وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

کنکور کارشناسی ارشد ی فناوری اطلاعات it - جستجو

کنکور کارشناسی ارشد ی فناوری اطلاعات it از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتها و وبلاگهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورت مشاهده مطالب نامناسب، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.. دفترچه کنکور .ی فناوری اطلاعات

درخواست حذف اطلاعات

براي . هر گزينه کليک کنيد.. دفترچه کنکور .ي فناوري اطلاعات سال 1395 . دفترچه کنکور .ي فناوري اطلاعات سال 1395 . دفترچه کنکور .ي فناوري اطلاعات سال 1394 . دفترچه کنکور .ي فناوري اطلاعات سال 1393 . دفترچه کنکور .ي فناوري اطلاعات سال 1392 . دفترچه کنکور .ي فناوري اطلاعات سال 1391 سايت تخصصي کنکور ارشد و .ي کامپيوتر و آيتي . رضوي  www..kurcomputer.irلينک سايت کنکور کامپيوتر و آيتيبه بزرگتربن کانال کنکور ارشد و .ا بپيونديد ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://konkurcomputer.blogsky.com/1395/12/10/post-14/دانلود-دفترچه-کنکور-دکتری-فناوری-اطلاعات

. دفترچه سوالات کنکور ارشد فناوری اطلاعات

درخواست حذف اطلاعات

. دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1395. دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1394. دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1393. دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1392. دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1391. دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1390. دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1389. دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1388. دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1387. دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1386. دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1385. دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1384. دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1383. دفترچه کنکور .ي آيتي  فناور... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://konkurcomputer.blogsky.com/1395/12/09/post-8/دفترچه-سوالات-کنکور-ارشد-فناوری-اطلاعات

. دفترچه سوالات کنکور ارشد فناوری اطلاعات

درخواست حذف اطلاعات

. دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1395 . دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1394 . دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1393 . دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1392 . دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1391 . دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1390 . دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1389 . دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1388 . دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1387 . دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1386 . دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1385 . دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1384 . دفترچه کنکور .ي آيتي  فناوري اطلاعات 1383 . دفترچه کنکور... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://konkurcomputer.blog.ir/1395/12/02/it engeneering

. دفترچه‌ سوالات کنکور ارشد کامپیوتر

درخواست حذف اطلاعات

. دفترچه کنکور ارشد .ي کامپيوتر 1395. دفترچه کنکور ارشد .ي کامپيوتر 1394. دفترچه کنکور ارشد .ي کامپيوتر 1393. دفترچه کنکور ارشد .ي کامپيوتر 1392. دفترچه کنکور ارشد .ي کامپيوتر 1391. دفترچه کنکور ارشد .ي کامپيوتر 1390. دفترچه کنکور ارشد .ي کامپيوتر 1389. دفترچه کنکور ارشد .ي کامپيوتر 1388. دفترچه کنکور ارشد .ي کامپيوتر 1387. دفترچه کنکور ارشد .ي کامپيوتر 1386. دفترچه کنکور ارشد .ي کامپيوتر 1385. دفترچه کنکور ارشد .ي کامپيوتر 1384. دفترچه کنکور ارشد .ي کامپيوتر 1383. دفترچه کنکور ارشد .ي کامپيوتر 1382تخصصي ترين کانال کامپيوتر و آيتي ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://konkurcomputer.blogsky.com/1395/12/09/post-10/دفترچه‌-سوالات-کنکور-ارشد-کامپیوتر

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته هنر .ی

درخواست حذف اطلاعات

لازم به ذکر است که از سال 1395 به بعد کنکور ارشد سراسري و آزاد با هم ادغام شده و داوطلباني که قصد انتخاب . آزاد را هم دارند بايد در کنکور سراسري شرکت نمايند.  تلفن مشاوره و تهيه کتب و جزوات  09106582308 براي مشاهده منابع هر کدام از رشته هاي هنري بر روي لينک آن کليک کنيد منابع کارشناسي ارشد مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما کد 1357 منابع کارشناسي ارشد ادبيات نمايشي منابع کنکور کارشناسي ارشد بازيگري منابع کارشناسي ارشد رشته کارگرداني جزوه هاي کارشناسي ارشد رشته سينما منابع کنکور کارشناسي ارشد رشته راديو . صدا و سيما منابع جديد کنکور کارشناسي ارشد ر... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://arttest.blog.ir/1395/12/12/منابع-کنکور-کارشناسی-ارشد-رشته-هنر-اسلامی

منابع کارشناسی ارشد هنر

درخواست حذف اطلاعات

تلفن مشاوره و تهيه کتب و جزوات  09106582308 براي مشاهده منابع هر کدام از رشته هاي هنري بر روي لينک آن کليک کنيد منابع کنکور کارشناسي ارشد مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما کد 1357  منابع کنکور کارشناسي ارشد رشته سينما بهترين جزوات و منابع کارشناسي ارشد بازيگري منابع کارشناسي ارشد رشته ادبيات نمايشي منابع کنکور کارشناسي ارشد رشته تهيه کنندگي منابع و جزوات کنکور کارشناسي ارشد رشته راديو    منابع کنکور کارشناسي ارشد رشته توليد سيما     منابع کنکور کارشناسي ارشد رشته ادبيات نمايشي . آزاد بسته کنکور ارشد رشته تئاتر م... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://arttest.blog.ir/1395/11/02/منابع-کارشناسی-ارشد-هنر

بسته کنکور ارشد رشته تیاتر

درخواست حذف اطلاعات

لازم به ذکر است که از سال 1395 به بعد کنکور ارشد سراسري و آزاد با هم ادغام شده و داوطلباني که قصد انتخاب . آزاد را هم دارند بايد در کنکور سراسري شرکت نمايند.  تلفن مشاوره و تهيه کتب و جزوات  09106582308 براي مشاهده منابع هر کدام از رشته هاي هنري بر روي لينک آن کليک کنيد منابع کارشناسي ارشد مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما کد 1357 منابع کارشناسي ارشد ادبيات نمايشي منابع کنکور کارشناسي ارشد بازيگري منابع کارشناسي ارشد رشته کارگرداني جزوه هاي کارشناسي ارشد رشته سينما منابع کنکور کارشناسي ارشد رشته راديو . صدا و سيما منابع جديد کنکور کارشناسي ارشد ر... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://arttest.blog.ir/1395/12/11/بسته-کنکور-ارشد-رشته-تیاتر

منابع تضمینی کنکور کارشناسی ارشد رشته کارگردانی

درخواست حذف اطلاعات

لازم به ذکر است که از سال 1395 به بعد کنکور ارشد سراسري و آزاد با هم ادغام شده و داوطلباني که قصد انتخاب . آزاد را هم دارند بايد در کنکور سراسري شرکت نمايند.  تلفن مشاوره و تهيه کتب و جزوات  09106582308 براي مشاهده منابع هر کدام از رشته هاي هنري بر روي لينک آن کليک کنيد منابع کارشناسي ارشد مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما کد 1357 منابع کارشناسي ارشد ادبيات نمايشي منابع کنکور کارشناسي ارشد بازيگري منابع کارشناسي ارشد رشته کارگرداني جزوه هاي کارشناسي ارشد رشته سينما منابع کنکور کارشناسي ارشد رشته راديو . صدا و سيما منابع جديد کنکور کارشناسي ارشد ر... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://arttest.blog.ir/1395/12/11/منابع-تضمینی-کنکور-کارشناسی-ارشد-رشته-کارگردانی

منابع کنکور ارشد تولید سیما

درخواست حذف اطلاعات

لازم به ذکر است که از سال 1395 به بعد کنکور ارشد سراسري و آزاد با هم ادغام شده و داوطلباني که قصد انتخاب . آزاد را هم دارند بايد در کنکور سراسري شرکت نمايند.  تلفن مشاوره و تهيه کتب و جزوات  09106582308 براي مشاهده منابع هر کدام از رشته هاي هنري بر روي لينک آن کليک کنيد منابع کارشناسي ارشد مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما کد 1357 منابع کارشناسي ارشد ادبيات نمايشي منابع کنکور کارشناسي ارشد بازيگري منابع کارشناسي ارشد رشته کارگرداني جزوه هاي کارشناسي ارشد رشته سينما منابع کنکور کارشناسي ارشد رشته راديو . صدا و سيما منابع جديد کنکور کارشناسي ارشد ر... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://arttest.blog.ir/1395/12/11/منابع-کنکور-ارشد-تولید-سیما

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی

درخواست حذف اطلاعات

لازم به ذکر است که از سال 1395 به بعد کنکور ارشد سراسري و آزاد با هم ادغام شده و داوطلباني که قصد انتخاب . آزاد را هم دارند بايد در کنکور سراسري شرکت نمايند.  تلفن مشاوره و تهيه کتب و جزوات  09106582308 براي مشاهده منابع هر کدام از رشته هاي هنري بر روي لينک آن کليک کنيد منابع کارشناسي ارشد مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما کد 1357 منابع کارشناسي ارشد ادبيات نمايشي منابع کنکور کارشناسي ارشد بازيگري منابع کارشناسي ارشد رشته کارگرداني جزوه هاي کارشناسي ارشد رشته سينما منابع کنکور کارشناسي ارشد رشته راديو . صدا و سيما منابع جديد کنکور کارشناسي ارشد ر... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://arttest.blog.ir/1395/12/12/منابع-آزمون-کارشناسی-ارشد-رشته-صنایع-دستی

منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

درخواست حذف اطلاعات

لازم به ذکر است که از سال 1395 به بعد کنکور ارشد سراسري و آزاد با هم ادغام شده و داوطلباني که قصد انتخاب . آزاد را هم دارند بايد در کنکور سراسري شرکت نمايند.  تلفن مشاوره و تهيه کتب و جزوات  09106582308 براي مشاهده منابع هر کدام از رشته هاي هنري بر روي لينک آن کليک کنيد منابع کارشناسي ارشد مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما کد 1357 منابع کارشناسي ارشد ادبيات نمايشي منابع کنکور کارشناسي ارشد بازيگري منابع کارشناسي ارشد رشته کارگرداني جزوه هاي کارشناسي ارشد رشته سينما منابع کنکور کارشناسي ارشد رشته راديو . صدا و سيما منابع جديد کنکور کارشناسي ارشد ر... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://arttest.blog.ir/1395/12/11/منابع-کنکور-کارشناسی-ارشد-مجموعه-هنرهای-پژوهشی-و-صنایع-دستی

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ادبیات نمایشی . آزاد

درخواست حذف اطلاعات

لازم به ذکر است که از سال 1395 به بعد کنکور ارشد سراسري و آزاد با هم ادغام شده و داوطلباني که قصد انتخاب . آزاد را هم دارند بايد در کنکور سراسري شرکت نمايند.  تلفن مشاوره و تهيه کتب و جزوات  09106582308 براي مشاهده منابع هر کدام از رشته هاي هنري بر روي لينک آن کليک کنيد منابع کارشناسي ارشد مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما کد 1357 منابع کارشناسي ارشد ادبيات نمايشي منابع کنکور کارشناسي ارشد بازيگري منابع کارشناسي ارشد رشته کارگرداني جزوه هاي کارشناسي ارشد رشته سينما منابع کنکور کارشناسي ارشد رشته راديو . صدا و سيما منابع جديد کنکور کارشناسي ارشد ر... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://arttest.blog.ir/1395/12/11/منابع-کنکور-کارشناسی-ارشد-رشته-ادبیات-نمایشی-دانشگاه-آزاد

منابع ارشد رادیو

درخواست حذف اطلاعات

لازم به ذکر است که از سال 1395 به بعد کنکور ارشد سراسري و آزاد با هم ادغام شده و داوطلباني که قصد انتخاب . آزاد را هم دارند بايد در کنکور سراسري شرکت نمايند.  تلفن مشاوره و تهيه کتب و جزوات  09106582308 براي مشاهده منابع هر کدام از رشته هاي هنري بر روي لينک آن کليک کنيد منابع کارشناسي ارشد مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما کد 1357 منابع کارشناسي ارشد ادبيات نمايشي منابع کنکور کارشناسي ارشد بازيگري منابع کارشناسي ارشد رشته کارگرداني جزوه هاي کارشناسي ارشد رشته سينما منابع کنکور کارشناسي ارشد رشته راديو . صدا و سيما منابع جديد کنکور کارشناسي ارشد ر... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://arttest.blog.ir/1395/12/11/منابع-ارشد-رادیو

منابع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

درخواست حذف اطلاعات

لازم به ذکر است که از سال 1395 به بعد کنکور ارشد سراسري و آزاد با هم ادغام شده و داوطلباني که قصد انتخاب . آزاد را هم دارند بايد در کنکور سراسري شرکت نمايند.  تلفن مشاوره و تهيه کتب و جزوات  09106582308 براي مشاهده منابع هر کدام از رشته هاي هنري بر روي لينک آن کليک کنيد منابع کارشناسي ارشد مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما کد 1357 منابع کارشناسي ارشد ادبيات نمايشي منابع کنکور کارشناسي ارشد بازيگري منابع کارشناسي ارشد رشته کارگرداني جزوه هاي کارشناسي ارشد رشته سينما منابع کنکور کارشناسي ارشد رشته راديو . صدا و سيما منابع جديد کنکور کارشناسي ارشد ر... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://arttest.blog.ir/1395/12/11/منابع-کارشناسی-ارشد-ادبیات-نمایشی

منابع ارشد تهیه کنندگی

درخواست حذف اطلاعات

لازم به ذکر است که از سال 1395 به بعد کنکور ارشد سراسري و آزاد با هم ادغام شده و داوطلباني که قصد انتخاب . آزاد را هم دارند بايد در کنکور سراسري شرکت نمايند.  تلفن مشاوره و تهيه کتب و جزوات  09106582308 براي مشاهده منابع هر کدام از رشته هاي هنري بر روي لينک آن کليک کنيد منابع کارشناسي ارشد مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما کد 1357 منابع کارشناسي ارشد ادبيات نمايشي منابع کنکور کارشناسي ارشد بازيگري منابع کارشناسي ارشد رشته کارگرداني جزوه هاي کارشناسي ارشد رشته سينما منابع کنکور کارشناسي ارشد رشته راديو . صدا و سيما منابع جديد کنکور کارشناسي ارشد ر... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://arttest.blog.ir/1395/12/11/منابع-ارشد-تهیه-کنندگی

برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد 97

درخواست حذف اطلاعات

برنامه ريزي کنکور کارشناسي ارشد 97 برنامه ريزي کنکور کارشناسي ارشد 97 براي .ب هرگونه اطلاعات درباره برنامه ريزي کنکور کارشناسي ارشد 97 با مشاوران مرکز سبزتدريستماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر کشور – 9099071647  مقطع کارشناسي ارشد دوره‌اي از آموزش عالي است که به دو طريق ناپيوسته و پيوسته ارائه مي شود که از شرايط تحصيل در اين  مقطع دارا بودن مدرک کارشناسي مي باشد.پذيرش دانشجو در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته از طريق آزمون ورودي تحصيلات تکميلي انجام مي‌شود که طول دوره تحصيل در اين مقطع 2 سال خواهد بود. اما طول دوره تحصيل در مقط ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabztadris.blog.ir/1395/12/17/برنامه-ریزی-کنکور-کارشناسی-ارشد-97

برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد 97

درخواست حذف اطلاعات

برنامه ريزي کنکور کارشناسي ارشد 97 برنامه ريزي کنکور کارشناسي ارشد 97 براي .ب هرگونه اطلاعات درباره برنامه ريزي کنکور کارشناسي ارشد 97 با مشاوران مرکز سبزتدريستماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر کشور – 9099071647  مقطع کارشناسي ارشد دوره‌اي از آموزش عالي است که به دو طريق ناپيوسته و پيوسته ارائه مي شود که از شرايط تحصيل در اين  مقطع دارا بودن مدرک کارشناسي مي باشد.پذيرش دانشجو در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته از طريق آزمون ورودي تحصيلات تکميلي انجام مي‌شود که طول دوره تحصيل در اين مقطع 2 سال خواهد بود. اما طول دوره تحصيل در مقط ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://irconslutcenter.blog.ir/post/برنامه-ریزی-کنکور-کارشناسی-ارشد-97

برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد 97

درخواست حذف اطلاعات

برنامه ريزي کنکور کارشناسي ارشد 97 برنامه ريزي کنکور کارشناسي ارشد 97 براي .ب هرگونه اطلاعات درباره برنامه ريزي کنکور کارشناسي ارشد 97 با مشاوران مرکز سبزتدريستماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر کشور – 9099071647  مقطع کارشناسي ارشد دوره‌اي از آموزش عالي است که به دو طريق ناپيوسته و پيوسته ارائه مي شود که از شرايط تحصيل در اين  مقطع دارا بودن مدرک کارشناسي مي باشد.پذيرش دانشجو در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته از طريق آزمون ورودي تحصيلات تکميلي انجام مي‌شود که طول دوره تحصيل در اين مقطع 2 سال خواهد بود. اما طول دوره تحصيل در مقط ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabztadris.persianblog.ir/post/341

برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد 97

درخواست حذف اطلاعات

برنامه ريزي کنکور کارشناسي ارشد 97 برنامه ريزي کنکور کارشناسي ارشد 97 براي .ب هرگونه اطلاعات درباره برنامه ريزي کنکور کارشناسي ارشد 97 با مشاوران مرکز سبزتدريستماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر کشور – 9099071647  مقطع کارشناسي ارشد دوره‌اي از آموزش عالي است که به دو طريق ناپيوسته و پيوسته ارائه مي شود که از شرايط تحصيل در اين  مقطع دارا بودن مدرک کارشناسي مي باشد.پذيرش دانشجو در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته از طريق آزمون ورودي تحصيلات تکميلي انجام مي‌شود که طول دوره تحصيل در اين مقطع 2 سال خواهد بود. اماا طول دوره تحصيل در مق... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://educonsulting.blog.ir/post/برنامه-ریزی-کنکور-کارشناسی-ارشد-97

برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد 97

درخواست حذف اطلاعات

برنامه ريزي کنکور کارشناسي ارشد 97برنامه ريزي کنکور کارشناسي ارشد 97براي .ب هرگونه اطلاعات درباره برنامه ريزي کنکور کارشناسي ارشد 97 با مشاوران مرکز سبزتدريستماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر کشور – 9099071647 مقطع کارشناسي ارشد دوره‌اي از آموزش عالي است که به دو طريق ناپيوسته و پيوسته ارائه مي شود که از شرايط تحصيل در اين  مقطع دارا بودن مدرک کارشناسي مي باشد.پذيرش دانشجو در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته از طريق آزمون ورودي تحصيلات تکميلي انجام مي‌شود که طول دوره تحصيل در اين مقطع 2 سال خواهد بود. اماا طول دوره تحصيل در مقطع کا ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://educonsulting.blogsky.com/1395/12/17/post-194/برنامه-ریزی-کنکور-کارشناسی-ارشد-97

برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد 97

درخواست حذف اطلاعات

برنامه ريزي کنکور کارشناسي ارشد 97برنامه ريزي کنکور کارشناسي ارشد 97براي .ب هرگونه اطلاعات درباره برنامه ريزي کنکور کارشناسي ارشد 97 با مشاوران مرکز سبزتدريستماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر کشور – 9099071647 مقطع کارشناسي ارشد دوره‌اي از آموزش عالي است که به دو طريق ناپيوسته و پيوسته ارائه مي شود که از شرايط تحصيل در اين  مقطع دارا بودن مدرک کارشناسي مي باشد.پذيرش دانشجو در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته از طريق آزمون ورودي تحصيلات تکميلي انجام مي‌شود که طول دوره تحصيل در اين مقطع 2 سال خواهد بود. اما طول دوره تحصيل در مقطع کارش... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabztadris.blogsky.com/1395/12/17/post-273/برنامه-ریزی-کنکور-کارشناسی-ارشد-97

بهترین جزوات و منابع ارشد بازیگری

درخواست حذف اطلاعات

لازم به ذکر است که از سال 1395 به بعد کنکور ارشد سراسري و آزاد با هم ادغام شده و داوطلباني که قصد انتخاب . آزاد را هم دارند بايد در کنکور سراسري شرکت نمايند.  تلفن مشاوره و تهيه کتب و جزوات  09106582308 براي مشاهده منابع هر کدام از رشته هاي هنري بر روي لينک آن کليک کنيد منابع کارشناسي ارشد مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما کد 1357 منابع کارشناسي ارشد ادبيات نمايشي منابع کنکور کارشناسي ارشد بازيگري منابع کارشناسي ارشد رشته کارگرداني جزوه هاي کارشناسي ارشد رشته سينما منابع کنکور کارشناسي ارشد رشته راديو . صدا و سيما منابع جديد کنکور کارشناسي ارشد ر... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://arttest.blog.ir/1395/12/11/بهترین-جزوات-و-منابع-ارشد-بازیگری

کارشناسی ارشد سینما

درخواست حذف اطلاعات

تعداد 8 نفر از 10 نفر نخست کنکور ارشد سال 1394 رشته سينما از داوطلبيني هستند که از مشاوره و منابع ما استفاده نموده اند. مدرسين ما خود نيز از رتبه هاي برتر کنکور هستند.  رتبه هاي 1 و 3 بازيگري و 2 کارگرداني سال گذشته از دانشجويان ما بوده اند  تلفن مشاوره و تهيه منابع و ثبت نام کلاس : 09106710746  اطلاعات کنکور کارشناسي ارشد رشته سينما: رشته سينما يکي از 7 رشته موجود در کد رشته امتحاني 1357 کنکور کارشناسي ارشد سراسري است که مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما نام دارد. . آزاد رشته سينما ندارد.  فارغ .حصيلان رشته ارشد سينما کارگردان سينما، منتقد و مدرس . و مدارس مي شو... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://arttest.blog.ir/1395/12/11/کارشناسی-ارشد-سینما

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته .ی فناوری اطلاعات . سراسری و آزاد 96

درخواست حذف اطلاعات

منابع آزمون کارشناسي ارشد رشته .ي فناوري اطلاعات . سراسري و آزاد 96منابع آزمون کارشناسي ارشد رشته .ي فناوري اطلاعات . سراسري و آزاد 96براي .ب اطلاعات بيشتر درباره منابع آزمون کارشناسي ارشد رشته .ي فناوري اطلاعات . سراسري و آزاد 96 با مشاوران مرکز سبزتدريس تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر کشور – 9099071647براي آشنايي بيشتر شما با رشته .ي فناوري اطلاعات ( it) بايد بگوييم که اين رشته از زير مجموعه هاي گروه فني به شمار مي  رود که پايه اصلي اين رشته مربوط به رشته .ي کامپوتر گرايش نرم افزار مي باشد. رشته .ي فناوري اطلاعات اه.ي از جمله طراحي... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://educonsulting.blogsky.com/1395/12/19/post-201/منابع-آزمون-کارشناسی-ارشد-رشته-مهندسی-فناوری-اطلاعات-دانشگاه-سراسری-و-آزاد-96

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته .ی فناوری اطلاعات . سراسری و آزاد 96

درخواست حذف اطلاعات

منابع آزمون کارشناسي ارشد رشته .ي فناوري اطلاعات . سراسري و آزاد 96 منابع آزمون کارشناسي ارشد رشته .ي فناوري اطلاعات . سراسري و آزاد 96 براي .ب اطلاعات بيشتر درباره منابع آزمون کارشناسي ارشد رشته .ي فناوري اطلاعات . سراسري و آزاد 96 با مشاوران مرکز سبزتدريس تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر کشور – 9099071647 براي آشنايي بيشتر شما با رشته .ي فناوري اطلاعات ( it) بايد بگوييم که اين رشته از زير مجموعه هاي گروه فني به شمار مي  رود که پايه اصلي اين رشته مربوط به رشته .ي کامپوتر گرايش نرم افزار مي باشد. رشته .ي فناوري اطلاعات اه.ي از جمله ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://irconslutcenter.blog.ir/post/منابع-آزمون-کارشناسی-ارشد-رشته-مهندسی-فناوری-اطلاعات-دانشگاه-سراسری-و-آزاد-96

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته .ی فناوری اطلاعات . سراسری و آزاد 96

درخواست حذف اطلاعات

منابع آزمون کارشناسي ارشد رشته .ي فناوري اطلاعات . سراسري و آزاد 96 منابع آزمون کارشناسي ارشد رشته .ي فناوري اطلاعات . سراسري و آزاد 96 براي .ب اطلاعات بيشتر درباره منابع آزمون کارشناسي ارشد رشته .ي فناوري اطلاعات . سراسري و آزاد 96 با مشاوران مرکز سبزتدريس تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر کشور – 9099071647 براي آشنايي بيشتر شما با رشته .ي فناوري اطلاعات ( it) بايد بگوييم که اين رشته از زير مجموعه هاي گروه فني به شمار مي  رود که پايه اصلي اين رشته مربوط به رشته .ي کامپوتر گرايش نرم افزار مي باشد. رشته .ي فناوري اطلاعات اه.ي از جمله ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://educonsulting.blog.ir/post/منابع-آزمون-کارشناسی-ارشد-رشته-مهندسی-فناوری-اطلاعات-دانشگاه-سراسری-و-آزاد-96

منابع کنکور کارشناسی ارشد شیمی دارویی

درخواست حذف اطلاعات

منابع آزمون کارشناسي ارشد شيمي داروييمنابع کنکور کارشناسي ارشد شيمي داروييبراي .ب اطلاعات درباره منابع کنکور کارشناسي ارشد شيمي دارويي با مشاوران مرکز سبزتدريس تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر کشور – 9099071647در خصوص رشته شيمي دارويي به اطلاعتان مي رسانيم که اين رشته در واقع تلفيقي از علوم شيمي و زيست شناسي به منظور توليد  مواد دارويي جهت درمان مي باشد.بدين ترتيب فارغ .حصيلان رشته شيمي دارويي علاوه بر تسلط در زمينه هاي مربوط به شيمي آلي،اطلاعات اصولي در خصوص زمينه هاي مربوط به علوم زيستي اعم ازز بيوشيمي،فارماکولوژي ،ف... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabztadris.blogsky.com/1395/12/13/post-260/منابع-کنکور-کارشناسی-ارشد-شیمی-دارویی

منابع کنکور کارشناسی ارشد شیمی دارویی

درخواست حذف اطلاعات

منابع آزمون کارشناسي ارشد شيمي دارويي منابع کنکور کارشناسي ارشد شيمي دارويي براي .ب اطلاعات درباره منابع کنکور کارشناسي ارشد شيمي دارويي با مشاوران مرکز سبزتدريس تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در خصوص رشته شيمي دارويي به اطلاعتان مي رسانيم که اين رشته در واقع تلفيقي از علوم شيمي و زيست شناسي به منظور توليد  مواد دارويي جهت درمان مي باشد.بدين ترتيب فارغ .حصيلان رشته شيمي دارويي علاوه بر تسلط در زمينه هاي مربوط به شيمي آلي،اطلاعات اصولي در خصوص زمينه هاي مربوط به علوم زيستي اعم از بيوشيمي،فارماکولوژ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabztadris.blog.ir/1395/12/13/منابع-کنکور-کارشناسی-ارشد-شیمی-دارویی

منابع کنکور کارشناسی ارشد شیمی دارویی

درخواست حذف اطلاعات

منابع آزمون کارشناسي ارشد شيمي دارويي منابع کنکور کارشناسي ارشد شيمي دارويي براي .ب اطلاعات درباره منابع کنکور کارشناسي ارشد شيمي دارويي با مشاوران مرکز سبزتدريس تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در خصوص رشته شيمي دارويي به اطلاعتان مي رسانيم که اين رشته در واقع تلفيقي از علوم شيمي و زيست شناسي به منظور توليد  مواد دارويي جهت درمان مي باشد.بدين ترتيب فارغ .حصيلان رشته شيمي دارويي علاوه بر تسلط در زمينه هاي مربوط به شيمي آلي،اطلاعات اصولي در خصوص زمينه هاي مربوط به علوم زيستي اعم از بيوشيمي،فارماکولوژ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sabztadris.persianblog.ir/post/329

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد پیام نور

درخواست حذف اطلاعات

ثبت نام بدون کنکور کارشناسي ارشد پيام نور     ثبت نام بدون کنکور کارشناسي ارشد پيام نور   شرايط ثبت نام پيام نور   براي ثبت نام  پيام نور بدون آزمون شما حتما بايد مدرک پيش .ي داشته بايد در غير اين صورت مجاز به ثبت نام نيستيد زيرا اين . فقط به صورت کارشناسي پيوسته دانشجو ميپذيرد و کارداني و کارشناسي ناپيوسته ندارد. شما بايد در تاريخ مشخص شده دفترچه ثبت نام را . ومطالعه کنيد و رشته هاي مورد علاقه خود را انتخاب کنيد،چيزي که در گزينش شما در اين . در مقطع کارشناسي اهميت دارد معدل ديپلم و پيش .ي ميباشد.زمان پر . فرم ثبت نام بدون کنکور کارشناسي ارشد پيام... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azmoonhoghoghi.persianblog.ir/post/143

پاسخ سؤالات درس مدیریت .ی کنکور کارشناسی ارشد(سراسری) سال 1394

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصي از فايلکو پاسخ سؤالات درس مديريت .ي کنکور کارشناسي ارشد(سراسري) سال 1394 . با . و پر سرعت . به منظور آمادگي دانشجويان متقاضي شرکت در کنکور کارشناسي ارشد و .ي و آشنايي بيشتر با سوالات درس مديريت .ي،مجموعه حاصل را پديد آورده ايم. پاسخ سؤالات درس مديريت .ي کنکور کارشناسي ارشد(سراسري)سال 1394 مجموعه مديريت تهيه و تنظيم: صالح عبادي لمر قيمت: 2500 تومان تعداد سوالات: 15 سال انتشار در سايت: 1395. با .پاسخ سؤالات درس مديريت .ي کنکور کارشناسي ارشد(سراسري) سال 1394 ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://fileco.blogsky.com/1395/12/15/post-54953/پاسخ-سؤالات-درس-مدیریت-اسلامی-کنکور-کارشناسی-ارشد-سراسری-سال-1394

لینک . دفترچه سوالات کنکور ارشد 1393 کد و عنوان رشته امتحانی

درخواست حذف اطلاعات

لينک . دفترچه سوالات کنکور ارشد 1393 کد و عنوان رشته امتحاني. دفترچه شماره 1سوالات کنکور ارشد 1393 کد 1101 - مجموعه زبان وادبيات فارسي. دفترچه شماره 2 سوالات کنکور ارشد 1393 کد 1101 - مجموعه زبان وادبيات فارسي. دفترچه سوالات کنکور ارشد 1393 کد 1102 - مجموعه علوم جغرافيايي. دفترچه سوالات کنکور ارشد 1393 کد 1103 - سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي. دفترچه سوالات کنکور ارشد 1393 کد 1104 - مجموعه زبان عربي. دفترچه سوالات کنکور ارشد 1393 کد 1105 - مجموعه علوم اقتصادي. دفترچه سوالات کنکور ارشد 1393 کد 1106 - مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي. دفترچه سوالات کنکور ارشد 1393 کد 1107 - مجموعه تاريخ. دفت ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://koncur.blogsky.com/1392/11/28/post-900/لینک-دانلود-دفترچه-سوالات-کنکور-ارشد-1393-کد-و-عنوان-رشته-امتحانی

کنکور ارشد

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصي از ژيکو کنکور ارشد . با . و پر سرعت . چند جزوهچند دفترچهچند نمونه کارنامهآزمون ارشد برق . با .کنکور ارشد ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://zhicko.blogsky.com/1395/12/22/post-34798/کنکور-ارشد

خلاصه دروس کارشناسی مناسب برای کنکور ارشد .ی مکانیک

درخواست حذف اطلاعات

خلاصه دروس کارشناسي مناسب براي کنکور ارشد .ي مکانيکخلاصه دروس کارشناسي مناسب براي کنکور ارشد .ي مکانيکخلاصه دروس کارشناسي مناسب براي کنکور ارشد .ي مکانيکخلاصه دروس کارشناسي مناسب براي کنکور ارشد .ي مکانيک     مجموعه پيش رو شامل خلاصه از 9 درس اصلي از دروس .ي مکانيک مي باشد. اکثر فصول حداکثر در نيم تا يک صفحه دفتر خلاصه شده و به اين دليل که اکثرا خلاصه ها پس از تست زني گرد آوري شده اند فقط قسمت ها و فصل هاي سوال خيز خلاصه شده و ساير قسمت هاي کم بازده حذف شده اند. قسمت هاي زيادي از کتب مکانيک هستند که به ندرت از آن ها سوال طر ...دريافت فايلخلاصه دروس کارشناس ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://fileshop5.blogsky.com/1395/12/21/post-1994/

خلاصه دروس کارشناسی مناسب برای کنکور ارشد .ی مکانیک

درخواست حذف اطلاعات

خلاصه دروس کارشناسي مناسب براي کنکور ارشد .ي مکانيکخلاصه دروس کارشناسي مناسب براي کنکور ارشد .ي مکانيکخلاصه دروس کارشناسي مناسب براي کنکور ارشد .ي مکانيکخلاصه دروس کارشناسي مناسب براي کنکور ارشد .ي مکانيک     مجموعه پيش رو شامل خلاصه از 9 درس اصلي از دروس .ي مکانيک مي باشد. اکثر فصول حداکثر در نيم تا يک صفحه دفتر خلاصه شده و به اين دليل که اکثرا خلاصه ها پس از تست زني گرد آوري شده اند فقط قسمت ها و فصل هاي سوال خيز خلاصه شده و ساير قسمت هاي کم بازده حذف شده اند. قسمت هاي زيادي از کتب مکانيک هستند که به ندرت از آن ها سوال طر ...دريافت فايلخلاصه دروس کارشناس ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://google-files.blogsky.com/1395/12/21/post-1237/

کانال کنکور ارشد آموزش زبان انگلیسی

درخواست حذف اطلاعات

کانال کنکور ارشد اموزش زبان تلگرام - يک مديرwww.so24.ir/list/کانال+کنکور+ارشد+اموزش+زبان+تلگرام.html translate this pageسلام کاري نو از موسسه "زبان نو" به منظور کمک به داوطلبين آزمون زبان انگليسي کارشناسي ارشد، موسسه زبان نو به کمک رتبه هاي يککنکور سال 1393 در کنکور ارشد ...کانال تلگرام کانال تخصصي کارشناسي ارشد زبان انگليسي مدرسان ...https://www.topchannel.ir/channel/.../کانال+تخصصي+کارشناسي+ا... translate this pageکانال کانال تخصصي کارشناسي ارشد زبان انگليسي مدرسان شريف در تلگرام، آکادمي تخصصي زبان انگليسي موسسه مدرسان شريف -ارائه مطالب مشاوره اي ويژه ...کانال تلگرام آموزش زبان کنکور - ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://noroz96.ParsiBlog.com/Posts/20/کانال کنکور ارشد آموزش زبان انگليسي/

کمپ آنلاین طراحی الگوریتم

درخواست حذف اطلاعات

رامين رضويمشاور و مدرس کنکور در موسسات پوران پژوهش، پارسه و ماهان مدت کارگاه :‌ 24 ساعت . ظرفيت محدود . هزينه کارگاه: 150 هزار تومانتوضيح .: درس الگوريتم يکي از دو درس گسترده در کنکور ارشد است، مي توان گفت که اين درس و درس گسسته از حجيم ترين درس هاي کنکور است، گستردگي اين دو درس به حدي است که خود دانشجويان نمي توانند به تنهايي اين دو درس را بخوانند و از پس آن بر بيايند.اين درس از اهميت ويژه اي در کنکور کامپيوتر و آي تي برخوردار است، زيرا در کنکور .ي کامپوتر 6 تست الگوريتم بعنوان درس تخصصي و با ضريب دو (در گرايش هوش و نرم افزار) و در کنکور فناوري اطلاعات... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://konkurcomputer.blog.ir/1395/12/15/online architecture computer

کمپ آنلاین طراحی الگوریتم

درخواست حذف اطلاعات

رامين رضويمشاور و مدرس کنکور در موسسات پوران پژوهش، پارسه و ماهانمدت کارگاه :‌ 24 ساعت . ظرفيت محدود . هزينه کارگاه: 150 هزار تومانتوضيح .: درس الگوريتم يکي از دو درس گسترده در کنکور ارشد است، مي توان گفت که اين درس و درس گسسته از حجيم ترين درس هاي کنکور است، گستردگي اين دو درس به حدي است که خود دانشجويان نمي توانند به تنهايي اين دو درس را بخوانند و از پس آن بر بيايند.اين درس از اهميت ويژه اي در کنکور کامپيوتر و آي تي برخوردار است، زيرا در کنکور .ي کامپوتر 6 تست الگوريتم بعنوان درس تخصصي و با ضريب دو (در گرايش هوش و نرم افزار) و در کنکور فناوري اطلاعات نيز 6 ت ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://konkurcomputer.blogsky.com/1395/12/15/post-20/کمپ-آنلاین-طراحی-الگوریتم

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد 96-97

درخواست حذف اطلاعات

 ثبت نام بدون کنکور کارشناسي ارشد  96-97کارشناسي ارشد يکي از مهمترين مقاطع تحصيلي مي باشد که بيش ترين شرکت کنندگان کنکور را به خود اختصاص مي دهد. هميشه داوطلبان براي قبولي در کارشناسي ارشد استرس زيادي دارند. در مقطع کارشناسي ارشد . هاي بسيار زيادي وجود دارند که داوطلبان مي توانند در آن ها شرکت کنند . هاي مانند فراگير پيام نور ، . آزاد ، . سراسري ، وزارت بهداشت ، . علمي کاربردي و.... براي راهنماييو مشاوره تحصيلي درباره هر آزمون مي توانيد روي لينک هاي زير کليک کنيد."سامانه نداي مشاور تحصيلي"مشاوره دهنده تخصصي براي تماس با مشاورين ما تنها با تلفن ثابت و بدون ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://moshaverha.ParsiBlog.com/Posts/3/ثبت نام بدون کنکور کارشناسي ارشد 96-97/

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت و . آزاد

درخواست حذف اطلاعات

منابع آزمون کارشناسي ارشد علوم پزشکي وزارت بهداشت و . آزاد منابع آزمون کارشناسي ارشد آموزش بهداشت منابع آزمون کارشناسي ارشد آمار زيستي منابع آزمون کارشناسي ارشد اپيدميولوژي منابع آزمون کارشناسي ارشد اتاق عمل منابع آزمون کارشناسي ارشد اعضاي . منابع آزمون کارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت منابع آزمون کارشناسي ارشد ارگونومي منابع آزمون کارشناسي ارشد اکولوژي انساني منابع آزمون کارشناسي ارشد انفورماتيک پزشکي منابع آزمون کارشناسي ارشد ارزي. فناوري سلامت منابع آزمون کارشناسي ارشد بينايي سنجي منابع آزمون کارشناسي ارشد بهداشت و ايمني مواد غذا ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sanjesheamirkabir.blog.ir/1395/12/14/منابع-آزمون-کارشناسی-ارشد-علوم-پزشکی-وزارت-بهداشت-و-دانشگاه-آزاد