وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

معشوق - جستجو

معشوق از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتها و وبلاگهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورت مشاهده مطالب نامناسب، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.هم عشق فراموش

درخواست حذف اطلاعات

خج. می‌کشید در انظار ظاهر شودچون دل و دماغ نداشت.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•برای آنکه حرف های سنگین بزند ،همیشه با ترازو آنها را وزن می کند.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamatorتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوقهتعبیر خواب معشوقهتعبیر خواب معشوق بودنتعبیر خواب معشوق بودنتعبیر خواب معشوق سابقتعبیر خواب معشوقه همسرتعبیر خواب معشوقه همسرتعبیر خواب دیدن معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوق شدنتعبیر خواب دیدن معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوق سابقتعبیر خواب م... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bhgdcjn.ParsiBlog.com/Posts/103/هم عشق فراموش/

بیش از یک قفس فاصله نداشت.

درخواست حذف اطلاعات

خج. می‌کشید در انظار ظاهر شودچون دل و دماغ نداشت.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•برای آنکه حرف های سنگین بزند ،همیشه با ترازو آنها را وزن می کند.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•تعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوقهتعبیر خواب معشوقهتعبیر خواب معشوق بودنتعبیر خواب معشوق بودنتعبیر خواب معشوق سابقتعبیر خواب معشوقه همسرتعبیر خواب معشوقه همسرتعبیر خواب دیدن معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوق شدنتعبیر خواب دیدن معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوق سابقتعبیر خواب... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dfnhvfj.ParsiBlog.com/Posts/104/بيش از يک قفس فاصله نداشت./

صرفه جویی

درخواست حذف اطلاعات

عاشق سکوتی هستمکه از فریاد تقاضای پناهندگی میکند.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•نقطه ، پایانی استبر تمامی مفاهیم زیبای یک جمله.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•تصمیم داشت با چند گلبه خواستگاری دختر داور فوتبال برود.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator •تعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوقهتعبیر خواب معشوقهتعبیر خواب معشوق بودنتعبیر خواب معشوق بودنتعبیر خواب معشوق سابقتعبیر خواب معشوقه همسرتعبیر خواب معشوقه همسرتعبیر خواب دیدن معشوق قدیمیتعبیر... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://fvnhcgf.ParsiBlog.com/Posts/104/صرفه جويي/

مصرف زندگی صرفه جویی

درخواست حذف اطلاعات

عاشق سکوتی هستمکه از فریاد تقاضای پناهندگی میکند.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•نقطه ، پایانی استبر تمامی مفاهیم زیبای یک جمله.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•تصمیم داشت با چند گلبه خواستگاری دختر داور فوتبال برود.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator تعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوقهتعبیر خواب معشوقهتعبیر خواب معشوق بودنتعبیر خواب معشوق بودنتعبیر خواب معشوق سابقتعبیر خواب معشوقه همسرتعبیر خواب معشوقه همسرتعبیر خواب دیدن معشوق قدیمیتعبیر خ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://cmasxza.ParsiBlog.com/Posts/103/مصرف زندگي صرفه جويي/

زندگی سیراب

درخواست حذف اطلاعات

در بازی ِ زندگی داور ها هما.اج می شوند.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•دیدن ِ دریا نگاهی عمیقمی خواهد.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•دود ِ آتشبه چشم ِ آسمان می رود.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator •سقوط ِ آبشار آبکیست.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•تعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوقهتعبیر خواب معشوقهتعبیر خواب معشوق بودنتعبیر خواب معشوق بودنتعبیر خواب معشوق سابقتعبیر خواب معشوقه همسرتعبیر خواب معشوقه همسرتعبیر خواب دیدن معشوق قدیمیتعبیر ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://vnvncm.ParsiBlog.com/Posts/106/زندگي سيراب/

.یدیم و خوردیم

درخواست حذف اطلاعات

در بازی ِ زندگی داور ها هما.اج می شوند.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•دیدن ِ دریا نگاهی عمیقمی خواهد.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•دود ِ آتشبه چشم ِ آسمان می رود.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator •سقوط ِ آبشار آبکیست.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•تنها ماهی ی داخل تنگ هماز زندگی سیراب شد.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamatorتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوقهتعبیر خواب معشوقهتعبیر خواب معشوق بودنتعبیر خواب معشوق بودنتعبیر خواب معشوق سابقتعبیر خ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://wdswsd.ParsiBlog.com/Posts/104/خريديم و خورديم/

دیگران

درخواست حذف اطلاعات

در بازی ِ زندگی داور ها هما.اج می شوند.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•دیدن ِ دریا نگاهی عمیقمی خواهد.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•دود ِ آتشبه چشم ِ آسمان می رود.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator •سقوط ِ آبشار آبکیست.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•تنها ماهی ی داخل تنگ هماز زندگی سیراب شد.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•کاشتندتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوقهتعبیر خواب معشوقهتعبیر خواب معشوق بودنتعبیر خواب معشوق بودنتعبیر خواب معشوق ساب... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://jngtdtjtrf.ParsiBlog.com/Posts/105/ديگران/

مصرف زندگی صرفه

درخواست حذف اطلاعات

عاشق سکوتی هستمکه از فریاد تقاضای پناهندگی میکند.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•نقطه ، پایانی استبر تمامی مفاهیم زیبای یک جمله.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•تصمیم داشت با چند گلبه خواستگاری دختر داور فوتبال برود.مصرف زندگی صرفه •اس ام اس کاریکلماتورمصرف زندگی صرفهsms karikalamator •بمیرید ،تا در جویی کنید.تعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوقهتعبیر خواب معشوقهتعبیر خواب معشوق بودنتعبیر خواب معشوق بودنتعبیر خواب معشوق سابقتعبیر خواب معشوقه همسر ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://masxza.ParsiBlog.com/Posts/103/مصرف زندگي صرفه/

که روده هایش درون پاهایش قرار دارد

درخواست حذف اطلاعات

ایا میدانید یک تکه استخوان به ابعاد یک قوطی کبریتمیتواند وزنی معادل 9 تن را تحمل کند•اس ام اس آیا می دانیدsms aya midanid•ایا میدانید طاسی از خانواده مادرى به ارث میرسدنه از خانواده پدرى•اس ام اس آیا می دانیدsms aya midanid•ایا میدانید آلودگی هواهر 2 ساعت یک نفر را میکشد•اس ام اس آیا می دانیدsms aya midanid •ایا میدانید بقایای کشتی نوح رادر کوه های آرارات ترکیه (جودی) کشف شده است•اس ام اس آیا می دانیدsms aya midanid•ایا میدانید شکم عنکبوت . انقدر کوچک استتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dhvngjctdc.ParsiBlog.com/Posts/104/که روده هايش درون پاهايش قرار دارد/

بمیرید ،

درخواست حذف اطلاعات

عاشق سکوتی هستمکه از فریاد تقاضای پناهندگی میکند.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•نقطه ، پایانی استبر تمامی مفاهیم زیبای یک جمله.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•تصمیم داشت با چند گلبه خواستگاری دختر داور فوتبال برود.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator • تا در مصرف زندگی صرفه جویی کنید.•تعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب پیر شدن معشوقتعبیر خواب پیر شدن م ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rfvmiasasa.ParsiBlog.com/Posts/107/بميريد ،/

کاریکلماتور

درخواست حذف اطلاعات

عاشق سکوتی هستمکه از فریاد تقاضای پناهندگی میکند.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•نقطه ، پایانی استبر تمامی مفاهیم زیبای یک جمله.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•تصمیم داشت با چند گلبه خواستگاری دختر داور فوتبال برود.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator •بمیرید ،تا در مصرف زندگی صرفه جویی کنید.تعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب پیر شدن معشوقتعبیر خواب پیر ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://vnvncm.ParsiBlog.com/Posts/105/کاريکلماتور/

karikalamator

درخواست حذف اطلاعات

عاشق سکوتی هستمکه از فریاد تقاضای پناهندگی میکند.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•نقطه ، پایانی استبر تمامی مفاهیم زیبای یک جمله.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•تصمیم داشت با چند گلبه خواستگاری دختر داور فوتبال برود.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator •بمیرید ،تعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب پیر شدن معشوقتعبیر خواب پیر شدن معشوقتعبیر خواب گم شدن معشو... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mbubbbu.ParsiBlog.com/Posts/106/karikalamator/

دیگران کاشتند

درخواست حذف اطلاعات

در بازی ِ زندگی داور ها هما.اج می شوند.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•دیدن ِ دریا نگاهی عمیقمی خواهد.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•دود ِ آتشبه چشم ِ آسمان می رود.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator •سقوط ِ آبشار آبکیست.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•تنها ماهی ی داخل تنگ هماز زندگی سیراب شد.تعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب پیر شدن معشوقتعبیر خواب پیر ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://vmiasasa.ParsiBlog.com/Posts/103/ديگران کاشتند/

.یدیم و خوردیم

درخواست حذف اطلاعات

در بازی ِ زندگی داور ها هما.اج می شوند.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•دیدن ِ دریا نگاهی عمیقمی خواهد.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•دود ِ آتشبه چشم ِ آسمان می رود.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator •سقوط ِ آبشار آبکیست.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•تعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب پیر شدن معشوقتعبیر خواب پیر شدن معشوقتعبیر خواب گم شدن معشوقتعبیر خ ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://gfcfhnfdnjfg.ParsiBlog.com/Posts/104/خريديم و خورديم/

تعرفه صادر کرد.

درخواست حذف اطلاعات

نقاش فقیر،بر بومش خج. می کشید.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•بعضی ها رو دست ندارندو بعضی ها زیر دست.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator •شیر بُز بُز قن.کر نمی خواهد.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•شرکت برق، حتی برای برق کفش هایم همتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب پیر شدن معشوقتعبیر خواب پیر شدن معشوقتعبیر خواب گم شدن معشوقتعبیر خواب گم شدن معشوقتعبی ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://fvmiasasa.ParsiBlog.com/Posts/104/تعرفه صادر کرد./

sms karikalamator

درخواست حذف اطلاعات

نقاش فقیر،بر بومش خج. می کشید.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•بعضی ها رو دست ندارندو بعضی ها زیر دست.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator •شیر بُز بُز قن.کر نمی خواهد.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•شرکت برق، حتی برای برق کفش هایم همتعرفه صادر کرد.تعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب پیر شدن معشوقتعبیر خواب پیر شدن معشوقتعبیر خواب گم شدن معشوقتعبیر خواب گم... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mjvmiasasa.ParsiBlog.com/Posts/104/sms karikalamator/

اس ام اس کاریکلماتور

درخواست حذف اطلاعات

نقاش فقیر،بر بومش خج. می کشید.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•بعضی ها رو دست ندارندو بعضی ها زیر دست.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator •شیر بُز بُز قن.کر نمی خواهد.•تعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب پیر شدن معشوقتعبیر خواب پیر شدن معشوقتعبیر خواب گم شدن معشوقتعبیر خواب گم شدن معشوقتعبیر خواب جدا شدن از معشوقتعبیر خواب جدا شدن از معشوقتعبیر خواب بوسی ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bvvfyfy.ParsiBlog.com/Posts/104/اس ام اس کاريکلماتور/

حتی برای

درخواست حذف اطلاعات

نقاش فقیر،بر بومش خج. می کشید.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•بعضی ها رو دست ندارندو بعضی ها زیر دست.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator •شیر بُز بُز قن.کر نمی خواهد.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamatorتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب با معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب کنار معشوق بودنتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب پیر شدن معشوقتعبیر خواب پیر شدن معشوقتعبیر خواب گم شدن معشوقتعبیر خواب گم شدن معشوقتعبیر خواب جدا شدن از معشوقتعبیر خواب جد... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://vcdvvmiasasa.ParsiBlog.com/Posts/104/حتي براي/

جودی

درخواست حذف اطلاعات

ایا میدانید یک تکه استخوان به ابعاد یک قوطی کبریتمیتواند وزنی معادل 9 تن را تحمل کند•اس ام اس آیا می دانیدsms aya midanid•ایا میدانید طاسی از خانواده مادرى به ارث میرسدنه از خانواده پدرى•اس ام اس آیا می دانیدsms aya midanid•ایا میدانید آلودگی هواهر 2 ساعت یک نفر را میکشد•اس ام اس آیا می دانیدsms aya midanid •ایا میدانید بقایای کشتی نوح رادر کوه های آرارات ترکیه () کشف شده است•تعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوقهتعبیر خواب معشوقهتعبیر خواب معشوق بودنتعبیر خواب مع ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hbgyumasxza.ParsiBlog.com/Posts/105/جودي/

نباید زندگی را زیاد جدی گرفت

درخواست حذف اطلاعات

مثلاً همان سربازی که قصه‌اش را در . سینما پارادیزو شنیدیم... سربازی که عاشقِ دختر پادشاه شده بود | دختر پادشاه گفت اگر صد شب پایین پنجره منتظرم بایستی با تو ازدواج می‌کنم... سرباز نود و نه شب منتظر ماند | سختی‌ها و سرما و دردهای بسیاری را تحمل کرد و در نهایت شبِ نود و نهم رفت... هیچ‌. نفهمید چرا رفت...اما رفت... دختر پادشاه فکر می‌کرد صد شب را می‌ایستد | اما همه‌چیز آنطوری که دختر پادشاه فکر می‌کرد پیش نرفت... مثلاً عاشقی که روزها منتظرِ معشوق بود و نیامد | و معشوقی که یک‌روز عاشق شد و آمد و عاشقی که معشوق شده بود رفته بود و دور شده بود.... مثلاً فرهاد | فکر ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://atonement.persianblog.ir/post/171

اس ام اس آیا می دانید

درخواست حذف اطلاعات

ایا میدانید یک تکه استخوان به ابعاد یک قوطی کبریتمیتواند وزنی معادل 9 تن را تحمل کند•اس ام اس آیا می دانیدsms aya midanid•ایا میدانید طاسی از خانواده مادرى به ارث میرسدنه از خانواده پدرى•اس ام اس آیا می دانیدsms aya midanid•ایا میدانید آلودگی هواهر 2 ساعت یک نفر را میکشد•اس ام اس آیا می دانیدsms aya midanid •ایا میدانید بقایای کشتی نوح رادر کوه های آرارات ترکیه (جودی) کشف شده است•اس ام اس آیا می دانیدsms aya midanid•ایا میدانید شکم عنکبوت . انقدر کوچک استتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوق قد ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://fhfthbdf.ParsiBlog.com/Posts/99/اس ام اس آيا مي دانيد/

که روده هایش درون پاهایش قرار دارد

درخواست حذف اطلاعات

ایا میدانید یک تکه استخوان به ابعاد یک قوطی کبریتمیتواند وزنی معادل 9 تن را تحمل کند•اس ام اس آیا می دانیدsms aya midanid•ایا میدانید طاسی از خانواده مادرى به ارث میرسدنه از خانواده پدرى•اس ام اس آیا می دانیدsms aya midanid•ایا میدانید آلودگی هواهر 2 ساعت یک نفر را میکشد•اس ام اس آیا می دانیدsms aya midanid •ایا میدانید بقایای کشتی نوح رادر کوه های آرارات ترکیه (جودی) کشف شده است•اس ام اس آیا می دانیدsms aya midanid•ایا میدانید شکم عنکبوت . انقدر کوچک استتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوقتعبیر خواب معشوق قدیمیتعبیر خواب معشوق قد ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ytgfngf.ParsiBlog.com/Posts/103/که روده هايش درون پاهايش قرار دارد/

مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ...

درخواست حذف اطلاعات

به پیر میکده گفتم که چیست راه نجاتبخواست جام می و گفت راز پوشیدن... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://saghism.blogsky.com/1395/11/25/post-609/مبوس-جز-لب-معشوق-و-جام-می-حافظ-

شروع...

درخواست حذف اطلاعات

خیلی پیش میاد که عاشق .ی  یا چیزی بشی چون فک میکنی عاشق تو هست... در حقیقت این عشق نیست...این نیازه..این وابستگیه..این عادته به حس خوبِ دیده شدن... این محبت از سیر. سرچشمه نمیگیره...از تشنگی و هراس نشات میگیره.... احمقانه تر اینه که هر دو طرف معشوق باشن و نه عاشق... هر دو طرف نیازمند باشن و نه آماده ی گذشتن از خود.... ددلاک.... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://yekzendegi.blog.ir/post/828

توهم نود و سه- با من بگو از عشق

درخواست حذف اطلاعات

با من بگو از عشق ای آ.ین معشوق که برای رسوایی دنبال بهونه م با بوسه ای آروم خوابم رو .یدی تو شدی تعبیر رویای شبونه م من تو نگاه تو دنیامو می بینم متاسفانه مرورگر شما، ق.لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ.ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. param name="autostart" value="false"> ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mohumat.blog.ir/1395/12/05/توهم-نود-و-سه-با-من-بگو-از-عشق

الهی ترسانم از بدی،خود بیامرز مرا به خوبی خود.

درخواست حذف اطلاعات

 الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست دستم گیر که جز فضل تو پناهم نیست. الهی ترسانم از بدی،خود بیامرز مرا به خوبی خود. الهی بنیاد توحید ما .اب مکن و باغ امید ما بی آب مکن.الهی هر. ازآنچه ندارد مفلس است و من از آنچه دارم. الهی ابوجهل از کعبه می آید و ابراهیم از بتخانه،کار به عنایت بود ، باقی بهانه. الهی اگر مجرمم، مسلمانم و اگر بد کرده ام پشیمانم. الهی کدام درد از این بیش باشد که معشوق توانگر بود و عاشق درویش... خواجه عبدالله انصاری ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ashaarvamotoneadabi.blogsky.com/1395/12/11/post-1329/

سفرنامه

درخواست حذف اطلاعات

رفته بودم بوشهر،شهری بندری و خونگرم. کاری بانکی داشتم ،جالب اینکه علیرغم پیشرفت محسوسی که در سطح شهر دیده می شد ولی دریا همان دریا بود.سنگی ،عاشوری،شکری و باغ زهرا و کمی آنطرفتر، بهمنی ، دواس و .زاده ! هر چند از این شهر بی وفایی ،کم لطفی و دروغ نصیب من شده ولی همچنان مردم این شهر را با شرجی و درختان .مای سر به فلک کشیده و درختان کنار و . خانه های آب  دوست دارم که هماره در صداقت،سادگی و عشق . شهر بوده ام ! رفت از خانه ی معشوق و دگر ،هیچ نگفت ساقی از جمع برون رفت و دگر ،هیچ نگفت ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mohabbatevaghei.persianblog.ir/post/381

شهید اسماعیل لشگری 2

درخواست حذف اطلاعات

بخشی از وصیتنامه "شهید اسماعیل لشگری" فرمانده دلاور گردان عمار : « عنایات خداوند شامل حالم شد که نامه ای به عنوان وصیّت بنویسم که این چندمین باری است که می نویسم امیدوارم که این آ.ین نوشته ام باشد . خدایا می دانی، سال ها پیش تصمیم به شهادت در راهت گرفتم و امیدوارم این جسم و جان گنا.ار حقیر را بپذیرید از گذشته بسیار دور مصمم شدم در این راه حرکت کنم و شهادت حرکتی است با شتاب به سوی معشوق که نصیب هر .ی نمی شود . عزیزان بسیاری در شهادت از حقیر سبقت گرفتند که با بعضی از آنها چقدر انس گرفتم که د... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hezbollah110.blog.ir/post/شهید-اسماعیل-لشگری-2

شهادت

درخواست حذف اطلاعات

شهادت خلوت عاشق و معشوق است. شهادت تفسیر بردار نیست. ای آنان که در زندان تن اسیرید به تفسیر شهادت نین.ید که از درک قصه ی شهادت عاجزید. فقط شهید می تواند شهادت را درک کند. شهید .ی نیست که ناگهان در خون بغلتد و نام شهید را بر خود بگیرد. شهید در آن دنیا قبل از این که در خون بتپد شهید است. و شما همچنان که شهیدان را در این دنیا نمی توانید بشناسید و بفهمید بعد از وصلشان نیز هرگز نمی توانید درکشان کنید. شهید را شهید درک می کند. اگر شهید باشید شهید را می شناسید وگرنه آیینه ی زنگار گرفته چیزی را منع. نمی کند که نمی کند.   برخیزید و فکری به حال خود کنید...   ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://pma69.blog.ir/1394/10/14/شهادت

هوای دلم ...

درخواست حذف اطلاعات

عزیزترین عزیز جان و دلم؛ هوای عاطفه دنیا ابری است، دلم گرفتارتنگ غروب است؛ همواره به چشم هایم .ماس می کنم که تا تورا ندیده،کم سو نشود؛ خودم راپیوسته به دامان خواهش دست هایم می اندازم که روزی هزار بار نام تو رادر مرکز قلبم با خط درشت بنویسد. همه روزه منّت زبانم را می کشم که همواره تورا . کند. هیچ شاعری نیست که بتواند خوبی های تو را در غزل، جاودانه کند یا عشق خودش را به تو،در قالب قصیده ای رسیده و ناب، به بازار عاشقان روانه کنند. ای محبوب روزهای آفت.ن دنیا؛ ای معشوق همه ما؛ ای زیبا ترین چهره آفرینش؛ بگو گیسوان . تار فراق، سرشاخه های بلند باغ وجود تور... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://noghte-sarkhat.persianblog.ir/post/505

فقط برای امروز 27 بهمن

درخواست حذف اطلاعات

 27بهمن                              احساسات راستین «وقتی از قبول واقعیت امروز امتناع میکنیم، ایمان به نیروی برتر خود را انکار میکنیم. این کار، تنها میتواند رنج بیشتری را به همراه داشته باشد.» جزوه فقط برای امروز v برخی روزها صرفاً باب میل ما نیستند. مشکلات ما میتواند به سادگی باز شدن بند کفش یا ایستادن در صف .مارکت باشد. یا شاید اتفاقی جدیتر مانند از دست دادن شغل، خانه یا معشوق را تجربه کنیم. در هر صورت، اغلب به جای اینکه فقط به دردناک بودن این احساسات اذعان کنیم، به دنبال راهی برای رهایی از آنها میگردیم. هیچ . به ما قول نمیدهد که با قط ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://livingclean.blog.ir/post/4141

تصرف عدوانی

درخواست حذف اطلاعات

هر زنی در طول زندگی اش حداقل یکبار تجربه ی رو در رویی با معشوقش در عشقی ناکام را داشته!کتاب تمام صحنه های یاس،حالات عصبی و امیدهای واهی نسبت به معشوق،مواقع تحقیر شدن،آنجایی که میدانی خود را گول میزنی اما باز هم امیدت را قطع نمیکنی و تمام حالاتی که یک زن در برابر جواب نگرفتن از سوی معشوقش،به قلب و روحش چنگ می اندازد را برایتان نوشته!کت. که تک تک جمله هایش از زبان تمام .ن درگیر عشق بوده و برایمان میگوید چطور وقتی یک مرد میفهمد .ی دوستش دارد از موضع قدرتش پایین نمی آید و از عشق یک زن بعنوان تفریح استفاده میکند!...تصرف عدوانی کت. نیست که یک لحظه از دستت نیفتد ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://atiyee.blog.ir/post/360

*دل تنها *(نادر ابراهیمی )

درخواست حذف اطلاعات

سخن عاشقانه گفتن دلیل عشق نیست...عاشق کم است سخن عاشقانه فراوان... عشق عادت نیست، عادت همه چیز را ویران می کند از جمله عظمت دوست داشتن را...از شباهت به تکرار می رسیم، از تکرار به عادت، از عادت به بیهودگی از بیهودگی به خستگی و نفرت.....(نادر ابراهیمی)   و نفر که عاشق اند و عشق آن ها را به وحدتی عاطفی رسانده است؛ واجب نیست که هر دو صدای کبک، درخت نارون، حجاب برفی قله ی علم کوه، رنگ سرخ و بشقاب سفالی را دوست داشته باشند. اگر چنین ح.ی پیش بیاید، باید گفت که یا عاشق زائد است یا معشوق. یکی کافیست....(نادر ابراهیمی)                                 چرا قضاوت های... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://bngorist.ParsiBlog.com/Posts/3/*دل تنها *(نادر ابراهيمي )/

نمایش لحظه ها

درخواست حذف اطلاعات

شبکه های اجتماعی را دوست ندارم. صادقانه تر بگویم، از شبکه های اجتماعی نفرت دارم. حالم از. به هم میخورد. همچنانکه از اینستاگرام. همچنانکه توییتر. مردمی که به خودی خود سطحی زندگی میکنند و حتی حوصله ی نشخوار افکار دیگران را هم ندارند، به ابزاری مجهز میشوند که سطحی تر بودن را تجربه کنند. حالا دیگر ثبت لحظه هاست که ارزش دارد و نه تجربه ی عمیق آنها. از آن روزی که عاشق و معشوق، شب تا صبح در کنار هم میماندند و میگفتند و میخندیدند و می.یدند و میزیستند و می رفتند و حاصلش، قطعه شعری عاشقانه بود یا دستنوشته ای که دیگری در کیف گذاشته بود و مانند جان دوستش داشت یا گلد... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dochar73.blog.ir/1395/12/08/نمایش-لحظه-ها

تمرین پیشرفته برای نویسنده

درخواست حذف اطلاعات

تنها یک سوژه انتخاب کنید. فقط وفقط درخت نارنج حیاط خانه تان... یا صورت و شخصیت دوستتان...به مدت یک ماه هر روز از زاویه ای جدید درباره همین یک سوژه بنویسید. فقط دویست کلمه. یعنی خود را مقید کنید که در ده سطر نوشته تان به پایان برسد....این تمرین باعث می شود باتمام وجود بر روی یک سوژه تمرکز کنید و با توجه به تمرینات مقدماتی...از دیده های دقیق خودتان بهره برداری کنید...توجه داشته باشید که صدها سال است شاعران پارسی گوی،تنها وتنها بر روی قامت معشوق تمرکز کرده اند و هنوز هم می توانند تشبیهات و تمثیل های جدید خلق کنند...اول روضه میرسد از راه...قد بلند است و . ها کوتاه...... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://hnorypanah.blog.ir/1395/12/11/تمرین-پیشرفته-برای-نویسنده

فقط برای امروز 30 بهمن

درخواست حذف اطلاعات

 دستاویزها30                                        بهمن «لغزش هرگز یک حادثه نیست. لغزش علامتی است که نشان میدهد در برنامه خود دستاویزی داشته‌ایم.» کتاب پایه v دستاویز چیزی است که برای استفاده در آینده کنار میگذاریم. در مورد ما، دستاویز انتظاری است که اگر چنین و چنان شود، مطمئناً دچار لغزش خواهیم شد. انتظار داریم تحمل چه رویدادی بسیار دردناک باشد؟ شاید فکر کنیم اگر همسر یا معشوقی ما را ترک کند، مجبور به نشئه شدن خواهیم شد. اگر شغل خود را ازدست دهیم، تصور میکنیم مطمئناً مصرف خواهیم کرد. یا شاید انتظار داریم مرگ معشوق ما غیر قابل تحمل باشد. د... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://livingclean.blog.ir/post/4156

فال روزانه امروز 1393/05/27

درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه 27 / 05 / 1393 فروردینامروز باید خود را برای یک روز پر ماجرا آماده کنید. در این اوا. تنش های زیادی را تجربه کرده اید و دوباره امروز ممکن است در ورطه امتحان قرار گیرید. بهتر است به سلامت خود اهمیت زیادی بدهید و از انرژی هایی که کائنات در اختیار شما قرار می دهند نهایت استفاده را ببرید تا آرام باشید. در مورد رویدادها خیلی زود تصمیم گیری نکنید. برای کارهای خود برنامه ریزی کنید تا بتوانید سرفرصت و درست به آنها رسیدگی کنید. امروز خیلی حس عاشقانه ندارید اما به این مفهوم نیست که ح.ان با معشوق خوب نیست. فقط یک روز معمولی در کنار هم دارید که همین هم خوب است. ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://i-tech.blog.ir/post/فال-روزانه-امروز-1393-05-27

شرکت برق، حتی برای برق کفش هایم همتعبیر خواب دیدن معشوق تعبیر خو

درخواست حذف اطلاعات

نقاش فقیر،بر بومش خج. می کشید.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•بعضی ها رو دست ندارندو بعضی ها زیر دست.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator •شیر بُز بُز قن.کر نمی خواهد.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator• تعرفه صادر کرد.•اس ام اس کاریکلماتورsms karikalamator•برای باز شدن اشتهایشتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبیر خواب دیدن معشوقتعبی ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://gjhmkkgv.ParsiBlog.com/Posts/111/شرکت برق، حتي براي برق کفش هايم همتعبير خواب ديدن معشوق تعبير خو/