وسریا بهترین و جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

که خیال تو خوش است - جستجو

که خیال تو خوش است از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتها و وبلاگهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورت مشاهده مطالب نامناسب، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.بدون وزن بدون قالب

درخواست حذف اطلاعات

سر رفت یادم از جام تو در یک پیک دود شد تمام من از تو در یک پک پیکت را بنوش و پکت را بزن بی خيال هر چه هست  بی خيال عشق بی خيال این زن ایستگاه بین راهم و تو مسافری نپرسم از روزهایم به کجا روی جبر من ماندن است و خاموشی قصد تو رفتن و فراموشی تو برو من بی خيال باز آمدنت چشم هایم کاسه ی آب بدرقه ات. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://konjedayere.blog.ir/1395/12/02/بدون-وزن-بدون-قالب

من بد

درخواست حذف اطلاعات

هر کی به من میرسد آدم خوب و فرشته ست و من همون . یم که چند هزار سال پیش به آدم سجده ن.، بی خيال بابا هر کی میرسه میشه بچه خدا و من آدم بد ِ باشه شما آدم خوبی قصه رول اول خوب من آدم بدی ِ قصه بی خيال بابا خوش باش منت بی منت نیا وبلاگ همین و بس ِ که نظر خصوصی میذاری!؟ بی خيال من آدم بد من . بی خيال بابا ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tanhataren-pesar.blog.ir/post/738

این خیال نازنین و نانجیب

درخواست حذف اطلاعات

همه چیز از یک خيال شروع می شود. یک نفر را می بینی که زیباست. در خی. صاحبش می شوی. و این خيال شروع به وراجی می کند   تا تو را سحر نکند و تمام وجودت را صاحب نشود آرام نمی گیرد. خيال اگر بر .ی چیره شد نامش می شود عاشق. او را دیگر مرده بدانید. او هم مثل مرده ها دیگر در این دنیا نیست. دیگر این همه خوبی و زیبایی را که در اطراف او موج می زنند نمی بیند. عاشقی که غرق در خيال است خود را قربانی خيالات خود کرده است سهم او از زندگی غیر از حسرت چیزی نیست. خيال فقط در عشق نیست که قربانی می گیرد. این نانجیب در نفرت هم همین داستان را دارد. نفرت هم با خيال به اوج می رسد و... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://barayebahar.persianblog.ir/post/700

قلب و خیال خلاق

درخواست حذف اطلاعات

* قلب در لغت به معنای دگرگون . و تغییر دادن است؛ و قلب را از آن رو که مدام در حال دگرگونی است قلب گویند. معنای دیگر واژه قلب "خالص هر چیز" و "جوهره هرچیز" است.  تعبیر "قلب" یا "دل" در ادبیات عرفانی به ابزار درونیِ سالک برای کشف و شهود اشاره دارد که همان ساحتِ "خيال خلاق" است. خيال خلاق اصل و منشأ پدیدار شدن جهان و منشأ آثاری است  که در جهان ظاهر می شود. در مورد عارف نیز قلب او یعنی خيال خلاقش اساس وجود اوست و تکیه وی بر خيال خلاقش است. عارفِ سالک با خيال خلاق خود در هستی اثر می گذارد و همه چیز را با خيال خلاق شهود و درک می کند. نکته مهمی که لازم است ذکر شود  ا ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://filmezeynabasarealirezatavana.persianblog.ir/post/517

...

درخواست حذف اطلاعات

خيال می . صادقی خيال می . همه ی حرفهایت دلی ست خيال می . خود خودت هستی صاف و ساده و ....تا اینکه کلاغ های خبر چین دوروبرت گفتد هی خوش خيالی تا کی که چنین است و چنان هست و ........ دیدی فلانی جان کلاغها دروغ نمی گفتند ! ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://sedayesardesokoot.persianblog.ir/post/14

خیال تو

درخواست حذف اطلاعات

 مرا خيال تو بی خيال عالم کرد... کانال تلگرامی:bgraf@  ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://at4.ParsiBlog.com/Posts/109/خيال تو/

خیال

درخواست حذف اطلاعات

ساعت ۴:١١صبح شده و من هنوز خوابم نبرده از فکر و خيال .... با خيال تو شبها چشم من خواب نمیره ، برق اون چشم های مست ، دیگه از یاد نمیره .... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://azizamkojaei.persianblog.ir/post/214

خیال می کنم...

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله  باید برای جایی چند مطلب بنویسم. ولی مدام از نوشتنش در می روم. هر بار به بهانه ای. خيال می کنم من آماده ی نوشتن نیستم. فقط خيال می کنم. خيال می کنم که نوشته ی هنوز مکتوب نشده هیچ وقت به آن خوبی که دیگران می نویسند نخواهد شد. فقط خيال می کنم. خيال می کنم خیلی ها وقتی در جایگاه من قرار می گیرند خیلی بیشتر از من می دانند.خیلی بیشتر از من که الان در همان جا قرار گرفته ام بلدند و حتی خیلی بهتر و زودتر و بیشتر می فهمند! برای همین، وسواس گرفته ام. یک ح.ی شبیه ح. همیشه بد.ارها در حالات من جا دارد که بارها بخاطر وجودش خودم را سرزنش کرده ام و اما این ح. باز هم دس... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dargozar.blog.ir/1394/05/24/خیال-می-کنم

خیال محال

درخواست حذف اطلاعات

به جز خيال دهان تو نیست در دل تنگ که . مباد چو من در پی خيال محال حافظ ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ariyayiboys.persianblog.ir/post/1430

و باز هم

درخواست حذف اطلاعات

خيال آمدنت .بم به سر میزدنیامدی که ببینی دلم چه پر میزد!به خواب رفتم و نیلوفری بر آب شکفتخيال روی تو نقشی به چشم تر میزد. لعل تو می دیدم و دلم می خواستهزار وسوسه ام چنگ در جگر میزدزهی امید که کامی از آن دهان می جستزهی خيال که دستی در آن کمر میزددریچه ای به تماشای باغ وا میشددلم چو مرغ گرفتار بال و پر میزدتمام شب به خيال تو رفت و می دیدمکه . اشکم سپیده سر میزد ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://diazpaam.blogsky.com/1395/12/21/post-605/و-باز-هم

بهار در خیال من

درخواست حذف اطلاعات

راستش را بخواهید بهار از اول هم روی خوش نشان نمی داد. او هیچ وقت به من زنگ نزد. ایمیل هم نزد. پیامکها را پاسخ می داد. اما خودش فقط یک بار پیامک داده بود آن هم برای لغو قرار کلیسا. اینها همه اما تا وقتی است که عقل آدم کار می کند. اما تب که می کنیم دیگر عقل کار نمی کند. آن وقت این خيال نازنین تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا زنده بمانیم. خيال جای عقل را که خالی می بیند همه ی کارها را سامان می دهد. آن وقت دیگر هیچ چیز کم نیست. تب که می کنم بهار با پای خودش به دیدن من می آید. بدون اینکه تلفن زده باشم یا پیامک داده باشم. حتی در این زمستان سرد خيال آدم تب د ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://barayebahar.persianblog.ir/post/699

قرارمان کنار شمعدانی های خیال من

درخواست حذف اطلاعات

می خواهم خيال  کنم آنکه دوستش داری منم. همان که برایش  شعر  میگویی ... همان که  دلتنگه آغوشش میشوی...   بگذار خيال کنم آنکه دوستش داری منم... آنوقت آمده ام و برای  هر دومان  چای  ریخته ام تو سرت را میان آغوش من جا کرده ای ... و تمام بغض مردانه ات را ... بگذار این معامله بین خودمان بماند تمام شهر  خوابند قرارمان کنار شمعدانی های خيال من اشکهایت برای من غصه هایت برای من همه را .یدارم... بگذار شانه های کوچک من از آن  تو باشد تو فقط بیا !!! تو فقط بگذار خيال کنم آن که دوستش داری منم ! ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://heliyahooman.persianblog.ir/post/170

بِکش ِ

درخواست حذف اطلاعات

آرام باش، خيال پردازی نکن، کِش ِ را بکش تا متوقف شود خيال ساختند و نابود کنی حباب دنیایی خيالی ت را ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tanhataren-pesar.blog.ir/post/754

یادداشت پنجاه و پنج

درخواست حذف اطلاعات

زن خوب، زن بی خيال است! سال های اخیر یکی از مهم ترین تمرین های من در زندگی تمرین بی خيال بودن است. وقتی توی لیست .ید نوشته ام سیر و همسرم به جای یک بوته سیر با یک کیلو سیر برمی گردد، زن غرغروی درونم میخواهد سر خودش را بکوبد به دیوار که آ. بعد چندسال زندگی هنوز نمی داند سیر را بوته ای می .ند نه کیلویی! یکبار من اندازه ننوشتم... اما قبل از اینکه دهانش به غرغر باز شود زن بی خيال درونم لبخند می زند و می گوید: بی خيال! بیا فکر کنیم حالا این همه سیر رو چیکارش کنیم؟ و نتیجه اش می شود یک شیشه پودرسیر خانگی خوش عطر. غز نمی زنم، الکی اوقات تلخی نمیکنم ولی از دفعه بعد سعی ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mmnnpp.blog.ir/1395/11/28/یادداشت-پنجاه-و-پنج

انتهای خیال

درخواست حذف اطلاعات

انتهای خيال هر.ی چیزی نهفته است ؛ خيالات یکی را می توان در لاک یک لاک پشت جا داد و تخیل دیگری ، در این دنیای بزرگ هم جا نمی شود ؛ خيال دنیایی است که در آن هرچه بتوانی بخواهی ، همان را خواهی دید ؛ افکار و آرزو های ما ، ابتدا در خيالمان با دنیای واقعی دست و پنجه نرم می کنند و این فکر خسته را ، چند قدمی تا انتهای تفکراتمان همراهی می کنند . خيالات می توانند آن قدر کارکشته شوند که بزرگترین آرزویی که در عمرمان کرده ایم ؛ کابوس یک فرد دیگر باشد خيالات ما ، خبر از آینده میدهند ؛ ژول ورن توانست افسار خيال هایش را در دست بگیرد و بخشی از آن ها را به خوبی بر روی کاغذ به ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://dankoob.blog.ir/post/1

. آهنگ محسن دلیر بنام خیال

درخواست حذف اطلاعات

. آهنگ جدید محسن دلیر بنام خيال   . آهنگ بی خيال از محسن دلیر   برچسب ها . new . khial mohsen dalir mohsen dalir khial آهنگ جدید محسن دلیر آهنگ شاد آهنگ شاد جدید آهنگ شاد قدیمی آهنگهای محلی آی آر موزیک . آهنگ . آهنگ جدید . آهنگ خيال . آهنگ شاد . آهنگ غمگین . آهنگ محلی کد پیشواز آهنگ خيال متن آهنگ خيال متن آهنگ محسن دلیر محسن دلیر آهنگ خيال محسن دلیر خيال ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shomal-song.persianblog.ir/post/2

****************

درخواست حذف اطلاعات

   بی تابم ... بی تاب بی تاب  دیگر خيال پردازی نمی کنم                                              بی خيال                                             ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://elahehm.persianblog.ir/post/128

بی عنوان اصلنشم

درخواست حذف اطلاعات

دیروز . چند دقیقه ای گریزی به سرقت علمی و اینکه چه اتفاقی برای پایان نامه اش افتاده و.. زدند. چیز عجیب غریبی نبود. ولی واقعا تاسف بار است. .ی مال را می شود طوری تحمل کرد ولی .ی علم و ادب برای من خیلی سنگین تر است! بارها هم در جاهای مختلف می بینم که مطلبی خیلی راحت به نام دیگری می خورد. تازه طرف خیلی هم مصر است که کار خودش است! خيال کنید مثلا من یک روز تمام بنشینم و خيال روی خيال جمع کنم و تمام احساسات نگفته را به زبان بیاورم بعد یک نفر بگوید این را خود خودم گفته ام! واقعا این سرقت خيال چیز بیخودی از آب درخواهد آمد! در سرقت مادی بخواهیم  خوب و بد به قضیه  نگاه ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tanide.blog.ir/1395/12/19/بی-عنوان-اصلنشم

خیال انگیز ِ شیرین...

درخواست حذف اطلاعات

  خيال ِ حرم ات چه قدر شیرین است حسین علیه السلام... مثل خواب هایم عاشقانه بطلب ما را..         ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://yeksabadsib.blog.ir/post/1380

شاعر بی خیال

درخواست حذف اطلاعات

تصمیم گرفته ام که آدم بشومدر باقیِ قصّه خالی از غم بشومیک شاعر بی خيال باشم، بهترحیف ست که از جمع شما کم بشوم!زهرا موسی پور ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://zahramoosapoor.blogsky.com/1395/12/19/post-699/شاعر-بی-خیال

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

تنها یک خيال بود. میشود همه عمر با یک خيال زندگی کرد؟ خيالی که در زمان کمرنگ شد. دیگر حتی خيال هم نیست. چیزی از ما نمانده. هر روز بیشتر در واقعیت حقیر فرو میروم. واقعیت پست تکه تکه جایگزین رویای زلال میشود. این تکه ای کلیدیست. گمان میکنم که دیگر بازگشتی نیست. من، باید چه کنم؟ مرا دفن خواهی کرد. این لاشه را به من خواهی سپرد. و من برای همیشه منگ خواهم نگریست. این انصاف نبود. تکه ای از آن خيال سهم من بود. پشت چشم های منگ چیزی نیست. همه اش رفت. همیشه فکر می. میشود بدون هیچ تعلقی زندگی کرد؟ اکنون میدانم که میشود. میشود اما دیگر من نیستم. ترجیح میدهم که نباشم. چگونه م ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://silentsound.persianblog.ir/post/730

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

خيال می‌کنی نهنگ‌ها نمی‌دانند .. آمدن به ساحل یعنی مرگ.؟!   خيال می‌کنی به عاقبتش فکر ن. گفتم "دوستت دارم" .    پوریا نبی پور -فیزیک نوشت :) -چقد دوس دارم این متنو ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lahzeham.persianblog.ir/post/453

مرا کنار این خیال وحشی ام رها نکن، که جز تو هرچه بگذرد ز دشت ذهن من درد

درخواست حذف اطلاعات

و خيال رهای من تا اونجا پیش میره که عرق پیشونیتو پاک میکنم و برات میخونم: عرقت بر ورق روی نگارین به چه ماند همچو بر صفحه ی گل قطره ی باران بهاری + عنوان خودم. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://gonjeshkochenar.blog.ir/1395/12/23-2

سلامت جان جستجوگرش

درخواست حذف اطلاعات

اسم که نمی‌شود برد، فقط این‌که باز رسید آن روزی که واقع آمد و گره خورد به خيال، خيال دور این‌ بار. حجم "تصادف"‌های این روزها خیلی بیش از درکم بوده. باید به دعا بگذرانم. اسئلک الخیر، خیلی زیاد! ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://psieh.blog.ir/2016/12/14/جان-تو-خدمت-گر-آتش

راه دور شدن از خیال پردازی های گناه آلود

درخواست حذف اطلاعات

راه دور شدن از خيال پردازی های گناه آلودراه دور شدن از خيال پردازی های گناه آلود کدام اند؟پرهیزگاران هنگامى که گرفتار وسوسه‏ هاى .ى که پیرامون وجود آنها در گردش است می شوند به یاد خدا می افتند و بینا مى‏ گردند.چطور فکر و ذهن خود را از خيال پردازی های گناه آلود دور کنیم؟ افکار انسان ها مانند اتومبیلی است، که اگر کنترل نشود ممکن استبه هر طرف برود، اما یک راننده ماهر می تواند آن را در یک مسیر صحیح به حرکت در آورده و به سر منزل مقصود برساند.برای کنترل و هدایت افکار سعی و تلاش زیادی لازم است تا دچار وسوسه های .ی نشود.اگر انسان اثرات و عواقب افکار ناپسند را د... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://jazabiyatekhane.blogsky.com/1395/12/20/post-16370/

دی خیال تو بیامد

درخواست حذف اطلاعات

دی خيال تو بیامد به در خانه دل دربزد گفت بیا در بگشا هیچ مگو...مولانا ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://ghasemiartgallery.persianblog.ir/post/1121

تفاوت جهان ها

درخواست حذف اطلاعات

خیلی وقتها به دوستانم و فامیلهایم از دختر و پسر که مجرد مانده اندفکر می کنم.و چیزی که می دانم این است دنیای مجردی و متاهلی اگرچه شباهتهایی به همدیگر دارد اما تفاوتهای مهمی دارد.یکی از اصلی ترین ترین تفاوتها در مجردی و متاهلی این است که دنیای مجردی (جهان مجردی)بیشتر رویایی و خيال انگیز است و جهان ملموسی نیست.فرد مجرد بیش از اندازه خيال پرداز است و البته این معنای بدی ندارد...چرا که همه چیز از خيال و وهم شکل می گیرد ...جهان مجرد جهان .شه ها ...اوهام ...خيال ها و وهم هاست...مجرد درگیر با مسائل زندگی به آن شکلی که متاهل ها هستند نیست...زن...زندگی ...خوراک ...پوشاک...قس ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://adiyus.persianblog.ir/post/196

شاه کلید کنترل .، کنترل نگاه و خیال است

درخواست حذف اطلاعات

از یحیی بن زکریا علیه السلام پرسیدند که ابتدای . و منشاء آن چیست ؟ فرمودند: «نگاه . و آرزو نمودن(یعنی خيال و تصور.)» محجة البیضاء ، ج 5 ، ص 180 . و احیاء العلوم ، ج 3 ، ص 87 . شاید .ی بپرسد از بین کنترل خيال و نگاه کدام مهم تر و مقدم است؟؟ جواب  این سؤال را می توان در این شعر پیدا کرد: من هر چه دیده ام ز دل و دیده دیده ام گاهی زدل بود گله، گاهی زدیده ام من هر چه دیده ام ز دل و دیده ام کنون از دل ندیده ام همه از دیده دیده ام دیوان سلمان ساوجی غزل شمارهٔ ۲۷۲ ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://313fadaii.blog.ir/post/شاه-کلید-کنترل-شهوت،-کنترل-نگاه-و-خیال-است

تشخیص عقل از خیال

درخواست حذف اطلاعات

تشخیص عقل ازخيال : یکی از راه های اینکه میتوانید بفهمید که در مرتبه خيال هستید یا عقل سریال ها و . های تلویزیونی است. اگر وقتی .ی یا سریالی را نگاه کردید و سریع باور کردید و تحت تاثیر قرار گرفتید معلوم میشود که در مرتبه خيال هستید. اما اگر وقتی سریال و .ی را دیدید و گفتید این . و سریال واقعی نیست و چرا باید خود را مشغول چیزی کنم که واقعی نیست معلوم است که در مرتبه عقل هستید. تماشای سریال و . های بی معنی باعث میشود قوه خيال از آن توحد و س.ی که دارد خارج بشود و همچنین باعث مشوش شدن خواب ها میشود. حضرت . در اوایل دروس معرفت نفس تأکید داشتند که مستند و برنامه های ... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://rozatozahraqaz.blog.ir/1395/12/13/تشخیص-عقل-از-خیال

پوستر نمایشگاه نقش خیال

درخواست حذف اطلاعات

نقش خيال، دست ساخته های چوب و ف.ی/ نمایشگاه گروهی دانشجویان صنایع دستی و هنر .ی موسسه آموزش عالی فردوس مشهد/ شنبه هشتم .داد 1395/ مشهد:کوهسنگی 14/ نگارخانه بهار ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://mohsenkhezri.blogsky.com/1395/03/06/post-143/پوستر-نمایشگاه-نقش-خیال

آشکارا نهان کنم تا چند؟

درخواست حذف اطلاعات

آشکارا نهان کنم تا چند؟ دوست می‌دارمت به بانگ بلند دلم از جان خویش دست بشست بعد از آن دیده بر رخ تو فکند عاشقان تو نیک معذورند زان که نبود .ی تو را مانند دیده‌ای کو رخ تو دیده بود به خيال تو کی شود .سند؟ روی بنما، نظر تو باز مگیر از من مستمند زار نژند بر تن ما تو حاکمی، ای دوست خواه راحت رسان و خواه گزند ای ملامت کنان مرا در عشق گوش می‌نشنود ازینسان پند گرچه من دور مانده‌ام ز برت با خيال تو کرده‌ام پیوند آن چنان در دلی، که پندارم ناظرم در تو دایم، ای دلبند تو کجایی و ما کجا؟ هیهات! ای عراقی، خيال خیره مبند   عراقی ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://lovepoetries.blog.ir/post/آشکارا-نهان-کنم-تا-چند

مجید بازهم به خیال الهه سرک می کشد...

درخواست حذف اطلاعات

از چند شب پیش که با خودم و خدای خودم عهد کرده بودم که هر روزنه‌ای را برای ورود خيالش ببندم، این نخستین باری بود که نامش را می‌شنیدم. نفس عمیقی کشیدم و دلم را به ذکر خدا مشغول .، پیش از آنکه خيال او مشغولم کند که .ی با سرانگشت به درِ اتاق نشیمن زد.... ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://fatemehvalinejad.blog.ir/1395/12/23/مجید-بازهم-به-خیال-الهه-سرک-می-کشد

دنیای بی خیالی خیال.

درخواست حذف اطلاعات

اینکه میدونی .ی نیست متنی رو که مینویسی رو بخونه ولی بازم دوست داری بنویسی خودش یه لذتی داره که نمیشه وصفش کرد. شاید یه فرصت باشه برای اینکه هرجی دلت می خواد بنویسی و میدونی .ی قضاوتت نمی کنه ....     سیگار پشت سیگار ... غرق شدن تو دنیای بی تعلق  دنیایی که مال .ی نیست همه توش هستن ولی سهمی ندارن ازش  دنیای هرجایی و بی جایی... شاید بهش میگن دنیای خيال... دنیای بی خيالی خيال. ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://shayadfarda63.persianblog.ir/post/65

برون نمی رود از خاطرم خیال وص.

درخواست حذف اطلاعات

برون نمی رود از خاطرم خيال وص. اگرچه نیست وصالی ولی خوشم به خی..   "رهی معیری" ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://n-poems.blogsky.com/1395/12/23/post-3149/برون-نمی-رود-از-خاطرم-خیال-وصالت

خیال خام

درخواست حذف اطلاعات

هر .ی تاریخ نخواند در آینده دچار مشکل میشود مخصوصا تاریخ اوایل انقلاب و مخصوصا احوال آنهایی که نظام کنونی میگوید گمراه، منافق، ساده لوح،.....،..  خيال خام است که بدون هیچ امتحانی قبول شویم و سعادتمند  ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://takamol-ta.blog.ir/post/خیال-خام

خیال پردازی ممنوع

درخواست حذف اطلاعات

الان که دارم با خودم حرف میزنم و خیلا پردازی میکنم خيال پردازی ها و حرف های که چند لحظه بعد یادم میره چی بودند و در مورد چه موضوعی بودن . جوری که موضوعات مهم هم از ذهنم خارج شده اند چه برسه موضوعات غیرضروری . ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://tanhataren-pesar.blog.ir/post/786

خیالباف

درخواست حذف اطلاعات

آدم های  خيال باف همیشه حالشان خوب  است.با .ی که  دوستش دارند به مهمانی می روند چای می نوشند و می .ند شاد شادند. .ی را  که  دوستش دارند همیشه هست نه می رود و نه می میرد و نه خیانت بلد است آدم های خيال باف خوش  بخت ترینند آنقدر فکر  میکنند تا باورشان شود. و بلا.ه هم روزی جذب می کنند آنچه را  که میخواهند.                                                           تهران95 ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://abrak123.persianblog.ir/post/526

there's somthing inside u ؛)

درخواست حذف اطلاعات

فرق آدما با هم چیه ؟ یکی توی شلوغ ترین لحظات ِ روزش فکر و خيال میکنه ، یکی دیگه هم میذاره وقتی که همه ی دنیا خو.دن ، دستشو میزنه زیر چونه اش ، یه لیوان چایی میذاره کنارش و فکر و خيالی توی ذهنش. میدونی من میگم دومی ستیزه جو تر و حتی خودخواه تره ! یه خودخواهی ِ قشنگ هست ته ِ ته این کار که باعث میشه اون آدم فکر و خيال هاش رو به .ی نشون نده و مال ِ خود ِ خودش باشه. البته ممکنه یکم دردناک هم باشه که هیچ . رو اونقدر خوب نمیبینه که جلوش حتی فکر و خيال کنه ! آدمای دسته ی دوم شاید صاف و ساده ترین، مسئولیت پذیر ترین و بهترین آدمای دنیا باشن ! بقول  یه دوستی :" ناز ِ این آدما ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://feelingnevesht.blog.ir/post/67

فکر و خیال

درخواست حذف اطلاعات

دو دقیقه اومدم جارو برقی بکشم اونقدر فکر و خيال . مردم. از تمام آدمایی که ازشون بدم میاد تا همه حسرتایی که داشتم و دارم. عجبا. حالا من خوبه زیاد اهل کار تو خونه نیستم و بیشتر تو نتم و وقت میگذرونم. وگرنه قشنگ روانی میشدم. ماشین ظرفشویی .یدم راحت شدم. اون وقتا با دست ظرف میشستم از شدت فکر و خيال به گریه میفتادم. جالب بود برام تجربه قدیمی و دوری بود. البته جاروبرقی کشیدنم چهل دقیقه طول کشید. دیگه داد جاروبرقیه دراومده بود که ول .. این وسط فکر مامان بزرگ ولم نمیکرد. تمام غلطایی که مرتکب شده بود از بچگی تا الان جلوی چشمم بود. به طرز وحشتناکی ازش بدم میاد. قلبم پر ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://carpetdesigning.blogsky.com/1395/12/14/post-1478/فکر-و-خیال

شعر آبی خیال از ستاره فرخی نژاد / آسمان را ربوده ای از باور آبی

درخواست حذف اطلاعات

آسمان را ربوده ای از باور آبی خيال و پ. راکوچ داده ای ازبالهای سپید یقین به یاریم چه شت.کهسقوط حتمیست پرواز بال دل میخواهد شما می توانید این شعر را به صورت سند pdf دریافت نمایید. دریافت ثبت نظر ... ادامه مطلب ...


جهت مشاهده متن و محتوای کامل کلیک نمائید ...


منبع : http://app-shaere.blog.ir/post/88