وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

شرکت تعاونی کشت و زرع سراج سبز سناباد - جستجو

شرکت تعاونی کشت و زرع سراج سبز سناباد از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتها و وبلاگهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورت مشاهده مطالب نامناسب، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.گزارش کار آموزی شرکت پیشتاز قطعه سناباد مشهد 44 ص

درخواست حذف اطلاعات

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} گزارش کار آموزی شرکت پیشتاز قطعه سناباد مشهد 44 ص لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 59   . آزاد .ی واحدشهر مجلسی «گزارش کارآموزی» دانشکده فنی .ی - گروه مکانیک مکان کار آموزی : شرکت پیشتاز قطعه سناباد مشهد موضوع کار آموزی: . کار آموزی : جناب آقای . شعیب محجوب تهیه کننده : حمید بزمی مقدم شماره دانشجویی : 83878083 نیمسال اخذ درس کار آموزی : تابستان سال تحصیلی: 86 ... دریافت فا ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://fbook.blogsky.com/1395/12/14/post-5155/

گزارش کار آموزی شرکت پیشتاز قطعه سناباد مشهد 45 ص

درخواست حذف اطلاعات

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} گزارش کار آموزی شرکت پیشتاز قطعه سناباد مشهد 45 ص لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 59   . آزاد .ی واحدشهر مجلسی «گزارش کارآموزی» دانشکده فنی .ی - گروه مکانیک مکان کار آموزی : شرکت پیشتاز قطعه سناباد مشهد موضوع کار آموزی: . کار آموزی : جناب آقای . شعیب محجوب تهیه کننده : حمید بزمی مقدم شماره دانشجویی : 83878083 نیمسال اخذ درس کار آموزی : تابستان سال تحصیلی: 86 ... دریافت فا ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://fbook.blogsky.com/1395/12/13/post-4217/

گزارش کار آموزی شرکت پیشتاز قطعه سناباد مشهد 44 ص

درخواست حذف اطلاعات

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} گزارش کار آموزی شرکت پیشتاز قطعه سناباد مشهد 44 ص لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 59   . آزاد .ی واحدشهر مجلسی «گزارش کارآموزی» دانشکده فنی .ی - گروه مکانیک مکان کار آموزی : شرکت پیشتاز قطعه سناباد مشهد موضوع کار آموزی: . کار آموزی : جناب آقای . شعیب محجوب تهیه کننده : حمید بزمی مقدم شماره دانشجویی : 83878083 نیمسال اخذ درس کار آموزی : تابستان سال تحصیلی: 86 ... دریافت فا ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://fbook.blogsky.com/1395/12/13/post-4196/

تعاونی ها با چه اه.ی ایجاد می شوند؟

درخواست حذف اطلاعات

شرکت تعاوني شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اه. مصرح در قانون بخش تعاوني، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها،با رعایت قانون مزبور، به مدت نامحدود تشکیل می شود.بنا به تعریف فوق شرکت تعاوني انواع ذیل را شامل است :_ شرکت تعاوني تولید محصولات صنعتی و کشاورزی _ شرکت تعاوني وام و اعتبار _ شرکت تعاوني مصرف_ شرکت تعاوني بیمه محصولات و حیواناتگرچه شرکت تعاوني در قانون تجارت ذیل اقسام شرکت های تجاری درج گردیده است لیکن مطالعه و مداقه پیرامون تشکیل شرکت های تعاوني با توج... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://registercompany.blog.ir/1395/12/24/trytr

کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از فایلکو کارآموزی حسابداری در شرکت تعاوني مرزنشینان باجگیران . با . و پر سرعت . . گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاوني مرزنشینان باجگیران دوره کارشناسی ناپیوسته حسابداری فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 46         فهرست مقدمه فصل 1 ) تاریخچه مرزنشینان .اسان تاریخچه شرکت تعاوني مرزنشینان باجگیران محل فعالیت کارآموزی مساحت محل کارآموزی تعداد پرسنل موضوع شرکت نوع فعالیت انواع خدمات مالکیت در اقتصاد شرکت ترکیب مدیران اه. شرکت کلیات تشکیل شرکت های تعاوني تغییرات سرمایه در شرکت های تعاوني و نحوه ثبت حسابداری آنها تقسیم سود در شرکت ت ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://fileco.blogsky.com/1395/12/24/post-57016/کارآموزی-حسابداری-در-شرکت-تعاونی-مرزنشینان-باجگیران

کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی کارآموزی حسابداری در شرکت تعاوني مرزنشینان باجگیران . با . و پر سرعت . . گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاوني مرزنشینان باجگیراندوره کارشناسی ناپیوسته حسابداریفرمت فایل: وردتعداد صفحات: 46    فهرستمقدمهفصل 1 )تاریخچه مرزنشینان .اسانتاریخچه شرکت تعاوني مرزنشینان باجگیرانمحل فعالیت کارآموزی مساحت محل کارآموزیتعداد پرسنلموضوع شرکتنوع فعالیتانواع خدماتمالکیت در اقتصاد شرکتترکیب مدیراناه. شرکتکلیات تشکیل شرکت های تعاونيتغییرات سرمایه در شرکت های تعاوني و نحوه ثبت حسابداری آنهاتقسیم سود در شرکت تعاونيچارت سازمانی شرکت ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://inodidi.blogsky.com/1395/12/15/post-37401/کارآموزی-حسابداری-در-شرکت-تعاونی-مرزنشینان-باجگیران

تحقیق درمورد شرکت های تعاونی 17 ص

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد شرکت های تعاوني 17 ص . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 17 شرکت های تعلونیانواع تعاونيهاشرکتهای تعاوني به لحاظ نوع فعالیت به سه دسته تولیدی ، توزیعی و تولیدی - توریعی (چند منظوره) و به لحاظ عضویت به دو گروه خاص و عام تقسیم می شود .1- انواع شرکتهای تعاوني از نظر فعالیت2- انواع شرکتهای تعاوني به لحاظ نوع عضویت1- انواع شرکتهای تعاوني از نظر فعالیتشرکتهای تعاوني تولیدیکار اصلی و مهم این تعاونيها ، تولید کالا و محصول است . در شرکت تعاوني تولیدی ، معمولا اعضای شرکت کار می کنن ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rozfile.blogsky.com/1395/12/14/post-39095/تحقیق-درمورد-شرکت-های-تعاونی-17-ص

کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از فایل هلپ کارآموزی حسابداری در شرکت تعاوني مرزنشینان باجگیران . با . و پر سرعت . . گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاوني مرزنشینان باجگیراندوره کارشناسی ناپیوسته حسابداریفرمت فایل: وردتعداد صفحات: 46    فهرستمقدمهفصل 1 )تاریخچه مرزنشینان .اسانتاریخچه شرکت تعاوني مرزنشینان باجگیرانمحل فعالیت کارآموزی مساحت محل کارآموزیتعداد پرسنلموضوع شرکتنوع فعالیتانواع خدماتمالکیت در اقتصاد شرکتترکیب مدیراناه. شرکتکلیات تشکیل شرکت های تعاونيتغییرات سرمایه در شرکت های تعاوني و نحوه ثبت حسابداری آنهاتقسیم سود در شرکت تعاونيچارت سازمانی شرکتف ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filehelp.blogsky.com/1395/12/24/post-40224/کارآموزی-حسابداری-در-شرکت-تعاونی-مرزنشینان-باجگیران

کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل کارآموزی حسابداری در شرکت تعاوني مرزنشینان باجگیران . با . و پر سرعت . . گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاوني مرزنشینان باجگیراندوره کارشناسی ناپیوسته حسابداریفرمت فایل: وردتعداد صفحات: 46    فهرستمقدمهفصل 1 )تاریخچه مرزنشینان .اسانتاریخچه شرکت تعاوني مرزنشینان باجگیرانمحل فعالیت کارآموزی مساحت محل کارآموزیتعداد پرسنلموضوع شرکتنوع فعالیتانواع خدماتمالکیت در اقتصاد شرکتترکیب مدیراناه. شرکتکلیات تشکیل شرکت های تعاونيتغییرات سرمایه در شرکت های تعاوني و نحوه ثبت حسابداری آنهاتقسیم سود در شرکت تعاونيچارت سازمانی شرک ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://surnafile.blogsky.com/1395/12/24/post-56084/کارآموزی-حسابداری-در-شرکت-تعاونی-مرزنشینان-باجگیران

ثبت شرکت تعاونی

درخواست حذف اطلاعات

شرکت تعاوني:در قانون بخش  تعاوني . ایران تعریف روشنی از تعاوني ارائه نگردیده است . اما در چند ماده و تبصره این قانون برخی ویژگیها ی تعاوني مشخص گردیده استمطابق ماده ماده  2 شرکتهایی را که با رعایت قانون تعاون تشکیل و به ثبت برسند را تعاوني  میشناسند.تبصره ذیل ماده 5 تصریح می کند که تابعیت تعاوني ها باید ایرانی باشد.اما قانون شرکتهای تعاوني ایران مصوب سال 1350 شرکتهای تعاوني را این گونه معرفی کرده است :شرکت تعاوني شرکتی مرکب از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود اقتصادی واجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکار ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabt-pouyande.blogsky.com/1395/12/23/post-25/ثبت-شرکت-تعاونی

لوله بازکنی سراج لوله بازکنی توسط فنر بلند سراج توسط کارمندان مهارت دیده لوله ب

درخواست حذف اطلاعات

لوله بازکنی سراج  مناطقی از تهران هستین که خاک زمین ان منطقه ریزشی هست ما باتوجه به اشنایی که در مناطق تهران داریم از ریزش چاه جلوگیری کنیم .مناطقی که خاک انها شل باشد باید حتما کپل گذاری شود واگر هم نیاز شد داخل انباری هم باید گپل گذاری . ممکن است که این کار کمی هزینه بر باشد ولی برای همیشه محل س.ت شما را از بابت ریزش چاه بیمه خواهد کرد .خدمات صدف امادگی این را دارد که باتوجه به تجربه چندین ساله خود بابازدید از محل مشاوره های رایگان انجام دهدلوله بازکنی در تهرانپارسخدمات ما در منطقه تهرانپارس شامل موارد زیر خواهد بودلوله بازکنی ، لوله بازکنی در تهرا... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://aneco.blog.ir/post/لوله-بازکنی-سراج

چهاردهمین نشست مسئولین و دبیران استانی سازمان سراج در گیلان | طراحی . . . !

درخواست حذف اطلاعات

رونمایی از نرم افزار تلفن همراه . شهید حسین املاکی همراه با افتتاح one page اختصاصی .ی استان گیلان در چهاردهمین نشست مسئولین و دبیران استانی سازمان سراج در گیلان... دریافت پوستر: ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://seraj8.blog.ir/post/چهاردهمین-نشست-مسیولین-و-دبیران-استانی-سازمان-سراج-در-گیلان-طراحی

تحقیق درمورد شرکت حرکت سازان پارک مجموعه سازی توس 39 ص

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد شرکت حرکت سازان پارک مجموعه سازی توس 39 ص . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 39 پارک مجموعه سازی توس، واقع در 35 کیلومتر مشهد در بزرگراه آسیایی. این پارک شامل شرکتهای رادفرمان، فروج گستر، پیشتز قطعه سناباد، و حرکت سازان بود.شرکت حرکت سازانفعالیت این شرکت در زمینه تولید قطعات ایمنی در صنعت خودرو بود. که فعالیت خود را تحت لیسانس شرکتهای gmb و kyowa ژاپن از سال 1376 شروع کرده. در ابتدا این شرکت سنگ زنی چهار شاخ پیکان ، پراید و نیسان و چندی بعد سنگ زنی انواع چهار شاخ های مختل... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://surnafile.blogsky.com/1395/12/14/post-53670/تحقیق-درمورد-شرکت-حرکت-سازان-پارک-مجموعه-سازی-توس-39-ص

انواع شرکت ها در ایران

درخواست حذف اطلاعات

شرکتهای تجارتی برهفت قسم است :  1 - شرکت سهامی.  2 - شرکت با مسئولیت محدود.  3 - شرکت تضامنی  4 - شرکت مختلط غیرسهامی.  5 - شرکت مختلط سهامی.  6 - شرکت نسبی.  7 - شرکت تعاوني تولیدومصرف ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hesamt.blog.ir/1394/06/13/انواع-شرکت-ها-در-ایران

تحقیق درمورد تاریخچه شرکت تعاونی اعتبار کارسازان 11 ص

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد تاریخچه شرکت تعاوني اعتبار کارسازان 11 ص . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 11 تاریخچه شرکت تعاوني اعتبار کارسازاندرباره ما: آغاز فعالیت، همیاری و تعاونگری اعضای شرکت تعاوني اعتبار به سال 1379 باز میگردد. زمانی که حدود 80نفر از اعضا با در نظر گرفتن موقعیت خاص نیاز جامعه بر آن شدند که ضمن بررسی موضوع و اخذ مجوز از مراجع ذیربط نسبت به راه اندازی تعاوني اعتبارآزاد به منظور بهره مند نمودن اعضاء از انتفاع آن بتواند ضمن تحقق اه. یاریگری و انجام کارهای بزرگ با سرمایه های ا... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://inodidi.blogsky.com/1395/12/14/post-37035/تحقیق-درمورد-تاریخچه-شرکت-تعاونی-اعتبار-کارسازان-11-ص

سوابق علمی و حرفه ای

درخواست حذف اطلاعات

 مشخصات فردی   نام: کبری نام خانوادگی: ناموران گرمی  نام پدر: اصغر  سال تولد: 1351 وضعیت تاهل: متاهل (دارای سه فرزند) شغل همسر: هیأت علمی   *برنامه هفتگی و محل کار: روزها صبح بعد از ظهر شنبه . سراج مطالعه و پژوهش یک‌شنبه . سراج مرکز مشاوره یاوران رشد دوشنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش سه‌شنبه مطالعه و پژوهش مرکز مشاوره یاوران رشد چهارشنبه . آزاد تبریز مطالعه و پژوهش ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://drnamvaran.blogsky.com/1395/12/14/post-230/سوابق-علمی-و-حرفه-ای

سوابق علمی و حرفه ای

درخواست حذف اطلاعات

 مشخصات فردی   نام: کبری نام خانوادگی: ناموران گرمی  نام پدر: اصغر  سال تولد: 1351 وضعیت تاهل: متاهل (دارای سه فرزند) شغل همسر: هیأت علمی   *برنامه هفتگی و محل کار: روزها صبح بعد از ظهر شنبه . سراج مطالعه و پژوهش یک‌شنبه . سراج مرکز مشاوره یاوران رشد دوشنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش سه‌شنبه مطالعه و پژوهش مرکز مشاوره یاوران رشد چهارشنبه . آزاد تبریز مطالعه و پژوهش ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://drnamvaran.blogsky.com/1395/12/14/post-230/سوابق-علمی-و-حرفه-ای

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرکت های تعاونی

درخواست حذف اطلاعات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرکت های تعاوني         مبانی نظری و پیشینه پژوهش شرکت های تعاوني شرح مختصر: شرکت های تعاوني دیدگاه های مختلف درباره ی تعاون به طور کلی تعاون در تاریخچه ادیان، بشر را به نیکوکاری، نوع دوستی، همبستگی و تعاون دعوت می نماید. مذاهب خواهان برقراری عد. اجتماعی در جهان می باشند و با هر نوع بی عد.ی و استثمار مخالفند. تعاون .شه نیکوکاری را به طریقی اصولی و قدرتمند تحکیم می بخشد. تعاون هر دو اصل عد. نیکوکاری را در خود جمع دارد و بر رعایت انصاف و ایثار نفس متکی است. در حقیقت تعاون و همکاری یک امر فطری است که بشر مخصوصاً در مصائب ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://pishine-pazhohesh-payanname-1.blog.ir/1395/12/21/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-شرکت-های-تعاونی

دریافت جدیدترین استخدام های مهم در کانال تلگرام پرشیا تلنت : persiatalent@

درخواست حذف اطلاعات

جهت اطلاع از آ.ین خبرها در مورد : استخدام شرکت سیمان لامرد استخدام شرکت دانیلی در ایران استخدام شرکت بابک مس ایرانیان استخدام شرکت پتروشیمی شازند استخدام شرکت احیا استیل فولاد بافت استخدام شرکت زیمنس (siemens) در ایران استخدام بنیاد مسکن انقلاب .ی .اسان رضوی استخدام شرکت‌های تعاوني سفیران نور کوثر استان اصفهان استخدام شرکت تعاوني مسکن اعضاء سازمان نظام .ی ارومیه  اسامی افراد واجد الشرایط شرکت در استخدام ایران خودرو کرمانشاه و جزییات استخدام اتوشاسی اینترنشنال پارس (سایت صنعتی گروه رنوی ایران) استخدام شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدون... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://persiatalent.blog.ir/1395/12/11/راه-اندازی-کانال-تلگرام-پرشیا-تلنت-persiatalent

. گزارش کارآموزی در شرکت تعاونی صنعت گوشت - با فرمت word

درخواست حذف اطلاعات

. گزارش کارآموزی در شرکت تعاوني صنعت گوشت - با فرمت word فهرست مطالب عنوان                                                                                                  صفحه فصل اول آشنایی کلی با مکان کارآموزی :.................................................................... 8 - خلاصه اهم رویه های حسابداری شرکت ............................................ 9 - سیستم ها و کنترلهای شرکت .............................................................. 11 - نگاهی به برنامه های آتی شرکت ......................................................... 12 فصل دوم ارزی. بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز......................................... 15 فصل سوم آزمون آموخته ها ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shakila-kamali.blog.ir/1395/12/02/دانلود گزارش کارآموزی در شرکت تعاونی صنعت گوشت - با فرمت WORD

شرکت تعاونی

درخواست حذف اطلاعات

شرکتهای تعاوني شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضا دراختیار شرکت تعاوني قرار گیرد و وزارتخانه ها سازمان ها شرکتهای .تی و وابسته به .ت و تحت پوشش .ت بانکها شهرداریها شوراهای .ی کشوری بنیاد مستضعفان مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه ام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاوني نمایند بدون آنکه عضو باشند. تعاوني های تولید شامل تعاوني های مربوط به کشاورزی دا... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mahis5.blog.ir/1395/12/22/شرکت-تعاونی

ثبت شرکت تعاونی

درخواست حذف اطلاعات

شرکتهای تعاوني شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضا دراختیار شرکت تعاوني قرار گیرد و وزارتخانه ها سازمان ها شرکتهای .تی و وابسته به .ت و تحت پوشش .ت بانکها شهرداریها شوراهای .ی کشوری بنیاد مستضعفان مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه ام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاوني نمایند بدون آنکه عضو باشند. تعاوني های تولید شامل تعاوني های مربوط به کشاورزی دا... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabtmahis4.blog.ir/2017/03/15/ثبت-شرکت-تعاونی

شرکت تعاونی

درخواست حذف اطلاعات

شرکتهای تعاوني شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضا دراختیار شرکت تعاوني قرار گیرد و وزارتخانه ها سازمان ها شرکتهای .تی و وابسته به .ت و تحت پوشش .ت بانکها شهرداریها شوراهای .ی کشوری بنیاد مستضعفان مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه ام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاوني نمایند بدون آنکه عضو باشند. تعاوني های تولید شامل تعاوني های مربوط به کشاورزی دام... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabtmahis7.blog.ir/1395/12/26/شرکت-تعاونی

شرکت تعاونی

درخواست حذف اطلاعات

شرکتهای تعاوني شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضا دراختیار شرکت تعاوني قرار گیرد و وزارتخانه ها سازمان ها شرکتهای .تی و وابسته به .ت و تحت پوشش .ت بانکها شهرداریها شوراهای .ی کشوری بنیاد مستضعفان مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه ام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاوني نمایند بدون آنکه عضو باشند. تعاوني های تولید شامل تعاوني های مربوط به کشاورزی دا... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabtmahis5.blog.ir/2017/03/15/شرکت-تعا

شرکت تعاونی

درخواست حذف اطلاعات

شرکتهای تعاوني شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضا دراختیار شرکت تعاوني قرار گیرد و وزارتخانه ها سازمان ها شرکتهای .تی و وابسته به .ت و تحت پوشش .ت بانکها شهرداریها شوراهای .ی کشوری بنیاد مستضعفان مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه ام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاوني نمایند بدون آنکه عضو باشند. تعاوني های تولید شامل تعاوني های مربوط به کشاورزی دام... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabtmahis6.blog.ir/1395/12/26/شرکت-تعاونی

ابزار سنجش کیفیت تدریس سراج 2002

درخواست حذف اطلاعات

ابزار سنجش کیفیت تدریس سراج 2002 ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://psy2.ParsiBlog.com/Posts/2623/ابزار سنجش کيفيت تدريس سراج 2002/

گزارش کارآموزی رشته حسابداری (شرکت تعاونی صنعت گوشت توس .اسان )

درخواست حذف اطلاعات

گزارش کارآموزی رشته حسابداری (شرکت تعاوني صنعت گوشت توس .اسان ) دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 54 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 گزارش کارآموزی رشته حسابداری (شرکت تعاوني صنعت گوشت توس .اسان ) فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحه: 40       فهرست مطالب: فصل اول آشنایی کلی با مکان کارآموزی :       - خلاصه اهم رویه های حسابداری شرکت -        سیستم ها و کنترلهای شرکت          - نگاهی به برنامه های آتی شرکت    فصل دوم ارزی. بخش های مرتبط با رشته علمی کارآم فصل سوم آزمون آموخته ها و نتایج و ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://pdf96.blog.ir/1395/12/15/گزارش-کارآموزی-رشته-حسابداری-شرکت-تعاونی-صنعت-گوشت-توس-خراسان

.حسین عباسی موذن و قاری قرآن کریم

درخواست حذف اطلاعات

نام: .حسین نام خانوادگی: عباسی شهرستان: تهران سال تولد: ۱۳۸۰ مقامات .ب شده:  نفر اول اذان وقرائت در استان و برگزیده کشور و دارای  رتبه های مختلف دانش اموزی اوقاف. شمسه .سراج .کشوری . و غیره نام اساتید:  .ان حاجیان .پورزرگری.طرقی.غریب.حنیفی و ... جلساتی که شرکت میکنید: ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nojavananqurani.blog.ir/1395/12/13/امیرحسین-عباسی-موذن-و-قاری-قرآن-کریم

حکم شرعی شرکت‌های سهامی خاص و عام از نظر آیت الله مکارم .

درخواست حذف اطلاعات

آیت الله مکارم . در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «مسائل نو شرکت»، شرکت های جدید و شرکت تضامنی را مورد بحث قرار داد. خبرآنلاین/   متن اظهارات وی را درباره شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص و عام در زیر می خوانید: بحث در انواع شرکت های جدید است که کدام، جنبۀ شرعی دارد و کدام ندارد. ابتدا هفت شرکت را بحث می کنیم و بعد به سراغ تعاوني ها می رویم و آن را در بحث جداگانه ای مطرح خواهیم کرد. نوع اول و دوم بحث شد و در بیان نوع سوم هستیم که عبارت از؛ شرکت با مسئولیت محدود است. این قسم از شرکت شبیه شرکت تضامنی است. در شرکت تضامنی افرادی که پشتوانۀ شرکت هستند ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://farhangifoori.persianblog.ir/post/420

حکم شرعی شرکت‌های سهامی خاص و عام از نظر آیت الله مکارم .

درخواست حذف اطلاعات

آیت الله مکارم . در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «مسائل نو شرکت»، شرکت های جدید و شرکت تضامنی را مورد بحث قرار داد. خبرآنلاین/ متن اظهارات وی را درباره شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص و عام در زیر می خوانید: بحث در انواع شرکت های جدید است که کدام، جنبۀ شرعی دارد و کدام ندارد. ابتدا هفت شرکت را بحث می کنیم و بعد به سراغ تعاوني ها می رویم و آن را در بحث جداگانه ای مطرح خواهیم کرد. نوع اول و دوم بحث شد و در بیان نوع سوم هستیم که عبارت از؛ شرکت با مسئولیت محدود است. این قسم از شرکت شبیه شرکت تضامنی است. در شرکت تضامنی افرادی که پشتوانۀ ش... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://farhangifoori.blogsky.com/1395/12/27/post-459/حکم-شرعی-شرکت‌های-سهامی-خاص-و-عام-از-نظر-آیت-الله-مکارم-شیرازی

حکم شرعی شرکت‌های سهامی خاص و عام از نظر آیت الله مکارم .

درخواست حذف اطلاعات

آیت الله مکارم . در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «مسائل نو شرکت»، شرکت های جدید و شرکت تضامنی را مورد بحث قرار داد. خبرآنلاین/ متن اظهارات وی را درباره شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص و عام در زیر می خوانید: بحث در انواع شرکت های جدید است که کدام، جنبۀ شرعی دارد و کدام ندارد. ابتدا هفت شرکت را بحث می کنیم و بعد به سراغ تعاوني ها می رویم و آن را در بحث جداگانه ای مطرح خواهیم کرد. نوع اول و دوم بحث شد و در بیان نوع سوم هستیم که عبارت از؛ شرکت با مسئولیت محدود است. این قسم از شرکت شبیه شرکت تضامنی است. در شرکت تضامنی افرادی که پشتوان ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://farhangifoori.blog.ir/1395/12/27/حکم-شرعی-شرکت-های-سهامی-خاص-و-عام-از-نظر-آیت-الله-مکارم-شیرازی

. مقاله کامل درباره آثار و فواید .

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از ژیکو . مقاله کامل درباره آثار و فواید . . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 14 آثار و فواید .درباره . صدها آیه و حدیث از ائمه اطهار علیهم السلام به دست ما رسیده کهفواید . را که حدود هزار فایده می باشد, ذکر کرده اند ؛ برای آنکه جوانان عزیز با فلسفه . آشنا شوند, تعدادی از آن علل ذکر خواهد شد. البته این همه فایده وقتی بوسیله . حاصل می شود که انسان . را با حضور قلب بخواند.1) چراغ و روشنی دل مؤمن:رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:«...لکل شی ء سراج و سراج قلب المؤمن الصلوة الخمس...»«برای هر چیزی چراغ ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://zhicko.blogsky.com/1395/12/15/post-33414/دانلود-مقاله-کامل-درباره-آثار-و-فواید-نماز

قانون تجارت 100ماده اول

درخواست حذف اطلاعات

شرکتهای تجارتی  فصل اول  دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها  ماده 20 - شرکتهای تجارتی برهفت قسم است :  1 - شرکت سهامی.  2 - شرکت با مسئولیت محدود.  3 - شرکت تضامنی  4 - شرکت مختلط غیرسهامی.  5 - شرکت مختلط سهامی.  6 - شرکت نسبی.  7 - شرکت تعاوني تولیدومصرف.  مبحث اول  شرکتهای سهامی  بخش 1  تعریف وتشکیل شرکت سهامی  ماده 1 - شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست.  ماده 2 - شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شو.واینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد.  ماده 3 - در شرکت سهامی تعدادشرک... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hesamt.blog.ir/1395/07/27/قانون-تجارت-20-ماده-اولghanon tejarat 20 made aval

دریافت جدیدترین استخدام های مهم در کانال تلگرام پرشیا تلنت : persiatalent@

درخواست حذف اطلاعات

جهت اطلاع از آ.ین خبرها در مورد : استخدام دیوان محاسبات کشور استخدام شرکت دانیلی در ایران استخدام شرکت بابک مس ایرانیان استخدام شرکت پتروشیمی شازند استخدام شرکت زیمنس (siemens) در ایران استخدام شرکت‌های تعاوني سفیران نور کوثر استان اصفهان استخدام شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس استخدام پارک علم ­و فناوری استان ­فارس استخدام بیمارستان سینای سمنان استخدام شرکت کمیوست استخدام شرکت افرانت ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://persiatalent.blog.ir/1395/12/13/راه-اندازی-کانال-تلگرام-پرشیا-تلنت-persiatalent

. درباره اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی

درخواست حذف اطلاعات

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} . درباره اتحادیه شرکت های تعاوني روستایی دسته بندی : علوم انسانی_ مدیریت  ، تحقیق فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش  و آماده چاپ )  حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده  ) فروشگاه کتاب : مرجع فایل     قسمتی از محتوای متن ... اتحادیه شرکت های تعاوني روستایی معرفی شرکت: این اتحادیه به منظور تهیه و تدارک کالاهای مورد نیاز شرکت های عضو، اعم از لوازم خانگی، بهداشتی، مصرفی،آرد، کالاهای کوپنی، نهادهای کشاورزی ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://fbook.blogsky.com/1395/12/14/post-5246/

اخذ مالیات مستقیم بزرگترین معضل مرزنشینان

درخواست حذف اطلاعات

خلیل زاده مدیرعامل اتحادیه تعاوني‌های مرزنشینان سازمان امور مالیاتی به این جهت که کلمه مرزنشینان در ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم قید نشده است، از مرزنشینان و پیله‌وران مالیات‌های سنگین دریافت می‌کند. در حالی که بسیاری از افراد و گروه‌ها اعم از ملوانان و صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند و این جفای در حق مرزنشینان است. مطابق تبصره یک ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم ، معافیت مالیاتی صراحتاً مشعر بر شرکت‌های تعاوني تولیدی روستایی بود و عدم تعریف این‌گونه شرکت‌ها در قانون شرکت‌های تعاوني موجب تعمیم معافیت نسبت به تمامی ش... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://marzneshinan.blog.ir/1395/12/10/اخذ-مالیات-مستقیم-بزرگترین-معضل-مرزنشینا

تشکیل شرکت تعاونی

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از هایدی تشکیل شرکت تعاوني . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 18 تقدیر و تشکر :با سپاس از . محترم و زحمتکش آقای وفایی و قدردانی از زحمات ایشان. و با تشکر از آقای زارع کریمی رئیس هیئن مدیره تعاوني که به ارائه اطلاعات و همکاری های مداوم را در این پژوهش و کارورزی کمک و یاری بوده اند.مقدمه :تعاوني ها به خصوص روستایی نقش مهمی در توسعه کشور ایفا می کنند.همکاری یا تعاون یکی از کنش های متقابل پیوسته می باشد و منظور از آن کنشهای متقابلی است که در جهت یگانه ای صورت می گیرد. در مقابل سبقت جویی را کوششی شخ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://haidy.blogsky.com/1395/12/15/post-51913/تشکیل-شرکت-تعاونی

نامه منصور .ان به خانم شاه. معاون .نفت و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی

درخواست حذف اطلاعات

نامه منصور .ان به خانم شاه. معاون .نفت و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی نامه منصور .ان به خانم شاه. معاون محترم .نفت و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی نامه و پیشنهادات  . منصور .ان مدیرعامل شرکت تولیدی نایلون سپید  به خانم  شاه.  معاون محترم .نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی  . منصور .ان مدیرعامل شرکت نایلون سپید و سخنگوی شرکت تعاوني صنایع پلاستیک استان تهران (عضو هیات مدیره این شرکت) در نامه ای به مرضیه شاه. پیشنهادات خود را در خصوص تامین مواد اولیه شرکت های تولیدی ارائه کرد. . منصور .ان مدیرعامل شرکت نایلون سپید و سخنگوی شرکت تعاوني صنایع پ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://nylonsepid.persianblog.ir/post/18

انواع گزارشات حسابداری شرکتها

درخواست حذف اطلاعات

منبع: www.iranorganization.com برای شناخت شرکت ها یا به عبارتی شرکت های تجاری باید انواع آن را شناخت. و در پی این شناخت به انواع گزارشات در حیطه حسابداری شرکتها اشاره کرد. در این صورت می توان عملکرد حسابدار را در موضع شغلی حسابداری شرکت ها بررسی کرد. از انواع شرکت های تجاری می توان به شرکت های سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت های مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاوني تولید و مصرف اشاره کرد. در این نوع شرکت ها گزارش های مورد نیاز مدیران شکل متفاوتی از گزارشات دیگر انواع حسابداری ندارد. بلکه تنها نوع اطلاعات درج شده در آن متفاوت ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://iranorganization.persianblog.ir/post/8

نکات سفر برای افراد کم توان و معلول- قسمت دوم

درخواست حذف اطلاعات

با دانستن این نکات افراد کم توان سفر راحتی خواهند داشتدر قسمت قبلی درباره ی سفر افراد ناتوان و یا سفر با افراد ناتوان صحبت کردیم و چند چالش پیش رو در سفر این افراد را بررس کردیم. در این قسمت می خواهیم راجع به چند نکته ی کاربردی که این افراد می توانند در سفر خود بکار ببرند تا سفر خوب و راحتی داشته باشند صحبت کنیم. این مطلب برگرفته از سایت تور روسیه است .سوال های زیادی بپرسید، اطلاعات زیادی بدهیدبهتر است هیچ وقت چیزی را تصور نکنید و تا می توانید سوال بپرسید، مخصوصا وقتی پای اقامت به میان می آید. آیا امکانات مورد نظر سطح شیبدار دارد؟ آیا اتاق ها در ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://youkabed.blogsky.com/1395/12/11/post-1370/