وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

سیاست های ترامپ موجب افول قدرت و انزوای بیشتر می شود - جستجو

سیاست های ترامپ موجب افول قدرت و انزوای بیشتر می شود از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتها و وبلاگهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورت مشاهده مطالب نامناسب، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.سیاست های ترامپ موجب افول قدرت و انزوای بیشتر . می شود

درخواست حذف اطلاعات

تحلیلگر و . یونانی با اشاره به دستورات اخیر ترامپ ، گفت: این گونه سياست ها ریشه در سياست هاي نژاد پرستانه دارد و زمينه را برای انزواي بيشتر و افول قدرت . فراهم خواهد کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahmood017.blogsky.com/1395/11/29/post-167/سیاست-های-ترامپ-موجب-افول-قدرت-و-انزوای-بیشتر-آمریکا-می-شود

: قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

: قدرت . در جهان رو به افول است   به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است.   وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره ک ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://top-news-ali.blogsky.com/1396/02/17/post-522/-قدرت-آمریکا-در-جهان-رو-به-افول-است

: قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

: قدرت . در جهان رو به افول است  به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است. وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rezvanshahram85.blogsky.com/1396/02/16/post-213/

قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

قدرت . در جهان رو به افول است   به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است.   وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://wela.blogsky.com/1396/02/17/post-1088/قدرت-آمریکا-در-جهان-رو-به-افول-است

: قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

: قدرت . در جهان رو به افول است   به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است. وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://talari110.blogsky.com/1396/02/20/post-2293/

قدرت . رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است. وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://javanieman.blogsky.com/1396/02/16/post-307/قدرت-آمریکا-رو-به-افول-است

قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

  به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است.   وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://moheban0911.blogsky.com/1396/02/16/post-1009/

: قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

  به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است.  وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ebraheimy59.blogsky.com/1396/02/16/post-572/

: قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

  به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است. وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rezvanmehdi.blogsky.com/1396/02/17/post-1780/

قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

  به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است. وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://aminyazdanpour.blogsky.com/1396/02/16/post-120/قدرت-آمریکا-در-جهان-رو-به-افول-است

قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

  به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است. وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://namazgah2015.blogsky.com/1396/02/18/post-906/قدرت-آمریکا-در-جهان-رو-به-افول-است

قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

    به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است.   وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saman1202.persianblog.ir/post/1648

: قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

  به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است.   وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hassantaher.blogsky.com/1396/02/17/post-134/-قدرت-آمریکا-در-جهان-رو-به-افول-است

قدرت . در جهان رو به افول است...

درخواست حذف اطلاعات

  به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است.   وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shenakhtdoshman.persianblog.ir/post/698

: قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

  به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است. وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ataher.blogsky.com/1396/02/16/post-3688/

قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

  به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است.   وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://jajarmboys.persianblog.ir/post/2142

: قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

  به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است. وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ramazan1394.blogsky.com/1396/02/16/post-524/

: قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

  به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است. وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://najaf616.blogsky.com/1396/02/16/post-453/

قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است.وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nooghabb.blogsky.com/1396/02/16/post-647/قدرت-آمریکا-در-جهان-رو-به-افول-است

قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است.   وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ghasedak93.blogsky.com/1396/02/16/post-810/قدرت-آمریکا-در-جهان-رو-به-افول-است

قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

  به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است.   وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://kheibar110.blogsky.com/1396/02/16/post-154/

قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

  به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است. وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://babolsar3.blogsky.com/1396/02/17/post-2433/ق

: قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

  به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است. وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rezvanjaber.blogsky.com/1396/02/16/post-1270/

نوید و پیش بینی هایی که درمورد افول و غروب رویای امریکایی در2020 داده شده است با

درخواست حذف اطلاعات

ایا ترامپ ا.ین رییس جمهور یالات متحده خواهد بود؟ ایا پیش بین هايی که درسراسر جهان از نخبگان . غربی ایرانی کرده اند که امریکا و رویای بزرگ امریکایی بسرعت در حال غروب محو شدن در 2020 است در حال تحقق است ایا ترامپ تمام سياست هاي امریکای بزرگ را به تباهی فروپاشی مي برد یا نه ترامپ منجی یا ا.ین منجی امریکای رو به افول فروپاشی تجزیه ای.هاست ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://roshangari1404.blog.ir/1395/12/19/نوید-و-پیش-بینی-هایی-که-درمورد-افول-و-غروب-رویای-امریکایی-در2020-داده-شده-است-با-ترامپ-شتاب-سر

: قدرت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

  به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است. وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» برچسب‌ها: جوان - فدریکا موگرینی ، اتحادیه ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rezvanshaker.blogsky.com/1396/02/19/post-1334/

.ان سعودی در صف ستایش از دونالد ترامپ

درخواست حذف اطلاعات

.ان سعودی در صف ستایش از دونالد ترامپ     .ان سعودی در صف ستایش از دونالد ترامپ در حالی که سراسر دنیا به تصميم‌هاي ترامپ معترض است؛ در حالی که فرمان ترامپ برای ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور .ی به . موجب برانگیخته شدن اعتراضات جهانی شده است، مقامات سعودی در این زمينه سکوت کرده و به تجلیل از سياست هاي .ت ترامپ مي پردازند. بهگزارش خبرنگار شهر موزیک، خالد الفالح در گفتگو با بخش بین الملل بی‌بی‌سی انگلیسی گفت«رییس جمهور ترامپ سياست‌هايی دارد که برای صنعت نفت مفید است و به نظر من بایداین واقعیت را قبول کنیم». .نفت عربستان با انتقاد از سياست انرژ ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://raahibeaseman.persianblog.ir/post/35

درت . در جهان رو به افول است

درخواست حذف اطلاعات

  به نقل از پرس تی‌وی، فدریکا موگرینی، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، جایگاه «.یت» . در جهان را رو به افول دانسته و آن را «فرصتی» برای تبدیل اتحادیۀ اروپا به «شریکی قابل‌اعتماد» در عرصۀ بین‌المللی عنوان کرده است.   وی به امکان سياست خارجی غیرمنتظرۀ  . در دوران ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و افزود: «اتحادیۀ اروپا مي‌تواند به شریک اصلی روسیه،‌ هند و چین تبدیل شود.» ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://moheban0911.blogsky.com/1396/02/16/post-1009/

. باید ستون سیاست ضدایرانی ترامپ باشد

درخواست حذف اطلاعات

. باید ستون سياست ضدایرانی ترامپ باشد. باید ستون سياست ضدایرانی ترامپ باشد «مؤسسه واشینگتن درباره سياست خاور نزدیک» به ترامپ توصیه مي‌کند نه تنها توافق هسته‌ای با ایران را . نکند، بلکه آن را اصلی‌ترین ستون سياست ضدایرانی خود قرار دهد..ت ایران  سرنوشت خود را به . گره زده و همين مسئله موجب شده تا .یی‌ها به فکر سوءاستفاده از توافق هسته‌ای بیفتند ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://talari110.blogsky.com/1396/02/09/post-2275/

واشنگتن پست: ترامپ موجب ضدیت جهان با . می‌شود

درخواست حذف اطلاعات

  رو.مه واشنگتن پست طی گزارشی نوشت تاثیر ترامپ مي تواند چند دهه موفقیت هاي . در زمينه سياست خارجی را تضعیف کند. به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، واشنگتن پست در گزارشی نوشت: تاثیر ترامپ مي تواند چند دهه موفقیت هاي . در زمينه سياست خارجی را تضعیف کند.   این رو.مه .یی در مطلبی به قلم فرید زکریا نوشت: تمرکز زیادی بر سياست خارجی نامنسجم دونالد ترامپ، رئیس جمهور . از جمله مواضع عجیب و اشتباههاي وی وجود داشته است. اما آنچه در بلند مدت خسارت بيشتری وارد مي کند ممکن است آن چیزی باشد که برخی افراد آن را تاثیر ترامپ ناميده اند. منظور از تاثیر ترامپ، ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://moalemjavid.blog.ir/1396/02/15/واشنگتن-پست-ترامپ-موجب-ضدیت-جهان-با-آمریکا-می-شود

سیاست‌های‌ ترامپ‌ در منطقه‌خاورمیانه

درخواست حذف اطلاعات

ترامپ در ایام فعالیت انتخاباتی خود از بین مسائل زیادی که مطرح مي‌کرد، به دو موضوع مهم بيشتر توجه داشت؛ نخست ا.اج مهاجران غیرقانونی و دوم ا.اج مسلمانان و ممانعت از ورود آنها به داخل خاک .. او وعده انتخاباتی خود را که خیلی‌ها فکر مي‌.د تنها شعار انتخاباتی است، به‌گونه‌ای ظریف اجرا کرد. حال در این بین مسئله سياست خاورميانه‌ای ترامپ درخصوص بحران‌هاي منطقه مطرح خواهد بود. در این رابطه بایستی اذعان نمود روانشناسی . ترامپ نشان مي‌دهد که وی شخصیتی جاه‌طلب، برونگرا و ناسازگار دارد که به‌شدت تشنه قدرت و خودنمایی بوده و عزم و اراده زیادی برای تحقق خواسته ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://man1357.blog.ir/1395/11/30-2

نیویورک تایمز: سیاست‌های نمایشی ترامپ با هیچ استراتژی خاصی سازگاری ندارد

درخواست حذف اطلاعات

یک رو.مه .یی با تاکید بر اینکه ترامپ هیچ راهبرد نظامي خاصی ندارد، نوشت رئیس جمهور . در مسائل . ناشی و صرفا به دنبال قدرت نمایی است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رو.مه .یی «نیویورک تایمز»، در گزارشی به جاه طلبی هاي نظامي «دونالد ترامپ» رئیس جمهور . پرداخت و نوشت سخنرانی ها و طرح هاي بودجه ای ترامپ برای . . نشان مي دهد که ریاست جدید در کاخ سفید مجذوب یک قدرت نظامي خام است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tafsirieh.blogsky.com/1395/12/15/post-10/

ترامپ و یوفو ؟؟؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

دوناد ترامپ رای اورد . راستش اهل سياست نیستم و بویی از سياست نبردم.  :-)  من فقط از صبح تا حالا که یادم مياد ترامپ رای اورده با خودم فکر ميکنم که :   آیا  ترامپ هم مثل باقی ریس جمهوران . و اهالی کاخ سفید ، درگیر  یوفو ها و این قضایا ميشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر حقیقت داشته باشه ، آیا  اونا ، با  ترامپ  هم ارتباط برقرار ميکنن ؟؟؟ ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nobatetarab.blog.ir/1395/08/ترامپ-و-یوفو

واشنگتن پست: ترامپ موجب ضدیت جهان با . می‌شود

درخواست حذف اطلاعات

رو.مه واشنگتن پست طی گزارشی نوشت تاثیر ترامپ مي تواند چند دهه موفقیت هاي . در زمينه سياست خارجی را تضعیف کند.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sobhan165.blogsky.com/1396/02/16/post-7650/

بریت بارت؛ پاسخ ترامپ به هشدار ایران و روسیه/ . عقب نشینی کرد

درخواست حذف اطلاعات

«پس از آن که روسیه و ایران بیانیه ای مشترک را منتشر کرده و به . هشدار دادند در صورتی که خطوط قرمز آن ها در . زیر پا گذاشته شود با قدرت به این موضوع پاسخ خواهند دارد، به نظر مي رسد این اظهارات پرزیدنت ترامپ به احتمال زیاد موجب آرام شدن تنش ها در جامعه بین المللی خواهد شد...» به این مطلب امتیاز دهید 0% 0% به گزارش سرویس . جام نیـوز، پایگاه .یی "بریت بارت" (breitbart) با انتشار گزارشی تحت عنوان "ترامپ تنش ها را آرام کرد: ما به . نمي رویم" به انعکاس مصاحبه روز گذشته دونالد ترامپ در این رابطه پرداخته است. در این گزارش ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rezvanasad.blogsky.com/1396/01/23/post-409/

. باید ستون سیاست ضدایرانی ترامپ باشد

درخواست حذف اطلاعات

«مؤسسه واشینگتن درباره سياست خاور نزدیک» به ترامپ توصیه مي‌کند نه تنها توافق هسته‌ای با ایران را . نکند، بلکه آن را اصلی‌ترین ستون سياست ضدایرانی خود قرار دهد..ت ایران  سرنوشت خود را به . گره زده و همين مسئله موجب شده تا .یی‌ها به فکر سوءاستفاده از توافق هسته‌ای بیفتند ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rezvanjaber.blogsky.com/1396/02/10/post-1241/

. باید ستون سیاست ضدایرانی ترامپ باشد

درخواست حذف اطلاعات

«مؤسسه واشینگتن درباره سياست خاور نزدیک» به ترامپ توصیه مي‌کند نه تنها توافق هسته‌ای با ایران را . نکند، بلکه آن را اصلی‌ترین ستون سياست ضدایرانی خود قرار دهد..ت ایران  سرنوشت خود را به . گره زده و همين مسئله موجب شده تا .یی‌ها به فکر سوءاستفاده از توافق هسته‌ای بیفتند ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://babolsar3.blogsky.com/1396/02/09/post-2409/

. باید ستون سیاست ضدایرانی ترامپ باشد

درخواست حذف اطلاعات

«مؤسسه واشینگتن درباره سياست خاور نزدیک» به ترامپ توصیه مي‌کند نه تنها توافق هسته‌ای با ایران را . نکند، بلکه آن را اصلی‌ترین ستون سياست ضدایرانی خود قرار دهد..ت ایران  سرنوشت خود را به . گره زده و همين مسئله موجب شده تا .یی‌ها به فکر سوءاستفاده از توافق هسته‌ای بیفتند ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://news-kanal.blogsky.com/1396/02/13/post-416/برجام-باید-ستون-سیاست-ضدایرانی-ترامپ-باشد