وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

چنها - جستجو

چنها از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتها و وبلاگهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورت مشاهده مطالب نامناسب، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.رحیم ابومیلاد الخزرجی

درخواست حذف اطلاعات

گمرة شعر لا تضیج .. اللیله گمره و واهس الشاعر غمیج ...والقلم وکّح اعیونه وباس دفترنه العتیج اللیله گمره و چنها لبست ثوب فرحه... و چنها مشتریه النهار و امل صبحه ... و چنها منک خذت نور وگامت اترش بالطریج... اللیله ما تنزل مدامع .. اللیله بس احلام خضره اتعیش بحضان الشوارع..  اللیله صوتک عایش ابگلب المسامع وماکو احّد غیری سامع ... لا تضیج .. اللیل یسترنه ابعباته... و الگمر یدعیلنا ابدعوة صلاته .. لا تضیج .. ابهیده لا ت.ر مجاریف السفینه.. ابهیده یا بحر الخلیج ..آنه لوحی امنالعتیج  . ابهیده گل امواجک اتراعی الیجیها ولا تهیج .. ادری ضایج  بس ا... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://khazraj.blog.ir/1395/12/12/rahim-obu-milad-elkhazraji

رحیم ابومیلاد الخزرجی

درخواست حذف اطلاعات

گمرة شعر لا تضیج .. اللیله گمره و واهس الشاعر غمیج ...والقلم وکّح اعیونه وباس دفترنه العتیج اللیله گمره و چنها لبست ثوب فرحه... و چنها مشتریه النهار و امل صبحه ... و چنها منک خذت نور وگامت اترش بالطریج... اللیله ما تنزل مدامع .. اللیله بس احلام خضره اتعیش بحضان الشوارع..  اللیله صوتک عایش ابگلب المسامع وماکو احّد غیری سامع ... لا تضیج .. اللیل یسترنه ابعباته... و الگمر یدعیلنا ابدعوة صلاته .. لا تضیج .. ابهیده لا ت.ر مجاریف السفینه.. ابهیده یا بحر الخلیج ..آنه لوحی امنالعتیج  . ابهیده گل امواجک اتراعی الیجیها ولا تهیج .. ادری ضایج  بس ا... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://khazraj.blog.ir/1395/12/12/rahim-obu-milad-elkhazraji