از علت بیماری می نالید، دليل که از غم ایمن شود. اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است. اگر بیند بیمار و . است، دليل که اجلش نزدیک آمده باشد. متن از سایت تعبیر خواب جامع محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی در خواب بیند که بیمار است، دليل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد. اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با . سخن نمی گفت، دليل که بیماری ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1395/12/15-2

.عارض بین الأدلّة المحرزة

درخواست حذف اطلاعات

1- .عارض بین الأدلّة المحرزة الدليل المحرز- کما تقدّم- إمّا دليل شرعیّ لفظیّ، أو دليل شرعیّ غیر لفظیّ، أو دليل عقلی، و الدليل العقلیّ لا ی. حجّة إلّا إذا کان قطعیّا، و أمّا الدليل الشرعیّ بقسمیه فقد ی. قطعیّا و قد لا ی. قطعیّا مع .ه حجّة. فإذا تعارض الدليل العقلیّ مع دليل ما فإن کان الدليل العقلیّ قطعیّا قدّم على معارضه على أیّ حال، لأنّه یقتضی القطع بخطإ المعارض، و کلّ دليل یقطع بخطئه یسقط عن الحجّیّة، و إن کان الدليل العقلیّ غیر قطعیّ فهو لیس حجّة فی نفسه لکی یعارض ما هو حجّة من الأدلّة الا.ى. و إذا تعارض دليلان شرعیّان فتارة ی.ان لفظیّین معا، و ا.ى ی. ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://alisafarnavadeh.blog.ir/1395/12/16/التعارض-بین-الادله-المحرزه

این جانب نای دیدن ندارد...

درخواست حذف اطلاعات

یه زمانی وقتی عید میشد انقدر خوشحال میشدم که هیچ .ی نمیتونست حالم رو توصیف کنه... اون موقع دليل داشتم اما الان دليل ندارم... ینی دیگه دليلی برام وجود نداره... ینی تمام دليل های موجه کننده درونم ته کشیده... ولی امسال باز خوشحالم... نه به خاطر اینکه دليل دارم... نه بخاطر بی دليل بودن امسالم خوشحالم... دیگه برام هیچ دليلی موجه نیست... فراموش .ش سخته وقتی که هر روز جلوی چشماته... سخته روز های خوشی که کنار اونا میگذروندی دیگه از دست بدی... سخته که خودت برای ازدواج یکی رو معرفی .ی ولی قافل از اینکه حتی بدونی اون ازدواج سر میگیره... ولی خب این خوشحال کننده است که هیچی... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://jojogoli.blog.ir/1395/12/21/این-جانب-نای-دیدن-ندارد

تعبیر خواب پاشنه

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب پاشنه محمد ابن سیرین بصری گوید: پاشنه پا درخواب، دليل برنظام کار و .ب مردم کند. اگر بیند که پاشنه پای او بش.ت، دليل که به کاری مشغول شود که از آن پشیمانی حاصل شود. اگر بیند که پاشنه پای او بشکافت یا مجروح شد، همین تاویل دارد، اما ندامتش از آن کمتر باشد. متن از سایت تعبیر خواب جامع جابر مغربی می گوید: اگر .ی بیند که پاشنه پای خود می برید و بخوردِ سباع و درنده می داد، دليل که آن چه به .ب حاصل کرده بخورد دشمنان دهد. اگر بیند که پاشنه پای او بیفتاد، دليل که او را کار و .ب نباشد و درویش بیچاد... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1395/12/16/post-915/

تعبیر خواب پر

درخواست حذف اطلاعات

تاویل رویای پر محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی به خواب دید او را پرها است چون پرمرغ، دليل که او را مهتری و بزرگی است به قدر پرها و بعضی ازمعبران گویند: پر دیدن به خواب، قوت پناه است. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر دید پرها داشت و می پرید، دليل است که به سفر رود و کارش نیکو شود. اگر بیند با خود پر مرغ داشت، دليل است که به قدر آن وی را خیر و منفعت حاصل شود. اگر بیند پرهای او بیفتاد، دليل که از بزرگی و جاه بیفتد . نقصان گردد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پر در خوابهای ما آبروست و امکانات مالی. دیدن پر در خواب بد نیست و چنانچه در خواب دیدی ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/523/تعبير خواب پر/

تعبیر خواب بوی خوش

درخواست حذف اطلاعات

خواب بوی خوش محمد ابن سیرین بصری گوید: بویهای خوش و ناخوش ثنای نیک مدح و ذم و سخن ناصواب است. اگر بیند بوی خوش شنید، دليل که او نکوهش کنند. اگر در خواب بوی خوش بسیار شنود، دليل است بر مرگ، زیرا که مرده را از بوی خوش حنوط ناگزیر است. متن از سایت تعبیر خواب جامع اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر بیند او را خوشبوی .د، دليل که او را ستایش کنند و ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دليل که او را پیش مردم عیب و نکوهش کنند و نام او به زشتی منتشر شود. متن از سایت تعبیر خواب جامع ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1395/12/12-9

تعبیر خواب پرچم

درخواست حذف اطلاعات

خواب پرچم . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن علم به خواب بر چهار وجه است. اول:ریاست و مهتری. دوم: سفر. سوم: جاه ومقام و بزرگی. چهارم: نیکی احوال (خوبی وضع و حال). اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: علم به خواب، دليل سفر است. اگر بیند پادشاه علمی به وی داد، دليل جاه و بزرگی بود. خاصه علم را سفید یا سبز بیند. جابر مغربی می گوید: اگر بیند علمی سفید و بزرگ داشت، دليل که با توانگری صحبت دارد و از وی منفعت یابد. اگر بیند علمی سیاه داشت، دليل که قاضی یا خطیب گ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabir.blog.ir/1395/12/22-2

تعبیر خواب پرچم

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب پرچم . صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن علم به خواب بر چهار وجه است. اول:ریاست و مهتری. دوم: سفر. سوم: جاه ومقام و بزرگی. چهارم: نیکی احوال (خوبی وضع و حال). اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: علم به خواب، دليل سفر است. اگر بیند پادشاه علمی به وی داد، دليل جاه و بزرگی بود. خاصه علم را سفید یا سبز بیند. جابر مغربی می گوید: اگر بیند علمی سفید و بزرگ داشت، دليل که با توانگری صحبت دارد و از وی منفعت یابد. اگر بیند علمی سیاه داشت، دليل که قاضی یا خطی ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1395/12/22/post-946/

تعبیر خواب بیمار

درخواست حذف اطلاعات

رویای بیمار . صادق علیه السلام می فرمایند: اگر .ی بیند که بیمار است و از علت بیماری می نالید، دليل که از غم ایمن شود. اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است. اگر بیند بیمار و . است، دليل که اجلش نزدیک آمده باشد. متن از سایت تعبیر خواب جامع محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر .ی در خواب بیند که بیمار است، دليل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد. اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با . سخن نمی گفت، دليل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بم ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tabirjame.persianblog.ir/post/236

دلیل مرگ جرج مایکل مشخص شد

درخواست حذف اطلاعات

دليل مرگ جرج مایکلدليل مرگ جرج مایکل ,  بر اساس گزارش پزشک قانونی آ.فوردشایر خواننده سرشناس بریتانیایی به .هاب عضله قلب و کبد چرب مبتلا بوده و همین بیماری‌ها به مرگ او ختم شده است.دليل مرگ جرج مایکلمایکل روز کریسمس در ۵۳ سالگی در منزل مس.ی خود درگذشت. به گفته پزشک قانونی آ.فوردشایر این خواننده به دلایل طبیعی از دنیا رفته است و مورد مشکوکی در مرگ او وجود ندارد.پیش از این پلیس اعلام کرده بود که دليل مرگ مایکل مشخص نیست اما چیز مشکوکیدر این باره وجود ندارد، اما آزمایشات اولیه پس از مرگ بی‌نتیجه بوده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://jazabiyatekhane.blogsky.com/1395/12/19/post-16277/

دلیل مرگ جرج مایکل مشخص شد

درخواست حذف اطلاعات

دليل مرگ جرج مایکلدليل مرگ جرج مایکل ,  بر اساس گزارش پزشک قانونی آ.فوردشایر خواننده سرشناس بریتانیایی به .هاب عضله قلب و کبد چرب مبتلا بوده و همین بیماری‌ها به مرگ او ختم شده است.دليل مرگ جرج مایکلمایکل روز کریسمس در ۵۳ سالگی در منزل مس.ی خود درگذشت. به گفته پزشک قانونی آ.فوردشایر این خواننده به دلایل طبیعی از دنیا رفته است و مورد مشکوکی در مرگ او وجود ندارد.پیش از این پلیس اعلام کرده بود که دليل مرگ مایکل مشخص نیست اما چیز مشکوکیدر این باره وجود ندارد، اما آزمایشات اولیه پس از مرگ بی‌نتیجه بوده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://jazabiyatekhane.blogsky.com/1395/12/19/post-16276/